Del

Kurkistus vuoteen 2015: globaali kasvu jatkuu

Danske Investin pääanalyytikko Bo Bejstrup Christensen arvioi maailmantalouden tilannetta vuonna 2015.

Globaali noususuhdanne jatkuu, mikä on hyvä uutinen. Näin tiivistää Danske Investin pääanalyytikko Bo Bejstrup Christensen näkemyksensä vuodesta 2015. USA:sta löytyy edelleen voimaa, Eurooppa on elpymässä ja Kiina jatkaa kasvuaan, joskaan ei ilman haasteita.

USA on globaalin talouden tärkeä voimatekijä
Vuosi 2014 on yllättänyt myönteisesti, ja Bo Bejstrup Christensen ennustaakin Yhdysvalloille vakaata talouskasvun jatkumista tulevana vuonna. Lisäksi hän pitää melko todennäköisenä, että Yhdysvaltojen keskuspankki Fed nostaa korkoa.

”USA:n kasvuodotus ensi vuodelle on 3,5 prosentin luokkaa. Kasvua vauhdittaa ensisijaisesti hyvin toimiva pankkijärjestelmä, joka tukee yritysten halua ja kykyä investoida. Elpymistä on havaittavissa myös asuntomarkkinoilla, jossa on oltu odottavalla kannalla 5–6 kriisivuoden jälkeen”, Bo Bejstrup Christensen kertoo. Tätä taustaa vasten hän olettaa, että vuonna 2015 Yhdysvaltojen keskuspankki Fed nostaa korkoa ensimmäistä kertaa moneen vuoteen.

Euroopassa pankkisektori ratkaisevassa asemassa
Bo Bejstrup Christensen arvion mukaan 2015 on vuosi, jona Euroopan kasvu vakaantuu pettymyksiä tuottaneen vuoden 2014 jälkeen. Ratkaisevaa on kuitenkin, täyttääkö pankkisektori siihen kohdistetut odotukset.

”Pankkisektori on ratkaiseva tekijä kasvun kääntymisessä uuteen nousuun. Odotammekin pankkien vauhdittavan antolainaustaan vuonna 2015, mikä mahdollistaa yritysten investoinnit ja kulutuksen lisääntymisen”, Bo Bejstrup Christensen arvioi. Tämä ei kuitenkaan merkitse sitä, että EKP olisi lähitulevaisuudessa kiristämässä rahapolitiikkaansa. Myös Itä-Euroopassa vallitseva epävarmuus on arvaamaton tekijä, joka voi horjuttaa kehitystä, kuten kuluva vuosi on osoittanut.

Kiinassa kasvu jatkuu, mutta haasteita riittää
Bo Bejstrup Christensen ennustaa Kiinalle 6 prosentin talouskasvua vuonna 2015. Haasteita kuitenkin riittää, erityisesti asuntomarkkinoilla, jossa liika rakentaminen on ylikuumentanut luotonantoa parina viime vuonna. Valopilkkujakin löytyy.

”Myönteistä on se, että asuntomarkkinoilla on hidastettu tahtia: myyntiluvut ovat hienoisessa laskussa ja rakennustoimintakin on rauhoittumassa. Tästä olemme itse asiassa erittäin iloisia. Pankkien antolainauksen kasvussa näyttää myös löytyneen kestävämpi taso. Vuoden 2015 kasvuodotuksemme Kiinan taloudelle on 6 prosentin luokkaa. Olemme kuitenkin hyvin tietoisia erityisesti Kiinan finanssijärjestelmässä ja asuntomarkkinoilla piilevistä merkittävistä riskeistä”, Bo Bejstrup Christensen toteaa.
 

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.