DelClose

ILMOITUS: Muutoksia rahastokohtaisissa säännöissä

Danske Invest Rahastoyhtiö Oy:n hallitus on 30.1.2022 pitämässään kokouksessa päättänyt muuttaa hallinnoimiensa, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2019/2088, kestävyyteen liittyvien tietojen antamisesta rahoituspalvelusektorilla (SFDR) artiklan 8 mukaisten rahastojen rahastokohtaisia sääntöjä. Finanssivalvonta on vahvistanut sijoitusrahasatolain mukaisten sijoitusrahastojen sääntömuutokset 17.2.2022. Yhtiö hallinnoimien erikoissijoitusrahastojen sääntömuutokset on annettu tiedoksi Finanssivalvonnalle 4.2.2022. Nämä sääntömuutokset tulevat voimaan 26.5.2022.

Rahastojen sääntöihin tehdään EU:n kestävyyteen liittyvien tietojen antamisesta rahoitussektorilla annetun asetuksen (SFDR) mukaiset täsmennykset. Rahastot edistävät ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia ja ne on luokiteltu SFDR asetuksen 8 artiklan mukaisiksi. Lisätietoja rahastojen noudattamista vastuullisen sijoittamisen periaatteista löytyy kulloinkin voimassa olevalta Rahastoesitteeltä.

Danske Invest Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoimat SFDR asetuksen 8 artiklan mukaiset rahastot:
 

Sijoitusrahastot  
  Danske Invest China Danske Invest Neutral
  Danske Invest Euro Government Bond Index Danske Invest USA Indeksi
  Danske Invest Euro Sustainable High Yield Danske Invest Suomi Osake
  Danske Invest Euro Yrityslaina Danske Invest Korko
  Danske Invest Eurooppa Osake Danske Invest Obligaatio
  Danske Invest Eurooppa Osinko Danske Invest Yhteisökorko
  Danske Invest Euroopan Pienyhtiöt Danske Invest Yhteisökorko Plus
  Danske Invest Teknologia Indeksi Danske Invest Kompassi 25
  Danske Invest India Danske Invest Kompassi 50
  Danske Invest Itä-Eurooppa Konvergenssi Danske Invest Kompassi 75
  Danske Invest Japani Osake Danske Invest Kompassi Korko
  Danske Invest Kehittyvät Osakemarkkinat Danske Invest Kompassi Osake
  Danske Invest ESG Osake Danske Invest Tavoite 2030
  Danske Invest MediLife Danske Invest Tavoite 2040
     
Erikoissijoitusrahastot  
  Danske Invest Emerging Markets Debt Danske Invest High Yield
 

Edellä kuvatut muutokset eivät edellytä osuudenomistajilta toimenpiteitä. Danske Invest Rahastoyhtiö Oy informoi rahasto-osuudenomistajia sääntömuutoksista Internet-sivuillaan osoitteessa www.danskeinvest.fi.


Danske Invest Rahastoyhtiö Oy

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.