Del

Kompassi osoittaa Pohjolaan

Haastattelussa Suomen suurimpiin kuuluvien sijoitusrahastojen, Danske Invest Kompassi -rahastojen, salkunhoitajat Mikko Komi ja Mikko Yli-Kahila Danske Investistä.

Sijoitusmarkkinoilla on ollut viime aikoina paljon huolia kuten öljyn hinnanlasku, Kiinan ongelmat talouskasvussa ja Iso-Britannian kansanäänestys maan EU-jäsenyydestä. Miltä sijoittajan tilanne näyttää?
Sijoittajan näkökulmasta on tärkeää, että globaalisti talous näyttäisi kasvavan tänä vuonna suunnilleen samaa vauhtia kuin vuonna 2015. Tämä tukee edelleen sijoitusmarkkinoita. On kuitenkin mahdollista, että vuoden alun huolet Kiinan talouskasvusta nousevat esiin uudelleen loppuvuoden aikana. Myös EU-maiden keskinäinen yhtenäisyys on jälleen koetuksella Iso-Britannian kansanäänestyksen lähestyessä. Lisääntynyt poliittinen epävarmuus ja Kiinan kasvuhuolet ovat tekijöitä, jotka mielestämme nostavat sijoitusten arvonvaihtelua seuraavien kuukausien aikana. Olemme varautuneet tähän laskemalla sijoitusstrategiamme riskitasoa kahdesti kevään aikana.
 
Hoidatte Suomen suurimpiin kuuluvia sijoitusrahastoja, Danske Invest Kompassi -rahastoja, joilla on lähes 140 000 osuudenomistajaa ja noin 2,7 miljardin euron arvosta varoja. Mihin Kompassi-rahastot sijoittavat tällä hetkellä?
Keväällä salkunhoitotiimimme teki muutoksia Kompassi-rahastoihin, ja nyt allokaatio osake- ja korkosijoitusten välillä on neutraali. Muutoksissa kevensimme etenkin eurooppalaisten (pois lukien pohjoismaat) ja kehittyvien markkinoiden osakesijoitusten painotusta. Rahastojen osakejakaumassa olemme siirtäneet painotusta etenkin Pohjois-Amerikan markkinoille. Juuri nyt näemme USA:n talouskasvun kiihdyttävän maltillisesti teollisuussektorin elpyessä. Asuntomarkkinoiden toipumisen jatkuminen tukee USA:n kasvunäkymiä myös pidemmällä aikavälillä.
 
Korkotaso on pysytellyt hyvin matalalla keskuspankkien toimesta ja on haasteellista saada tyydyttävää tuottoa korkosijoituksille. Miten tämä on näkynyt teidän sijoitustoiminnassanne?
Valtionlaina- ja rahamarkkinasijoitusten osuus on jo pidempään ollut tavanomaista pienempi sijoitussalkussamme heikkojen tuottonäkymien vuoksi. Sen sijaan olemme hakeneet tuottoja erityisesti eurooppalaisista yrityslainoista.
 
Suurista sijoittajista esimerkiksi huippuyliopistot Yhdysvalloissa ovat käyttäneet jo pitkään vaihtoehtoisia sijoituksia salkuissaan. Oletteko harkinneet vastaavia toimenpiteitä sijoitustoiminnassanne?
Salkunhoitotiimissämme olemme analysoineet muuttuneeseen markkinaympäristöön parhaiten sopivia toimenpiteitä. Matalan korkotason maailmassa vaihtoehtoiset sijoitukset, kuten raaka-aineet, kiinteistösijoitukset ja hedge-rahastot, monipuolistavat mahdollisuuksia tuoton hakemiseen. Kompassi-rahastoissa tähän on reagoitu siirtämällä rahamarkkinasijoituksia vaihtoehtoisiin sijoituskohteisiin.
 
Lisäävätkö vaihtoehtoiset sijoitukset sijoitussalkun riskiä?
Korkeamman tuottopotentiaalin lisäksi vaihtoehtoiset sijoitukset voivat myös aika ajoin tasoittaa rahaston arvonvaihtelua. Vaihtoehtoisten sijoitusten lisäämisellä ei ole kuitenkaan oleellisesti vaikutusta Kompassirahastojen odotettuun kokonaisriskiin, joten riskiluokitus ja säännöt pysyvät ennallaan.
 
Suositte tällä hetkellä USA:n osakemarkkinoita. Löytyykö muita mielenkiintoisia markkinoita?
Pohjoismaat on houkutteleva kokonaisuus sijoittajalle. Yhdessä maat tarjoavat kattavan toimialahajautuksen, vaikka yhden maan pörssi voikin olla melko keskittynyt muutaman toimialan yrityksiin. Lisäksi yhteiskunnallisesti vakaat ja taloudellisesti kehittyneet maat luovat yrityksille hyvän toimintaympäristön. Monet pohjoismaiset yritykset ovat myös toimialansa kansainvälistä huippua. Olemmekin lisänneet pohjoismaisten osakkeiden osuutta Kompassi-rahastoissa.

Kesän ajan 1.6.-31.8. voit tehdä merkintöjä kaikkiin Kompassi-rahastoihin ilman merkintäpalkkiota.

Tutustu Danske Invest Kompassi Korko -rahastoon
Tutustu Danske Invest Kompassi 25 -rahastoon
Tutustu Danske Invest Kompassi 50 -rahastoon
Tutustu Danske Invest Kompassi 75 -rahastoon
Tutustu Danske Invest Kompassi Osake -rahastoon

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.