Del

Huoli on aiheellinen - mutta paniikki liioittelua

Pääanalyytikko Bo Bejstrup Christensen selittää, miksi markkinoiden paniikki hellittää pian.

Tammikuun romahduksen jälkeen globaalien osakemarkkinoiden lasku on jatkunut helmikuun alussa. Samalla myös yritysten joukkolainat ovat kärsineet. Toisin sanoen riskialttiiden sijoitusten osalta vuosi on alkanut huonosti, ja korot ovat laskeneet matalien kasvuodotusten ja matalan inflaation vuoksi, mikä puolestaan on nostanut varmojen valtionobligaatioiden kursseja.

Uskomme rahoitusmarkkinoiden pelkäävän uutta pankkikriisiä, joka johtaisi uuteen maailmanlaajuiseen taantumaan. Raaka-aineiden ja etenkin öljyn matalan hinnan vuoksi tulossa on suuria tappioita.

Suuret energiayhtiöt ovat jo alaskirjaamassa omaisuuttaan, mikä vähentää niiden kannattavuutta merkittävästi. Samalla monet energiasektorin pienemmät yritykset ovat menossa konkurssiin. Vuosien 2008 ja 2009 kriisin jälkeen yrityslainojen liikkeeseenlaskun kasvu on ollut suurimmilta osin energia-alan yritysten ansiota. Lisäksi useat pankit ovat osallistuneet Yhdysvaltojen öljyseikkailujen rahoittamiseen. Lopuksi on muistettava myös, että kehittyvillä markkinoilla on paljon maita, jotka ovat erityisen riippuvaisia raaka-aineiden hinnoista, joten markkinat pelkäävät myös sieltä mahdollisesti tulevia tappioita.

Pitkä epävarmuuden kausi
Viime aikojen kehitys on tarkoittanut muun muassa sitä, että euroalueen pankkien osakkeiden hinnan ja osakekohtaisen oman pääoman suhde on taas 0,6. Se lähes yhden yksikön pienempi kuin viime vuoden alussa; tällä tasolla oltiin viimeksi velkakriisin aikana vuonna 2013. Se on selkeä merkki pankkien tuloksentekokykyyn ja mahdollisiin tuleviin tappioihin kohdistuvasta suuresta epävarmuudesta.

Yleensä ottaen sijoittajien tämänhetkiset huolet ovat aiheellisia. Olemme yhä sitä mieltä, että raaka-aineiden hinnat pysyvät matalina vielä pitkään, ja kun otetaan lisäksi huomioon Kiinaan kohdistuvat epäilymme, uskomme niihin liittyvien lainojen tuottavan paljon tappioita. Valitettavasti kuluu myös aikaa, ennen kuin saamme riittävän kokonaiskuvan tappioiden laajuudesta sekä matalien raaka-aineiden hintojen merkityksestä maailmantaloudelle.

Pankit kestävät tappioita
Olemme kuitenkin sitä mieltä, että tämänhetkinen paniikki on liioiteltu. Tärkein syy on se, että vuoden 2008 kriisin jälkeen pankkijärjestelmiä on vahvistettu maailmanlaajuisesti. Pankkien kyky kestää tappioita on nyt paljon parempi, sillä niiden pääomaan kohdistuvat vaatimukset ovat tiukentuneet merkittävästi, niiden likvidit varat ovat suuremmat ja alan läpinäkyvyys on parantunut. Sen vuoksi ne kestävät tulevat tappiot ilman, että niiden täytyisi juurikaan vähentää lainanantoaan muille sektoreille. Niinpä uskomme talouden nousun jatkuvan Yhdysvalloissa ja Euroopassa.

Huolien syyt – etenkin öljyn hinnan lasku – ovat kuitenkin hyvä uutinen useimmille Euroopan ja Yhdysvaltojen kuluttajille ja yrityksille. Vaikka olemme sitä mieltä, että Kiina kärsii tällä hetkellä suuren rakennusbuumin jälkiseurauksista, maan pankkijärjestelmässä on runsaasti likviditeettiä keskuspankin tuen ja suljetun valuuttatilin ansiosta. Viimeksi mainittu tarkoittaa sitä, että yritysten ja kuluttajien on vaikea siirtää pääomaa pois Kiinasta ja sillä tavoin horjuttaa maan pankkijärjestelmää.

Olemme hyödyntäneet epävarmuutta ostamalla lisää osakkeita, sillä kesällä 2015 vähensimme omistuksiamme korkeiden kurssien aikana. Emme kuitenkaan odota huolten haihtuvan vielä lähiaikoina. Tämänhetkinen liioiteltu paniikki hellittänee, kun talouden tunnusluvut vahvistavat kasvun jatkuvan Yhdysvalloissa, Euroopassa ja Kiinassa. Lisäksi EKP:n maaliskuulle lupaama lisäelvytys auttaa. Jos arviomme pitävät paikkansa, markkinat rauhoittuvat – ja osakekurssit alkavat taas nousta.
 

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.