Del

Kuukauden rahasto: Houkuttelevia osakkeita optimistille

Danske Invest Eurooppa Osinko -rahasto on hyvä vaihtoehto sijoittajalle, joka haluaa varmistaa osansa Euroopan talouden ja eurooppalaisten osakkeiden kasvupotentiaalista.

Pitkän aikavälin sijoittajalle on tullut aika harkita eurooppalaisten osakkeiden osuutta salkussaan. Danske Investin päästrategi Bo Bejstrup Christensen on yhä vakuuttuneempi siitä, että lähestymme käännekohtaa euroalueen kasvussa, mikä ennustaisi parempia aikoja eurooppalaisille osakkeille.

”Odotamme Euroopan kasvun pääsevän vauhtiin alkaneena vuonna 2015. Kasvua vauhdittavat alhainen öljynhinta, luotonsaannin helpottuminen, löysä rahapolitiikka ja heikentynyt euro, mikä lujittaa yritysten kilpailukykyä”, hän selittää.

Epävarmuustekijöitäkään, eritoten Kreikan ja Iso-Britannian tärkeitä vaaleja, ei sovi sivuuttaa. Danske Invest Eurooppa Osinko -rahasto onkin sen vuoksi hyvä vaihtoehto osakesijoittajalle.  Rahasto suosii eurooppalaisia yhtiöitä, jotka maksavat vuodesta toiseen järkeviä osinkoja. Monet tällaiset yritykset toimivat vakuutusten, päivittäistavaroiden ja energiasektorin toimialoilla. Ne ovat yleisesti ottaen hyvin hoidettuja, niillä on terveet liiketoimintamallit ja vakaa tuotto, ja niiden osakkeilla on historiallisesti ollut keskimääräistä alhaisempi riski.

Vakautta poliittisen epävarmuuden aikoina
Osinkoyhtiöiden  arvo ei ehkä nouse eniten hyvinä aikoina, mutta toisaalta myös lasku on vähäisempää suhteessa muihin huonoina aikoina. Sijoittaminen Danske Invest Eurooppa Osinko -rahastoon antaa hieman suojaa poliittiselta epävarmuudelta, joka saattaa leimata vuoden 2015 rahoitusmarkkinoita.

Poliittiset epävarmuudet eivät kuitenkaan kykene varjostamaan Bo Bejstrup Christensenin yleistä luottamusta Euroopan talouden kohenemiseen. Euroopan osakemarkkinoilla on lukuisia osinkoyhtiöitä, mutta ne on valittava huolella.

Sijoitussalkkua kootessaan Danske Invest Eurooppa Osinko -rahaston salkunhoitaja Asger Lund Nielsen etsii ensisijaisesti pitkällä sijoitushorisontilla suuria ja keskisuuria yrityksiä, jotka ovat vakaita ja tarjoavat vakaata tuottoa. Kuten Nielsen perustelee, on tärkeää välttää valitsemasta sokeasti yhtiöitä, jotka maksavat osakkailleen suurimmat osingot tässä ja nyt.

”Korkea osinkotuotto houkuttelee, mutta se ei koskaan saisi olla sijoittajan ainoa kriteeri. Yritysten pitkän tähtäimen liiketoimintamallien vakaudesta ja pysyvyydestä ei koskaan voi olla varma”, hän sanoo.

Nielsenille on tärkeää päästä pintaa syvemmälle, jotta Danske Invest Eurooppa Osinko -rahastossa saataisiin yhdistettyä kaksi etua: kohtuulliset tämänhetkiset osingot ja arvonnousu. Kaikki tiivistyy toimialojen sekä hyvin hoidettujen ja houkuttelevasti hinnoiteltujen yritysten tunnistamiseen. Rahastossa on tällä hetkellä sijoittanut reilun 30 yhtiön osakkeisiin, joiden keskimääräinen osinkotuotto on 4,8 prosenttia.

Vakuutusalan selkeä ylipainotus
”Vakuutusala on tällä hetkellä selkeästi ylipainotetuin toimiala. Vakuutusalalta löytyy lukuisia yhtiöitä, joiden liiketoiminta on suhteellisen vakaata, samoin tuotto. Suhtaudumme edelleenkin melko skeptisesti Pohjoismaiden ulkopuolella toimiviin pankkeihin, mutta vakuutussektorin kautta ylipainotamme kuitenkin rahoitussektoria, joka on mielestämme yleisesti ottaen suhteellisen alhaisesti hinnoiteltu muihin syklisiin toimialoihin verrattuna”, salkunhoitaja Nielsen kertoo.

Energiasektori  tärkeä osa salkkua
”Etsimme yhtiöitä, jotka tarjoavat infrastruktuuriratkaisuja, emme kaasua ja sähköä myyviä yhtiöitä, koska niillä on ollut viime vuosina vaikeuksia. Esimerkiksi Englannissa joissakin hyvissä sijoituksissamme osakekurssit nousevat vuosi vuodelta ja osinkotuotto on lisäksi 5-6 prosentin luokkaa”, hän sanoo.

Myös telekommunikaatiosektorilta Nielsen on löytänyt hyviä yhtiöitä, jotka ovat edelleen osittain valtion omistuksessa. Tämä takaa suhteellisen hillityn riskinhallinnan, mutta myös pitkäjänteisen markkinoiden kehittämisen.
 

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.