DelClose

Kompassi-ratkaisurahastoille menestystä vertailussa

Danske Investin Kompassi-rahastoperhe saavutti menestystä sijoittamisen tietopalveluja tarjoavan Sijoittaja.fi "Parhaat yhdistelmärahastot" -vertailussa.

Danske Investin Kompassi-rahastoperhe saavutti hiljattain menestystä sijoittamisen tietopalveluja tarjoavan Sijoittaja.fi Parhaat yhdistelmärahastot -vertailussa, kun Danske Invest Kompassi 75 K sijoittui ”Parhaat yhdistelmärahastot 2023 Korkean riskin yhdistelmärahasto” -kategoriassa 2. sijalle kattavan seitsemän eri kriteerin perusteella lasketun kokonaispisteytyksen* perusteella. 
 
Hyvän ajankohtaisen menestyksen lisäksi Kompassi-rahastoilla on poikkeuksellisen pitkä historia ja taustalla todella vaihtelevia vuosia sijoitusmarkkinoilla. Rahastojen yhtäjaksoinen historia kattaa muun muassa IT-kuplan, finanssikriisin ja koronapandemian.  
 
Rahastojen katkeamaton historia ulottuu 2000-luvun taitteeseen, jolloin ne perustettiin palvelemaan sijoittajia tarjoamalla helppohoitoisia ja maailmanlaajuisesti hajautettuja kokonaisratkaisuja. Sijoittaja on voinut valita viidestä Kompassi-rahastosta sopivimman oman riskinsietokyvyn ja tavoitteiden mukaisesti. Nykyisellään Danske Invest Kompassi-rahastoissa on varoja vajaan kolmen miljardin euron edestä ja osuudenomistajiakin yli satatuhatta. Rahastot ovat siten kiinteä osa suomalaista rahastosäästämisen historiaa ja keskeinen osa Danske Bankin sijoitusratkaisutarjoamaa.       
 
Kompassi-rahastojen salkunhoidossa hyödynnetään Pohjoismaiden suurimpiin kuuluvan varainhoitotalon kotimaista ja kansainvälistä osaamista sijoitusnäkemyksen muodostamisessa ja salkunrakentamisessa. Sijoittajat saavat ensimmäisestä sijoittamastaan eurosta alkaen rahoilleen hyvän hajautuksen ja saman ammattimaisen salkunhoidon kuin suurimmat instituutioasiakkaamme. Salkkuja luotsaavat markkinatyrskyjen läpi Danske Bank Asset Managementin varainhoitoratkaisujen hoitoon keskittynyt kotimainen salkunhoitajakaksikko Mikko Komi ja Mikko Yli-Kahila.


Mikot näkevät salkunhoidossa kurinalaisen, ennalta määrätyn sijoitusprosessin sekä
osaavan tiimin tuen merkityksen korostuvan vaihtelevissa markkinatilanteissa vuosien varrella. 
”Sijoitusnäkemyksen muodostamiseen osallistuu varainhoidossa globaalisti yli 20 henkeä. Lopullinen vastuu sijoitusnäkemyksen toteutuksesta Kompassi-rahastoihin on meillä kahdella, mutta on syytä korostaa taustalla olevan tiimin merkitystä. Vahvuudeksi voi ehdottomasti laskea sen, että sijoitusprosessia toistetaan päivästä toiseen samanlaisena – unohtamatta tietenkään prosessin kehitystyötä. Edustamme jatkuvuutta ja pitkää kokemusta, olemmehan hoitaneet Kompasseja vuodesta 2015 ja vastaavanlaisia yhdistelmäsalkkuja yli 12 vuotta. 
 
Millaiset teemat vallitsevan sijoitusmarkkinaympäristön ja salkunhoitonne painopisteiden osalta näette keskeisinä? 
”Korkotason normalisoituminen on ehdottomasti positiivinen asia, kun mietimme tulevien vuosien tuotto- ja riskinäkymiä. Korkosijoituksissa on nyt aidosti tarjolla houkuttelevaa tuottoa suhteutettua riskiin, eikä yhdistelmärahastojen tuottopotentiaali ole enää vain osakkeiden ja vaihtoehtoisten sijoitusten varassa. Korkosijoitukset toimivat todennäköisesti hyvänä puskurina ja salkun riskien hajauttajana korkotason laskun kautta, jos markkinoilla koetaan syystä tai toisesta merkittävä osakemarkkinoiden korjausliike. Kompassien perusjakaumaa on modernisoitu ja muokattu vuosien saatossa vastaamaan kulloinkin vallitsevaa sijoitusympäristöä. Maltillisilla perusjakauman muutoksilla pyrimme varmistamaan riittävän riskien hajautuksen, jotta pitkä ja menestyksekäs salkunhoito saa jatkoa myös tulevina vuosina.” 
 
*Kokonaispisteet muodostuvat seitsemän osa-alueen painotettuna keskiarvona.  
  1. Viiden vuoden tuotto 
  2. Parhaat kuukausituotot 
  3. Heikoimmat kuukausituotot 
  4. Tuottoero indeksiin
  5. Voittosuhde indeksiin 
  6. Riski 
  7. ​Tuotto vs. riski. 
 
Mitä ovat Kompassi-rahastot? 
Danske Invest Kompassi -rahastot ovat ratkaisurahastojen perhe, jotka sijoittavat rahastosta riippuen maailmanlaajuisesti korko- ja osakemarkkinoille Danske Bankin Asset Managementin suomalaisen salkunhoitotiimin näkemyksen mukaisesti. Osakesijoituksissa suurin paino on keskimäärin yhdysvaltalaisissa osakkeissa. Muita keskeisiä markkinoita ovat Eurooppa, kehittyvät markkinat ja Suomi. Korkosijoituksissa hyödynnetään niin ikään maailmanlaajuista hajautusta lyhyen ja pitkän koron sijoituksiin sekä yritysten ja valtioiden liikkeeseen laskemiin joukkolainoihin. Sijoitukset toteutetaan pääasiallisesti sijoittamalla muiden rahastojen kautta. Korkoja ja osakesijoituksia yhdistävillä Danske Invest Kompassi 25, 50 ja 75-rahastoilla on kullakin 4 Morningstar-tähden luokitus. Tämä tarkoittaa, että ne ovat parhaassa kolmanneksessa usean vuoden vertailussa suhteessa riskiin ja kulujen jälkeiseen tuottoon omassa vertailuryhmässään. Kompassi-rahastoista on tarjolla myös korkomarkkinoille sijoittava Kompassi Korko ja osakemarkkinoille sijoittava Kompassi Osake. 
 

Markkinointimateriaalia. Tämä ei ole täydellinen selvitys rahastoista tai niihin liittyvistä riskeistä. Ennen sijoituspäätöksen tekemistä asiakkaan tulee tutustua rahastojen avaintietoasiakirjoihin ja muihin rahastomateriaaleihin.

Suomeen rekisteröityjä rahastoja hallinnoi Danske Invest Rahastoyhtiö Oy. Danske Bank A/S, Suomen sivuliike toimii Danske Invest Rahastoyhtiön asiamiehenä tarjotessaan Rahastoyhtiön hallinnoimia sijoitusrahastoja. Rahastojen avaintietoasiakirjat, muut rahastomateriaalit sekä lisätietoa rahastoista on saatavissa osoitteessa www.danskeinvest.fi.
 

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.