Del

Globaali rahasto keskittyy valikoituihin laatuosakkeisiin

Kuukauden rahasto: Danske Investin Global Stockpicking -rahastoa hoitava tiimi valikoi laatuosakkeita maailmanlaajuisesti.

Global Stockpicking- rahaston nimi kertoo, että rahastoon poimitaan tarkasti osakkeita ympäri maailmaa. Jotta rahasto harkitsisi yrityksen osakkeisiin sijoittamista, täytyy yrityksen markkina-arvon olla vähintään 2 miljardia dollaria. Kriteerin täyttäviä yrityksiä on maailmassa noin 7 000, joten sopivien osakkeiden valitseminen on kovaa työtä. Tällä hetkellä salkussa on noin 40 yhtiötä.

Sairausvakuutus on voittajaosake
44-vuotias Max Jul Pedersen on toiminut rahaston pääsalkunhoitajana vuodesta 2014 lähtien.  Hänen lisäkseen tiimissä on kaksi salkunhoitajaa. Yhdessä he poimivat salkkuun osakkeet, joilla he arvioivat olevan parhaat tuottomahdollisuudet ilman liian suurta riskiä.

Eräs salkun parhaista osakkeista on United Health Group, joka on yhdysvaltalainen sairausvakuutusalan yritys. United Health Group on hyvä esimerkki siitä, millaisia osakkeita rahastoa hoitava tiimi valikoi salkkuun.

”Etsimme yrityksiä, joilla on hyvät mahdollisuudet kasvaa ja investoida uusille alueille – eikä pelkkä kasvu riitä, vaan myös tulosta täytyy tulla”, Pedersen toteaa.

Yhdysvaltojen sairausvakuutusjärjestelmää kehitetään tällä hetkellä voimakkaasti, mikä luo United Health Groupille uusia markkinamahdollisuuksia. Hyvän asemansa ansiosta yritys voi käyttää uudet mahdollisuudet hyväkseen.

Näin osakkeet valitaan
Pedersenillä ja hänen tiimillään on useita laatukriteereitä, joiden perusteella he valitsevat salkun osakkeet.

”Hyvien kasvu- ja investointimahdollisuuksien lisäksi kiinnitämme huomiota muun muassa yrityksen menestymiseen viimeisten 7–8 vuoden aikana. Sen on täytynyt osoittaa kykynsä tarjota hyvä tuotto sijoitetulle pääomalle. Etsimme edullisesti hinnoiteltuja laatuyrityksiä”, Pedersen selittää.

Keskimäärin Pedersen ja hänen tiiminsä pitävät yhtä osaketta 3–4 vuotta.

”Välillä voi luonnollisesti tapahtua jotakin, jonka vuoksi osake ei enää täytä odotuksiamme. Tällaisessa tapauksessa myymme sen. Saatamme myös päätyä myymään osakkeen, jos sen arvo on mielestämme noussut liikaa ja aivan liian nopeasti”, hän kertoo. 

Tapaaminen yhdysvaltalaisen vaatevalmistajan kanssa
Sijoitusrahaston salkunhoitajana Pedersenin tiimillä on yksityisen sijoittajan tavoittamattomissa oleva mahdollisuus. Heillä on nimittäin tilaisuus tavata niiden yritysten johtoa, joihin rahasto on sijoittanut. ”Tällä hetkellä meillä on vain yksi yritys, jonka johtoa emme ole tavanneet – Microsoft”, Pedersen kertoo.

Salkunhoitajatiimi saakin tapaamisten avulla paljon paremman käsityksen yritysten mahdollisuuksista kuin pelkistä tiedotteista, avainluvuista ja analyytikoiden arvioista saisi selville.

”Kun on tavannut yrityksen johdon, tietää paljon paremmin, eteneekö yritys oikeaan suuntaan. Luonnollisestikaan he eivät voi kertoa meille mitään, mikä ei ole julkista tietoa markkinoilla, mutta monia asioita voi aavistaa, kun istuu yhdessä yrityksen päätöksistä vastaavien ihmisten kanssa”, Pedersen jatkaa.

Viime keväänä juuri tapaaminen suuren yhdysvaltalaisen vaatevalmistajan johdon kanssa oli syy siihen, että Pedersen ja hänen tiiminsä päättivät lykätä lisäsijoitusten tekemistä yritykseen.

”Yritys on hyvä pitkän tähtäimen sijoituskohde, mutta sen organisaatioon täytyy tehdä suuria muutoksia, jotta se saavuttaisi ilmoittamansa tavoitteet. Tiesimme, että heillä on edessään suuri työ, mutta tavattuamme yrityksen johdon meille selvisi, kuinka huono tilanne tällä hetkellä on. Muutosten läpivienti vaatisi todennäköisesti paljon enemmän aikaa kuin yritys on julkisesti ilmoittanut”, Pedersen toteaa.

”Olimme valmistautuneet sijoittamaan lisää yrityksen osakkeisiin tänä syksynä, mutta tapaamisen jälkeen päätimme odottaa vuoden tai puolitoista ennen lisäsijoitusten tekemistä.”

Epävakaus tuo mukanaan mahdollisuuksia
Kun osakemarkkinat heilahtelevat ja monien osakkeiden arvo laskee ainoastaan yleisen markkinasuuntauksen vuoksi, Max Jul Pedersen on valmiina käyttämään tilaisuuden hyväkseen.

”Esimerkiksi Kreikkaan liittyvän epävarmuuden aikana sijoitimme lisää yrityksiin, joiden arvo putosi yleisen epävarmuuden vuoksi”, hän selittää. Tällainen oli esimerkiksi saksalainen lääke- ja kemianalan yritys Bayer, joka on noteerattu Saksan vaikutusvaltaisessa DAX 30 -indeksissä.

Viime aikoina monet kehittyvien markkinoiden osakkeista ovat pudonneet huomattavasti sen vuoksi, että markkinat suhtautuvat negatiivisesti kehittyvien markkinoiden osakkeisiin yleensä.

”Pyrimme aina löytämään laatuosakkeita, ja kehittyvillä markkinoilla on paljon laatuyrityksiä. Ongelmana on vain se, että ne ovat usein erittäin kalliita. Mutta nyt kun kehittyvien markkinoiden osakkeet ovat yleisesti pudonneet, näemme myös siellä mahdollisuuksia valikoida erittäin kiinnostavia osakkeita”, Pedersen toteaa.

Lue lisää Danske Invest Global Stockpicking -rahastosta täältä.
 

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.