Del

Kuukauden rahasto: Danske Invest Neutral

Kun pankkitalletusten korot ovat alhaiset ja monien valtionlainojen korot miinuksella, tarjoaa absoluuttisen tuottotavoitteen Danske Invest Neutral -rahasto hyvän vaihtoehdon tuoton tavoitteluun.

Danske Invest Neutral -rahaston monipuolinen sijoitussalkku mahdollistaa paremmin tuoton tavoittelun myös silloin, kun korkotaso on hyvin alhainen tai jopa miinusmerkkinen.

”Vaikka  rahaston riskitaso on yleensä hiukan korkeampi kuin esimerkiksi lyhyen koron rahastojen, on Neutral-rahasto ketterä reagoimaan joukkovelkakirjamarkkinoiden muutoksiin ja pyrkii tarvittaessa muuttamaan riskitasoa näkemyksen ja markkinatunnelman mukaan”, kertoo Danske Invest Neutral -rahaston salkunhoitaja Teemu Liikanen.

Positiivinen tuotto tavoitteena myös korkojen noustessa
Danske Invest Neutral -rahaston monista ominaisuuksista kiinnostavin nykyisessä erittäin alhaisten korkojen ympäristössä on se, että se voi lyhentää duraatiota. Rahaston lyhin mahdollinen duraatio on -5 vuotta, ja pisimmillään se voi olla +5 vuotta.

”Tämän ansiosta rahaston tuotto voi olla positiivista myös korkojen noustessa”, Liikanen kertoo.
Neutral-rahaston riskiluokka on 3 asteikolla 1–7. Absoluuttista tuottoa tavoittelevan rahaston vuotuinen tuotto on 2010 vuoden alusta - jolloin sijoitusstrategia muutettiin nykyisen kaltaiseksi - ollut keskimäärin 3,59 prosenttia. Vuonna 2014 tuotto oli 2,39 prosenttia. Kannattaa kuitenkin huomioida ettei historiallinen tuotto ole tae tulevasta.

Tuoton optimointia riskienhallinnalla
Neutral-rahasto sijoittaa laajasti yksittäisiin korkoinstrumentteihin. Tärkeänä osana rahaston strategiaa on kuitenkin tuoton optimointi hallinnoimalla tarkkaan kokonaisriskitasoa, johon kuuluvat korkoriski, luottoriski ja valuuttariski sekä erilaiset  isommat sijoitusteemat (esim. USA:n ja Saksan korkoero, ja Etelä-Euroopan maiden lainat).

”Näiden neljän osa-alueen aktiivisella hallinnoinnilla pyrimme tasaamaan salkussa olevien yksittäisten sijoitusten hintavaihtelua sekä saavuttamaan myös nykyisessä matalassa korkoympäristössä kohtalaista positiivista tuottoa”, Liikanen selittää.

”Rahasto on rakentunut niin, että jos jokin neljästä osa-alueesta ei toimi, vaikutus kokonaistuottoon ei silti ole mullistava.” Silti on hyvä muistaa, että Neutral-rahaston arvonvaihtelu voi varsinkin lyhytaikaisesti olla huomattavasti lyhyen koron rahastoja korkeampaa ja se voi myös olla pidempään negatiivinen. Sijoitusajan olisikin syytä olla hieman pidempi kuin lyhyen koron rahastoihin sijoitettaessa.

Salkku koostuu korkosijoituksista
Neutral-rahasto tekee  pääosin vain suoria korkosijoituksia. Sijoituksia voidaan tehdä monipuolisesti sekä korkean luottoluokituksen (Investment Grade) että matalan  luottoluokituksen (High Yield ) yritys- tai valtiolainoihin, oman pääoman ehtoisiin lainoihin,  kehittyvien markkinoiden lainoihin, vaihtovelkakirjalainoihin sekä muissa valuutoissa noteerattuihin joukkolainoihin.
Sijoitusten pääpaino on yleensä pohjoismaisissa n. 3-5 vuoden pituisissa yritys- ja pankkilainoissa. Tarkkaan valikoiduilla korkomarkkinasijoituksilla tavoitellaan ennen kaikkea hyvää kuponkivirtaa sekä arvonnousupotentiaalia.

Tutustu Danske Invest Neutral –rahastoon tästä

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.