Del

Kuukauden rahasto: Saksalaista laatua

Vahvat saksalaisyritykset hyötyvät Euroopan elpyvästä taloudesta ja heikentyneestä eurosta. Danske Invest SICAV Germany Class A -rahasto tarjoaa sijoittajalle oivan mahdollisuuden päästä mukaan Saksan menestykseen.

Kuluva vuosi on toistaiseksi ollut saksalaisosakkeille suotuisa. Tämän vuoden viitenä ensimmäisenä kuukautena saksalaisten tai pääasiallisesti Saksassa toimivien yritysten osakkeisiin sijoittava Danske Invest SICAV Germany Class A -sijoitusrahasto on tuottanut 17,9 prosenttia. Saksalaisosakkeiden potentiaalia ei kuitenkaan välttämättä ole ammennettu tyhjiin, sillä Euroopan talouden koheneminen näyttäisi jatkuvan ja vahvat saksalaisyritykset voivat hyötyä dollariin nähden heikosta eurosta.
 
”Saksa on Euroopan talouden veturi. Maanosan talous näyttäisi yhä kehittyvän suotuisaan suuntaan, ja Danske Invest SICAV Germany Class A -rahaston avulla voi päästä korjaamaan tätä satoa”, Danske Investin ratkaisurahastoja hoitava salkunhoitaja Tony Schildt toteaa.
 
”Saksalaisosakkeiden kurssit ovat nousseet mukavasti jo vuosia, mutta arvioimme yritysten tuottojen paranevan, joten kurssit voivat nousta vastedeskin.”
 
Miksi Saksa on kiinnostava sijoituskohde?
Saksassa on runsaasti kulutukseen liittyviä yrityksiä muun muassa vahvan autoteollisuuden ja sen alihankkijoiden ansiosta. Myös vienti on Saksan taloudelle erittäin tärkeää. Juuri viennin painoarvon vuoksi Saksa hyötyy hyvin paljon öljyn hinnanlaskusta ja heikosta eurosta, sillä ne laskevat saksalaisten tuotteiden hintoja muualla maailmassa.

Yksi syy Saksan menestykseen löytyy historiasta. Vuoden 1989 yhdistymisen vanavedessä Saksa suistui kriisiin, jonka seurauksena maassa on vuodesta 2000 alkaen tehty koko joukko uudistuksia esimerkiksi työmarkkinoilla. Ne loivat perustan sille, että Saksa on nykyään Euroopan ehdoton talousmahti.
 
”Jos yritysjohtajana miettisin nyt, mihin perustaisin tuotantolaitoksen, niin täytyisi todeta, että Saksan työmarkkinat ovat paljon joustavammat kuin esimerkiksi Ranskan, jotka puolestaan kuuluvat Euroopan jäykimpiin. Lisäksi monet saksalaisyritykset ovat vakavaraisia ja pärjäävät sen ansiosta hyvin vientimarkkinoilla”, Danske Invest SICAV Germany Class A -rahaston salkunhoitaja Ivan Larsen havainnollistaa.

Mukana maailmantalouden liikkeissä
”Danske Invest SICAV Germany Class A -rahastoon sijoittaessaan ei sijoita pelkästään Saksaan, vaan on vahvojen maailmanmarkkinoilla toimivien yritysten kautta kosketuksissa myös globaalin talouden kanssa”, Larsen toteaa.

”Sijoitamme Saksaan laajasti. Keskitymme pieniin ja keskisuuriin yrityksiin, sillä ne ovat kokemuksemme mukaan hyviä sijoituskohteita ja kiinnostavampia kuin Saksan DAX-indeksin 30 yritystä”, Larsen selittää. ”Pyrimme aina löytämään vahvoja ja vakavaraisia yrityksiä, joilla on hyvä markkina-asema. Sen jälkeen katsomme, onko niissä tapahtunut jokin muutos tai ovatko ne saaneet jonkin kilpailuedun toimintaympäristön muuttumisen seurauksena.”

Ansioitunut Saksa-rahasto
Larsenilla on vankka kokemus Saksaan sijoittamisesta, sillä hän on hoitanut vuodesta 2006 lähtien Danske Investin Tanskaan rekisteröityä Danske Invest Tyskland -rahastoa. Danske Invest SICAV Germany Class A –rahastolla on sama sijoitusstrategia kuin Danske Invest Tyskland –rahastolla, mutta rahasto on rekisteröity Luxemburgiin.

Sijoitusstrategia on toistaiseksi tuottanut hyvää tulosta. Danske Invest Tyskland -rahaston keskimääräinen vuosituotto vuodesta 2006 tähän päivään on ollut 10 prosenttia, ja rahasto on menestynyt hyvin muihin vastaaviin verrattaessa. Sijoitusrahastojen salkunhoitajia seuraava brittiläinen Citywire on valinnut Danske Invest Tyskland -rahaston monina vuosina maailman parhaiden Saksaan keskittyvien sijoitusrahastojen joukkoon, ja toukokuussa julkaistussa vertailussa rahasto saavutti 121,56 prosentin kokonaistuoton viiden vuoden ajanjaksolla (04/2010 - 04/2015). Samalla ajanjaksolla saksalaisosakkeisiin sijoittaneiden 31 rahaston keskimääräinen tuotto oli 79,3 prosenttia. Lisäksi rahastoluokittaja Morningstarin luokitus rahastolle on jo pitkään ollut täydet viisi tähteä.
 
Tutustu Danske Invest SICAV Germany Class A –rahastoon.
 

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.