DelClose

Kestävän kehityksen tavoitteisiin keskittyvä osakerahasto houkuttelee monia uusia sijoittajia

Sijoittaminen Danske Invest Global Sustainable Future -osakerahastoon on herättänyt suurta kiinnostusta siitä lähtien, kun rahasto aloitti nykyisen salkunhoitostrategian mukaisen toiminnan syyskuussa 2020. Salkunhoitajat kertovat vastuullisen sijoittamisen mahdollisuuksista.

Autot toimivat sähköllä, naudanliha vaihdetaan kasviksiin ja ihmiset seuraavat, valmistetaanko tuotteemme kunnollisissa olosuhteissa. Kestävyydestä on tullut tärkeä kilpailuvaltti kuluttajien saavuttamisessa. Meillä päin maailmaa tietoisuus vastuullisesta ostamisesta ja toiminnasta on muodostunut teemaksi, joka on saanut tulta alleen. Se koskee myös sijoittamista ja näkyy myös Danske Investissä, jossa erityisesti Global Sustainable Future -rahasto on herättänyt suurta kiinnostusta sijoittajien keskuudessa.

”Vastuullinen sijoittaminen ja sijoituskohteena olevien yritysten kestävyys ovat nykyisin yksi Danske Investin tärkeimmistä painopistealueista. Tämä koskee sekä kaikkiin rahastoihin liittyvää yleistä työtä että erityisesti uusia rahastoja, joita aiomme perustaa. Yksi esimerkki on Danske Invest Global Sustainable Future, jonka strategian mukaisissa rahastoissa on hoidettavana nykyisin yhteensä lähes 3 miljardia euroa”, Danske Investin toimitusjohtaja Robert Mikkelstrup sanoo.

Rahaston tausta
Danske Invest Global Sustainable Future on tarkoitettu sijoittajille, jotka haluavat sijoittaa globaaleihin osakkeisiin. Heille sijoituskohteiden tärkeimpiä ominaisuuksia ovat hinta, kasvunäkymät, johtaminen ja strategia. Lisäksi he toivovat rahastolta strategiaa, jossa asetetaan tiukkoja vaatimuksia yritysten panostuksille kestävään kehitykseen. Rahasto on keskittynyt 30–40 yritykseen, joiden on osaltaan autettava saavuttamaan YK:n kestävän kehityksen tavoitteita ja ratkaistava niihin liittyviä ongelmia.

”Siirtymä kohti kestävää yhteiskuntaa on globaali megatrendi. Se voi tarjota erityisen houkuttelevia tuottomahdollisuuksia oikeissa yrityksissä, jotka johtavat muutosta kohti kestävää tulevaisuutta ja hyötyvät siitä. Siksi strategian keskeisin painopiste on löytää yritykset, jotka pyrkivät ratkaisemaan maailman kestävyyshaasteita ja ovat siten houkuttelevia sijoituskohteita”, sanoo Simon Christensen, joka hoitaa rahastoa yhdessä Martin Slipsager Frandsenin kanssa.

Kestävän kehityksen tavoitteisiin liittyvä kasvupotentiaali
Ilmastonmuutos, luonnonvarojen ylikulutus, maailmanlaajuinen vesikriisi ja sosiaalinen eriarvoisuus ovat vain muutamia haasteista, joiden ratkaisu vaatii valtavia investointeja lähivuosina. Danske Invest Global Sustainable Future -osakerahasto sijoittaa yrityksiin, jotka pyrkivät ratkaisemaan näitä ongelmia. Rahasto keskittyy vain yrityksiin, joilla on parhaat mahdollisuudet etsiä ratkaisuja maailmanlaajuisiin haasteisiin ja jotka todennäköisesti hyötyvät muutosta seuraavasta talouskasvusta. YK:n arvion mukaan 17 kestävän kehityksen tavoitteen markkinamahdollisuudet voivat vuoteen 2030 mennessä olla jopa 12 000 miljardia dollaria.

”Osakkeita valikoidessamme aloitamme objektiivisen rajaamisen globaaleista mahdollisuuksista ja päädymme lopulta noin 300 laadukkaaseen yritykseen, jotka panostavat kestävyyteen ja edistävät YK:n 17:ää kestävän kehityksen tavoitetta. Sen jälkeen tarkastelemme yksityiskohtaisesti yksittäisiä yrityksiä. Määrittelemme muun muassa kestävyyshankkeet, joita niiden pitää mielestämme toteuttaa. Näin varmistamme, että kaikki sijoituksemme edistävät konkreettisesti kestävää tulevaisuutta. Juuri nyt olemme esimerkiksi sijoittaneet 37 yritykseen, joissa näemme kestävyyden osalta hyviä mahdollisuuksia”, Martin Slipsager Frandsen sanoo.

Lisätietoa rahastosta:

Saatavilla Danske Sijoituspalveluissa

Danske Invest Global Sustainable Future WA (LU1687331519)

Saatavilla kaikille Danske Bankin asiakkaille
Danske Invest Global Sustainable Future, osuuslaji EUR (DK0060485449)

 

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.