DelClose

Kehittyvien osakemarkkinoiden rahastoissa merkintäpalkkioetu

Kehittyville osakemarkkinoille voi nyt sijoittaa maailmanlaajuisesti hajautetusti Danske Invest -rahastojen kautta ilman merkintäpalkkiota 31.8.2017 asti. Merkintäpalkkioetu koskee Danske Invest Kehittyvät Osakemarkkinat, Danske Invest SICAV Emerging and Frontier Markets, Class A sekä Danske Invest Global Emerging Markets, osuuslaji EUR -rahastoja.

Danske Capitalin kehittyvien markkinoiden rahastojen salkunhoitaja Antti Raappana, kerrotko millaisesta alueesta ja sijoitusmarkkinasta on kyse?
”Kehittyvät markkinat on laaja ja heterogeeninen kokonaisuus sekä maiden että listattujen yhtiöiden osalta. Tyypillisesti kehittyviksi markkinoiksi lasketaan 24 maata (MSCI:n määritelmä), jotka vaihtelevat Etelä-Koreasta Pakistaniin, joka on viimeisin lisäys joukkoon. Listattuja osakkeita on tuhansia, pelkästään MSCI EM -indeksissä on yli 800 yhtiötä. Kehittyviltä markkinoilta haetaan tyypillisesti kehittyneitä markkinoita nopeampaa liikevaihdon ja tuloksen kasvua ja sitä kautta nopeampaa osakkeiden arvon nousua. Kehittyvillä markkinoilla arvonvaihtelut ovat tyypillisesti suurempia, valuuttojen liikkeet vahvistavat euromääräistä arvonvaihtelua, poliittinen riski on korkeampi, kaupankäyntiä tukeva infrastruktuuri on vähemmän kehittynyttä ja paikoitellen likviditeetti (rahaksimuutettavuus) on rajallisempaa. Sijoittamiseen alueelle onkin siksi syytä suhtautua pitkäjänteisesti.”

Millaiset näkymät ovat alueella tällä hetkellä?
”Monet kehittyvät maat ovat viimeisen 3 vuoden aikana käyneet läpi sopeutumisen hitaamman talouskasvun, matalampien raaka-aineiden hintojen, korkeampien korkojen ja heikomman valuuttakurssin ympäristöön. Verrattuna Aasian kriisin aikoihin, nykyään valtaosassa kehittyviä maita talouspolitiikka on lähempänä kansainvälistä valtavirtaa, keskuspankkien itsenäisyyttä on kohennettu ja valtaosa maiden valuutoista on kelluvia. Tällä hetkellä useassa kehittyvässä maassa taloussykli on kohenemassa (kuten Brasilia, Indonesia, Intia, Turkki, Venäjä jne. Sijoituskohteiden arvostustasot ovat historiallisesti keskimääräisellä tasolla ja niiden osinkotuotto on likimain linjassa länsimaiden kanssa.”

Alla lyhyet kuvaukset merkintäpalkkioedun piirissä olevista rahastoista:

Danske Invest SICAV Emerging & Frontier Markets, Class A
Valtaosa rahaston sijoituksista kohdistuu pieniin ja keskisuuriin yhtiöihin sekä kehittyvillä että reunamarkkinoilla. Salkunhoidosta vastaavat Danske Capitalin Antti Raappana ja Ville Kivipelto. Osakevalinnoissa  hyödynnetään myös ulkopuolisia neuvonantajia. Suurimmat sijoitukset ovat Intiassa, Kaakkois-Aasiassa sekä Kiinassa (sekä Hong Kong että Manner-Kiina). Rahastossa on tällä hetkellä sijoituksia myös ns. reunamarkkinoille n. 15% osuudella. Keskeiset toimialat  ovat kestokulutushyödykkeet, rahoitussektori sekä konepajateollisuus.

Danske Invest Kehittyvät Osakemarkkinat
Laajasti kehittyvien markkinoiden osakkeisiin sijoittava rahasto, joka hyödyntää sijoitustoiminnassaan valikoituja rahastoja sekä myös suoria sijoituksia. Rahaston tuotto on ollut jo usean vuoden ajan erinomainen esimerkiksi suhteutettuna kehittyvien markkinoiden indeksiin. Salkunhoidosta vastaavat Danske Capitalin Antti  Raappana ja Ville Kivipelto. Rahaston sijoitustyyli on erittäin aktiivinen ja rahaston hyvä tuotto on seurausta lukuisista onnistuneista painotuksen muutoksista. Rahaston sijoitusten painotuksia muutetaan maiden, toimialojen ja sijoitustyylien osalta. Kussakin maassa pyritään aina omistamaan kyseisen maan sen hetken taloustilanteeseen parhaiten sopivia toimialoja ja yhtiöitä. Tällä hetkellä rahastossa suositaan mm. Vietnamia, Indonesiaa, Turkkia ja Kiinaa. Alipainossa ovat mm. Latinalainen Amerikka ja Taiwan. Pienyhtiöiden suosiminen on jo pidempään ollut yksi vallitsevista teemoista ja pienyhtiöiden painoa on kasvatettu myös viime aikoina.

Danske Invest Global Emerging Markets, osuuslaji EUR
Rahaston varat sijoitetaan hajautetusti noin 40-60 osakkeeseen kehittyvillä markkinoilla. Sijoitusrahasto on aktiivisesti hoidettu ja sijoituskohteet on hajautettu eri maantieteellisille alueille. Salkunhoidosta vastaa Aberdeen Asset Management Limited.

 

Tämä ei ole täydellinen selvitys rahastoista tai niihin liittyvistä riskeistä. Ennen sijoituspäätöksen tekemistä asiakkaan tulee tutustua rahastojen avaintietoesitteisiin ja muihin rahastomateriaaleihin.

Sijoittamiseen liittyy aina taloudellinen riski. Tavoiteltu tuotto voi jäädä saamatta ja sijoitetun pääoman voi menettää osittain tai kokonaan. On syytä muistaa, että historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta. Asiakkaan tulee perustaa sijoituspäätöksensä omaan arvioonsa rahoitusvälineestä ja siihen liittyvistä riskeistä, sillä asiakas vastaa itse sijoituspäätöstensä taloudellisista seuraamuksista.

Suomeen rekisteröityjä rahastoja hallinnoi Danske Invest Rahastoyhtiö Oy. Danske Bank Oyj toimii Danske Invest Rahastoyhtiön asiamiehenä tarjotessaan Rahastoyhtiön hallinnoimia sijoitusrahastoja. Tanskaan rekisteröityjä rahastoja hallinnoi Danske Invest Management A/S ja Luxemburgiin rekisteröityjä rahastoja Danske Invest Management Company S.A.. Danske Invest Management A/S:n ja Danske Invest Management Company S.A.:n hallinnoimien rahastojen jakelusta vastaa asiamiehenä Danske Bank A/S. Danske Bank A/S on nimittänyt Danske Bank Oyj:n toimimaan asiamiehenä tarjottaessa rahastoyhtiöiden hallinnoimia sijoitusrahastoja Suomessa. Rahastojen avaintietoesitteet, muut rahastomateriaalit sekä lisätietoa rahastoista on saatavissa osoitteessa www.danskeinvest.fi.

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.