Del

Kuukauden rahasto: Japanilla pyyhkii hyvin

Japanissa on pyritty parantamaan sijoitusympäristöä poliittisilla päätöksillä, mikä on saanut yritysten osakkeet nousuun. Maailman kolmanneksi suurimman talouden kurssinoususta ovat hyötyneet myös Danske Invest Japani -rahastoon sijoittaneet.

Vuoden ensimmäinen vuosineljännes on ollut juhlaa japanilaisille osakkeille ja Danske Invest Japani –rahastoon sijoittaneille.

Japani-rahasto on saavuttanut 27 prosentin tuoton vuoden alusta, ja vaikka historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta tuotosta, rahasto on yhä mielenkiintoinen.

”Odotan japanilaisten ja eurooppalaisten osakkeiden pärjäävän loppuvuoden aikana hyvin  kevyen rahapolitiikan tukemana. Sijoittajat ovat vuosikausia karttaneet Japania, vaikka Tokion pörssi on maailman kolmanneksi suurin heti NYSE:n ja NADAQ:in jälkeen.  Tällä hetkellä  rahapolitiikka on Euroopassa löysempi kuin Japanissa, joten valuuttaan, jeniin, liittyvää vahvistumispelkoa pelkoa ei ole eurooppalaiselle sijoittajalle näkyvissä”, Danske Investin ratkaisurahastoja hoitava salkunhoitaja Tony Schildt toteaa.

Rahaston salkkuun kuuluu tällä hetkellä yli 90 japanilaista yritystä. Suurin omistus on maailman suurin autonvalmistaja, Toyota, jonka osuus salkusta on reilut 7 prosenttia.

Poliittisilla päätöksillä positiivinen vaikutus
Japanilaisten osakkeiden menestyksen taustalla on useita tekijöitä. Eniten on ehkä kuitenkin vaikuttanut japanilaisten yritysten uusi lähestymistapa sijoittajiin. Esimerkiksi robottivalmistaja Fanucin kurssi singahti nousuun, kun sen johto ilmoitti yrityksen parantavan suhteita sijoittajiin.

Sijoittajaystävälliset toimet ovat osa Japanin pääministeri Shinzo Aben ohjelmaa, jonka tarkoituksena on tehdä maan yrityksistä houkuttelevampia ulkomaisille sijoittajille. Yksi sijoittajiin suopeasti suhtautuvan pääministerin toimista on ollut uuden, arvostetun Nikkei 400 -indeksin perustaminen. Siinä olevia pörssinoteerattuja yrityksiä arvioidaan sen mukaan, kuinka suuri niiden omaan pääomaan suhteutettu voitto on ollut viimeisten kolmen vuoden aikana.

Yritykset suorastaan taistelevat Nikkei 400 -indeksiin pääsemisestä, sillä siihen kuuluvat yritykset kiinnostavat ulkomaisia sijoittajia. Se pakottaa yritykset parantamaan kilpailukykyään ja pyrkimään koko ajan parempaan tuottoon.

Vientiyritykset ovat myös hyötyneet Japanin keskuspankin löysästä rahapolitiikasta, joka on heikentänyt jenin arvoa suhteessa dollariin. Lisäksi niin yritykset kuin kuluttajatkin ovat nauttineet matalasta öljyn ja energian hinnasta.

Uusi aika koittamassa Japanissa
Osa sijoittajista on viime vuosina jopa karttanut Japania, mikä johtuu ehkä siitä, että maan osakemarkkinoilla meni huonosti 2000-luvun alussa. Vuosien 2000 ja 2010 välisenä aikana painoarvoltaan suuri Nikkei 225 -indeksi putosi 27 prosenttia. Ajat ovat nyt kuitenkin muuttuneet. Vuoden 2011 alusta lähtien Nikkei 400-indeksi on kasvanut 84 prosenttia.

”Sijoittajan tulisi uskaltaa liikkua myös oman mukavuusalueensa ulkopuolella. Se, mitä Japanissa tapahtuu nyt, on todella harvinaista. Sijoittajan kannattaakin tarkistaa salkkunsa maantieteellinen jakauma ja Japanin osuus sijoituksista”, Schildt kehottaa.

Riskit ja tuottomahdollisuudet kulkevat käsi kädessä. Danske Invest Japani -rahaston riskiluokka on kuusi, ylimmän riskiluokan ollessa seitsemään. Lisäksi osakkeisiin sijoittamiseen liittyy aina riski arvonvaihtelusta.

Tutustu Danske Invest Japani –rahastoon

Haluaisitko globaalisti hajautetun osakesalkun?

Tutustu Danske Invest Kompassi Osake –rahastoon
 

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.