Del

Houkutteleva mahdollisuus sijoittaa reuna- ja kehittyville markkinoille

Uuden Emerging and Frontier Markets -rahaston kautta voit sijoittaa nopeamman talouskasvun alueille, joiden odotamme avaavan kiinnostavia sijoitusmahdollisuuksia.

Mahdollisuus sijoittaa frontier-markkinoille
”Uusi Danske Invest SICAV Emerging and Frontier Markets -sijoitusrahasto tarjoaa mahdollisuuden sijoittaa sekä kehittyville että reuna- eli frontier-markkinoille. Odotamme sijoitustemme hyötyvän sekä kohdealueidemme nopeammasta talouskasvusta, että kasvun rakenteen muutoksesta kohti kotimarkkinoista riippuvaisia toimialoja”, kertoo Antti Raappana, Danske Investin kehittyvistä markkinoista ja reunamarkkinoista ja uuden rahaston salkunhoidosta vastaava johtaja.

”Kehittyvien ja Frontier-markkinoiden arvotustasot ovat edelleen alhaiset, erityisesti kesän markkinalaskun jälkeen. Osakemarkkinoiden tuotot ovat myös vähemmän riippuvaisia kansainvälisistä suhdanteista ja tarjoavatkin mahdollisuuden monipuolistaa sijoitussalkun tuoton lähteitä sekä hajauttaa sijoitussalkun riskiä”, jatkaa Raappana.

Frontier-markkinoiksi katsotaan yleensä talouskehityksessä tai sijoitusmarkkinoiden rakenteissa kehittyneitä ja kehittyviä markkinoita jäljessä tulevat markkinat kuten Nigeria, Kenia, Vietnam, Argentiina, Botswana, Saudi-Arabia ja Serbia.
 
Kasvava keskiluokka tukee kasvua
”Finanssimarkkinoilla on viime aikoina ollut levotonta muun muassa Kiinan kasvun hidastumisen aiheuttaman huolestuneisuuden vuoksi. Pidemmällä aikavälillä odotamme kuitenkin talouskasvun jatkuvan kehittyvillä markkinoilla ja reunamarkkinoilla kehittyneitä markkinoita nopeampana. Poikkeuksiakin tietenkin on. Kyseisten markkina-alueiden keskiluokka laajenee ja tukee samalla mm. kulutussektoreiden, terveydenhoidon ja rahoitussektorin kasvua”, kertoo Raappana.

”Uskomme kehittyvien talouksien kasvupotentiaalin ja etenkin kasvavan kulutuksen kiinnostavan jatkossakin sijoittajia sekä teollisia toimijoita näillä markkinoilla. Odotamme erityisesti markkina-arvoltaan pienten ja keskisuurten pörssilistattujen yritysten tarjoavan väylän sijoittajalle hyötyä uusista kehittyvien markkinoiden kasvumahdollisuuksista.”
 
Uniikki toimintatapa
Rahasto sijoittaa paikallisesti suoraan yli 25:een kehittyvien markkinoiden ja reunamarkkinoiden maahan. Rahaston neuvonantajana jokaisella alueella toimii paikallinen salkunhoitaja, joita on tällä hetkellä yhdeksän.

”Saamme ensikäden tietoa paikallisista markkinoista salkunhoitajilta, jotka tuntevat sikäläiset olot ja yritykset sekä kehityssuuntaukset. Näin pystymme löytämään helmet, jotka muuten olisi lähes mahdotonta löytää Helsingistä, Lontoosta tai New Yorkista käsin. Toimintatapamme on varsin ainutlaatuinen, sillä hyödymme paikallisten salkunhoitajien asiantuntemuksesta ja sijoitukset tehdään suoraan yhtiöihin, ei muihin rahastoihin. Yhteistyökumppaneiden etsintään ja valintaan on kiinnitetty erityistä huomiota, jotta olemme löytäneet tahot, jotka jakavat meidän lähestymistavan ja tavoitteet."

Rahaston sijoituksia tehdään esimerkiksi Filippiineille, Thaimaahan, Etelä-Afrikkaan, Keniaan, Intiaan, Hongkongiin, Turkkiin ja Peruun.

Sijoitusstrategia tähtää ensisijaisesti kyseisen alueen tai maan sisäisen kasvun ja muutoksien hyödyntämiseen. Ei niinkään mm. raaka-aineiden globaaleista hinnoista riippuvaisiin yhtiöihin. Raappana kertoo rahaston sijoittavan yrityksiin, joilla paikallinen salkunhoitaja katsoo olevan pitkäkestoista liikevaihdon ja tuloksen kasvupotentiaalia tai joiden osakekurssin arvostus on paljon alhaisempi kuin yrityksen arvon perusteella pitäisi olla.

Koko rahaston salkunhoidosta vastaavana johtajana Antti Raappana päättää, kuinka suuri osuus rahaston pääomasta sijoitetaan millekin alueelle.

”Tämän lähestymistavan etuna on se, että pystymme painottamaan sijoituksiamme kulloinkin parhaimman potentiaalin mukaan, hajauttamaan riskejämme hyvin ja silti kohdentamaan sijoituksemme kaikista houkuttelevimpiin yrityksiin kullakin markkinalla”, salkunhoitaja toteaa lopuksi. 
 
Uusi Danske Invest SICAV Emerging and Frontier Markets –sijoitusrahasto sopii tuottoa hakevalle ja riskiä sietävälle sijoittajalle. Danske Bankin suosituksen mukaan kehittyvien markkinoiden osuuden tulisi olla enintään noin 15 % hajautetusta osakesalkusta.

Tutustu Danske Invest SICAV Emerging and Frontier Markets Class A -rahastoon tästä
 
Katso Antti Raappanan haastattelu tästä

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.