Del

Kreikan vaalit eivät laukaise paniikkia osakemarkkinoilla

Danske Investin makrostrategi Jan Holst Hansen ei näe Kreikan tulevia vaaleja suurena uhkana Euroopan osakemarkkinoille eikä suomalaisille sijoittajille.

Koko Eurooppa on varpaillaan kreikkalaisten mennessä vaaliuurnille 25. tammikuuta. Pahimmassa tapauksessa Kreikan äärivasemmistoa edustava Syriza pääsee avainasemaan uudessa hallituksessa eikä puolue halua jatkaa maan säästö- ja uudistuslinjaa, joka on EU:lta ja IMF:ltä saatavan tuen jatkuvuuden ehtona.
 
Viime kädessä tilanne voi johtaa Kreikan eroamiseen eurosta ja maan talouden romahtamiseen; ajatus, joka aiemmin nostatti kylmän väreitä rahoitusmarkkinoilla ja johti kurssien laskuun.
 
Danske Investin makrostrategi Jan Holst Hansen ei ole kuitenkaan suuremmin huolestunut Kreikan vaaleista ja niiden seurauksista pohjoismaisille sijoittajille.
 
”Tämän päivän Kreikka ei ole sama kuin velkakriisivuosina 2010–2011. Pahin mahdollinen skenaario Kreikassa voi kieltämättä heilautella osakekursseja, mutta ongelma ei ole mielestämme perimmiltään niin suuri, että Euroopan talous olisi vaarassa vajota Kreikan talousmyrskyjen tyrskeisiin”, Jan Holst Hansen sanoo.
 
Tämän päivän Eurooppa on parantanut kriisivalmiuttaan
Vuosien 2010–2011 velkakriisi ei levinnyt ainoastaan pienempiin talouksiin kuten Irlanti ja Portugali. Myös suurissa talouksissa kuten Italiassa ja Espanjassa korot nousivat kiihtyvällä vauhdilla Kreikan korkojen tahdissa. Epävarmat tulevaisuudennäkymät ovat nostaneet Kreikan korkotasoa jälleen kerran tuntuvasti, mutta tällä kertaa Italian koroissa ei ole koettu vastaavaa reaktiota, mikä kuvastaakin melko hyvin tuolloisen ja nykyisen tilanteen välistä eroa.
 
”Eurovyöhykkeelle perustetulla ESM-vakausmekanismilla (European Stability Mechanism) on tarjolla jopa 500 miljardia euroa ahtaalla olevien talouksien tukemiseen. Myös Euroopan keskuspankin uusi rahapoliittinen ohjelma tarjoaa lähes rajoittamattomia varoja valtion obligaatioiden ostoon vaikeuksissa ponnistelevien, mutta edelleen maksukykyisten talouksien kuten Italian ja Espanjan tukemiseen, jotta ne eivät ajautuisi vuoden 2012 kaltaiseen tilanteeseen”, Jan Holst Hansen selittää.
 
Eurooppalaiset pankit ovat myös paljon vastustuskykyisempiä kuin tuolloin. Pääomat ovat kasvaneet ja haavoittuvuus vähentynyt.
 
Alipainotamme Kreikan osakkeita
Sijoitusmaailman arvoasteikossa Kreikka edustaa tänä päivänä kehittyviä markkinoita ja on osa MSCI Eastern Europe -vertailuindeksiä. Danske Invest SICAV Eastern Europe Class A -rahaston varoista on tällä hetkellä 6,25 % kreikkalaisissa osakkeissa, mikä merkitsee alipainotusta vertailuindeksin 6,50 %:iin verrattuna.
 
”Lisäksi Danske Invest SICAV Eastern Europe Class A -rahasto alipainottaa Kreikan finanssiosakkeita, jotka ovat viime vuosina olleet hyvin epävakaita ja joihin Kreikan mahdollinen euroero osuu kipeimmin”, Danske Investin salkunhoitaja Ole Gotthardt kertoo.
 
Yleisesti ottaen, kävi Kreikan vaaleissa kuinka tahansa, makrostrategi Jan Holst Hansen suhtautuu sijoittajan silmin toiveikkaasti Eurooppaan.
 
”Uskomme edelleen, että Euroopan talous lähtee rullaamaan vuonna 2015. Erittäin varovainen tai lyhytjänteinen sijoittaja voi kenties pienentää salkkunsa riskiä vaaleja odotellessa ja vähentää haavoittuvuuttaan eurooppalaisissa osakkeissa, eritoten Etelä-Euroopan markkinoilla. Pitkän linjan sijoittajan on kuitenkin lähtökohtaisesti hyvä pitäytyä salkkunsa sisällössä”, hän sanoo.
 
 

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.