Del

Kolme tapahtumaa, joihin kiinnittää huomiota USA:n markkinoilla

Sijoittajien katseet kohdistuvat Yhdysvalloissa kolmeen tapahtumaan, jotka voivat heiluttaa sijoitusmarkkinoita – joko ylös tai alaspäin. Lue, mitä tapahtumia kannattaa pitää silmällä.

Osakemarkkinat ovat heiluneet viime päivinä. Danske Investin pääanalyytikko Bo Bejstrup Christensen havaitsee Yhdysvalloissa kolme tapahtumaa, jotka voivat vaikuttaa sijoitusmarkkinoihin seuraavien viikkojen aikana.
 

  1. Katse USA:n rahapolitiikkaan
Yhdysvaltain keskuspankin Fedin odotetaan lopettavan joukkovelkakirjojen osto-ohjelmansa. Tämä on ensimmäinen merkki siitä, että olemme lähestymässä normaalimpaa rahapoliittista tilannetta. Bo Bejstrup Christensenin mukaan rahapolitiikka on edelleen ehkä merkittävin epävarmuustekijä sijoittajille, vaikka kyse onkin perimmiltään myönteisestä asiasta. USA:n taloustilanne on sen verran vahva, että rahapoliittisista erityistoimista voidaan asteittain luopua.
”Fedin osto-ohjelman lopettaminen ei ole mikään yllätys, mutta on mielenkiintoista nähdä, muuttuuko myös keskuspankin viestintä koskien tulevaa koronnoston ajankohtaa ”, Bo Bejstrup Christensen toteaa.
 
  1. Yhdysvaltain välivaalit lähestyvät
Senaatin ja edustajainhuoneen vaalit järjestetään marraskuun alussa. Poliittisella rintamalla on viime kuukausina ollut hiljaista, mutta vaalien tulos saattaa vaikuttaa sijoitusmarkkinoihin.
”Oletamme, että republikaanit säilyttävät enemmistönsä edustajainhuoneessa, mutta suuri kysymysmerkki on, saavuttavatko he enemmistön myös senaatissa. Jos niin käy, seurauksena voi hyvinkin olla epävarmuutta rahoitusmarkkinoilla, sillä republikaaneilla on tällöin paremmat mahdollisuudet estää presidentin politiikkaa”, kommentoi Bo Bejstrup Christensen.
 
  1. Suuret odotukset kolmannen kvartaalin tuloksista
USA:laisten yritysten tulokset olivat viime tilikaudella vahvoja. Liikevaihdot olivat kasvussa ja monien yllätykseksi myös yritysten voitot kasvoivat, vaikka ne olivat jo historiallisen korkealla. Tästä syystä tulevan kauden tulokseen kohdistuu suuria odotuksia. ”Tulevan kauden odotukset ovat korkealla viime kauden vahvojen tulosten vuoksi. Odotamme yritysten täyttävän odotukset, mutta tietenkin on myös mahdollista, että liian suuret odotukset aiheuttavat pettymyksen”, Bo Bejstrup Christensen sanoo.

Danske Invest Kompassi-rahastoissa USA on ylipainossa eli suosimme USA:laisia osakkeita muita alueita enemmän. USA:n taloustilanne ja yritysten tuloskunto on muita alueita vahvempaa ja vakaammalla pohjalla. Lisäksi rahapoliittinen tilanne luo dollarille paineita vahvistua, mikä toteutuessaan hyödyttäisi suomalaisia sijoittajia. Markkinoiden ollessa epävakaat, USA on perinteisesti säilyttänyt parhaiten arvonsa.
 

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.