DelClose

ILMOITUS: Sijoitusrahasto Danske Invest Euro Sustainable High Yield – Muutoksia rahastokohtaisissa säännöissä

Danske Invest Rahastoyhtiö Oy:n hallitus on päättänyt 25.5.2022 pitämässään kokouksessa muuttaa Danske Invest Euro Sustainable High Yield -rahaston rahastokohtaisia sääntöjä. Finanssivalvonta on vahvistanut sääntömuutokset 28.6.2022. Sääntömuutokset tulevat voimaan 1.9.2022.

Sääntömuutoksen voimaantulon myötä rahaston nimi vaihtuu. Rahaston nimi on jatkossa Sijoitusrahasto Danske Invest Euro High Yield.

Rahaston säännöistä poistetaan lisäksi sijoituskohteiden ESG-profiiliin viitannut kappale, jonka myötä varojen sijoittamista koskeva sääntökohta on paremmin linjassa muiden kestävyyteen liittyvien tietojen antamista määrittävän direktiivin (SFDR) 8 artiklan mukaisten rahastojen kanssa.
Rahaston sijoituspolitiikkaan tai sijoitustoimintaan ei nyt tehtävällä muutoksella ole vaikutusta. Edellä kuvatut muutokset eivät edellytä osuudenomistajilta toimenpiteitä.

Linkki rahaston voimassa oleviin sekä 1.9.2022 voimaan tuleviin sääntöihin.

Danske Invest Rahastoyhtiö Oy tiedottaa sääntömuutoksesta verkkosivuillaan osoitteessa www.danskeinvest.fi. Säännöt on saatavissa myös Danske Bankin konttoreista sekä Asiakaspalvelusta 0200 2580 (pvm/mpm) ma–pe klo 9-17.
 
Danske Invest Rahastoyhtiö Oy

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.