DelClose

Fossiiliset polttoaineet pois kestävän sijoitustavoitteen omaavista indeksirahastoista

Danske Invest on päättänyt sulkea pois fossiilisiin polttoaineisiin liittyvät sijoituskohteet kuudesta kestävän sijoitustavoitteen omaavasta indeksirahastosta.

Danske Invest poissulkee 17.3.2022 alkaen fossiiliset polttoaineet kuuden indeksirahastonsa ulkopuolelle.

”Kehitämme ja mukautamme tuotteitamme jatkuvasti, jotta ne vastaisivat asiakkaidemme odotuksia parhaalla mahdollisella tavalla. Siksi olemme päättäneet poistaa fossiilisiin polttoaineisiin liittyviä toimintoja harjoittavat yritykset kuudesta indeksirahastostamme, joiden tavoitteena on hiilidioksidipäästöjen vähentäminen, Danske Invest Management A/S:n toimitusjohtaja Robert Mikkelstrup sanoo.
 

Mitä ovat fossiiliset polttoaineet?

 
Määritelmä Toiminta Kynnys
Fossiilinen polttoaine on mitä tahansa maaperässä esiintyvää, biologista alkuperää olevaa hiilivetypitoista materiaalia, jota voidaan käyttää energianlähteenä. Fossiilisia polttoaineita ovat hiili, raakaöljy, maakaasu, öljyliuske, bitumi, öljyhiekka ja raskas polttoöljy. Etsintä

Tuotanto

Jalostus

Kuljetus

Varastointi

Energialaitteet ja -palvelut
5 prosenttia liikevaihdosta

Heinäkuussa 2021 Danske Invest muutti kuutta indeksirahastoaan osoittamalla niille uuden vertailuindeksin, jonka tavoitteena on saavuttaa laajoja indeksejä pienemmät hiilidioksidipäästöt. Vertailuindeksit vastaavat EU:n ilmastosiirtymää koskevia vertailuarvoja (Climate Transition Benchmark, CTB). Tämän muutoksen seurauksena rahastoille asetettiin siis hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen liittyvät kestävät sijoitustavoitteet.

Viiteindeksi on tulevaisuuteen suuntautuva ja perustuu Pariisin sopimuksessa asetettuihin tavoitteisiin. Indeksiä seuraavien rahastojen salkuissa muun muassa vuotuiset hiilidioksidipäästöt supistuvat 7 prosenttia. Jos yhtiö ei täytä indeksin ehtoja, sen painoa indeksissä pienennetään ja se voidaan vähitellen poistaa indeksistä.

”Olemme edelleen sitä mieltä, että voimme sijoittajina edistää merkittävästi siirtymistä kestävämpään yhteiskuntaan. Voimme osaltamme vaikuttaa yrityksiin, jotta ne kehittäisivät toimintaansa kestävämpään suuntaan. Tämä tarkoittaa myös, että meidän on hyväksyttävä siirtymävaihe”, Robert Mikkelstrup sanoo.
 

Miten tämä vaikuttaa sinuun sijoittajana?

Varsinainen salkkujen mukauttaminen rahastoissa aloitettiin 17.3.2022. Fossiilisten polttoaineiden osuus rahastojen salkuissa on hyvin pieni, joten emme odota muutoksen lisäävän kustannuksia, ja myös rahaston riskiprofiili pysyy ennallaan.
 

Entä venäläiset osakkeet?

Venäjän osakemarkkinoiden sulkeuduttua ei venäläisten yhtiöiden myyminen ole tällä hetkellä mahdollista. Tällaisia sijoituksia on Danske Invest Index Global AC Restricted- ja Danske Invest Index Global Emerging Markets Restricted -rahastoissa, mutta niiden kokonaispaino on vain 0,1 prosenttia. Näiden rahastojen kohdalla sijoituksista luovutaan, kunnes kauppa venäläisillä osakkeilla on jälleen mahdollista.
 

Danske Invest Index rahastoista muutos koskee seuraavia Suomessa tarjolla olevia osuuslajeja:

Danske Invest Index  ISIN
 Europe Restricted, osuuslaji EUR W DK0060609006
 Global AC Restricted, osuuslaji EUR W DK0060609279
 Global Emerging Markets Restricted, osuuslaji EUR W DK0060609436
 Japan Restricted, osuuslaji EUR W DK0060609782
 Pacific incl. Canada ex. Japan Restricted, osuuslaji EUR W DK0060609949
 USA Restricted, osuuslaji EUR W DK0060610368
 USA Restricted, osuuslaji EUR W h DK0060610442

Tämä julkaisu on markkinointiviestintää, eikä se tarjoa sijoitusneuvontaa.

Haluamme muistuttaa, että historiallisen tuoton sekä tulevaisuuden kehitysennusteiden perusteella ei voida päätellä tulevaa tuottoa, joka voi olla negatiivista.

Suosittelemme aina kääntymään ammattilaisten puoleen mahdollisissa sijoituksen sopivuuteen liittyvissä lainopillisissa, verotuksellisissa, taloudellisissa tai muissa sijoituksen asianmukaisuuteen ja soveltuvuuteen liittyvissä kysymyksissä.

Tämä ei ole täydellinen selvitys rahastoista tai niihin liittyvistä riskeistä. Ennen lopullisen sijoituspäätöksen tekoa asiakkaan on tutustuttava rahastoesitteeseen sekä kyseisen rahaston avaintietoesitteeseen. Rahastoesite, rahaston avaintietoesite sekä valitusten käsittelyä koskevia tietoja (sijoittajien oikeudet) on saatavilla osoitteessa www.danskeinvest.com. Tanskaan ja Luxemburgiin rekisteröityjä rahastoja hallinnoi Danske Invest Management A/S. Danske Invest Management A/S:n hallinnoimien rahastojen jakelusta vastaa asiamiehenä Danske Bank A/S. Danske Bank A/S on nimittänyt Suomen sivuliikkeen toimimaan asiamiehenä tarjottaessa rahastoyhtiöiden hallinnoimia sijoitusrahastoja Suomessa.

Danske Invest Management A/S voi päättää lopettaa rahastojensa markkinointijärjestelyt Suomessa.

Sijoittajan tulisi ennen rahastomerkintää ottaa huomioon rahaston mahdolliset kestävyystavoitteet ja/tai rahaston mahdolliset muut ympäristö- ja/tai yhteiskunnalliset ominaisuudet, jotka kuvataan rahastoesitteellä.

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.