Del

Finanssikriisi ei ole syönyt suomalaisten sijoitushaluja

Suomalaiset aikovat sijoittaa muita Pohjoismaita innokkaammin tulevina kuukausina finanssikriisistä huolimatta, käy ilmi Danske Invest Rahastoyhtiön sijoittajatutkimuksesta.

Kriisi ei ole myöskään syönyt useimpien suomalaisten riskinsietokykyä. Suomalainen sijoittaja uskoo kehittyviin markkinoihin ja aikoo seuraavien 12 kk aikana sijoittaa rahastoihin.

Tutkimusyritys YouGov toteutti Sampo Pankki -konserniin kuuluvan Danske Invest Rahastoyhtiön toimeksiannosta Pohjoismaisen Sijoittajatutkimuksen internetkyselynä 12.10.-19.10.2011 välisenä aikana. Tutkimukseen osallistui yhteensä 4020 vastaajaa Suomesta, Ruotsista, Norjasta ja Tanskasta.
 
Sijoitussuunnitelmat ennallaan
 

Tutkimuksesta käy ilmi, että 67 % suomalaisista vastaajista ei ole muuttanut sijoitussuunnitelmaansa viimeisen puolen vuoden aikana finanssikriisin takia. Luku on linjassa Pohjoismaisen keskiarvon kanssa. 47 % vastaajista ilmoittaa myös, että finanssikriisi ei ole vaikuttanut heidän riskinsietokykyynsä.
 
Danske Invest Rahastoyhtiön toimitusjohtaja Aku Leijalan mukaan lisääntynyt varovaisuus ei toistaiseksi ole hyydyttänyt suomalaisten sijoittamista.
 
– Suomalaiset aikovat sijoittaa säästöjään seuraavan vuoden (43 %) aikana innokkaammin kuin Pohjoismaissa keskimäärin (37 %), vaikka vastaajista 39 % ilmoittaa sietävänsä riskiä vähemmän finanssikriisistä johtuen.
 
Rahastosijoittaminen suosituin säästämismuoto
 

Tutkimuksen mukaan suomalaiset suosivat rahastosäästämistä. Vastaajista 31 % aikoo sijoittaa seuraavan 12 kuukauden aikana rahastoihin. Luku on selvästi Pohjoismaista keskiarvoa (23 %) korkeampi.
 
– Olemme rahastosäästäjäkansaa. Noin 60 % suomalaisista vastaajista ilmoittaa viimeisen vuoden aikana sijoittaneensa rahastoihin, kun muissa Pohjoismaissa vastaava luku on keskimäärin 45 %, toteaa Leijala.
 
Rahastojen jälkeen suomalaisten suosituimmat säästämismuodot ovat talletukset (26 %) ja osakkeet (25 %).  
 
– Suomalaiset sijoittavat kotimaisiin osakkeisiin keskimäärin vähemmän kuin muissa Pohjoismaissa. Sen sijaan suomalaiset näyttäisivät hajauttavan riskiä maantieteellisesti laajemmalle alueelle naapurimaihin verrattuna, Leijala sanoo.
 
 
Suomalaiset uskovat kehittyviin markkinoihin
 

Suomalaiset pitävät tulevaisuuden sijoitusmarkkinoina Aasiaa, Kiinaa ja Itä-Eurooppaa.
 
– Kehittyvät markkinat houkuttelevat suomalaisia muita markkinoita enemmän, sillä niissä nähdään eniten nousupotentiaalia seuraavan 12 kuukauden aikana. Kehittyvien markkinoiden näkymät ovatkin tällä hetkellä monin osin myönteisempiä kuin länsimaissa, ja sen vuoksi ne ovat ylipainossa myös Kompassi-rahastoissamme, kertoo Sampo Kompassi -rahastojen salkunhoidosta vastaava johtaja Antti Raappana.
 
Media tärkeä tietolähde
 

Tutkimuksen mukaan suomalaiset suosivat mediaa tietolähteenä selkeästi enemmän kuin muut pohjoismaalaiset. Peräti 39 % suomalaisista hyödyntää lehdistä ja TV:stä saamaansa informaatiota sijoittamisessa, kun Pohjoismaissa keskimäärin osuus on vain 30 %. Myös rahastoyhtiöistä saatavaan tietoon luotetaan Suomessa enemmän kuin muissa Pohjoismaissa.
 
Tärkeimmät sijoittamiseen liittyvät tietolähteet ovat kaikissa Pohjoismaissa pankista saatava sijoitusneuvonta ja internet.

 

 
DANSKE INVEST PÄHKINÄNKUORESSA
 
 
  • Danske Invest Rahastoyhtiö Oy on osa pohjoismaista Danske Bank -konsernia, johon myös Sampo Pankki kuuluu.
  • Tutkimuksen mukaan 28 % suomalaisista vastaajista tuntee Danske Investin.
  • Danske Invest Rahastoyhtiön osuudenomistajien lukumäärä noin 350 000 (30.9.2011).
  • Rahastoyhtiön hallinnoitavat varat n. 8 miljardia euroa. Konsernin rahastopääomat 53 miljardia euroa, mikä on toiseksi eniten Pohjoismaissa.
  • Rahastoyhtiön sijoitustoiminnasta vastaa Danske Capital.
  • Suomessa 61 rahastoa: 31 osakerahastoa, 14 korkorahastoa, 9 yhdistelmärahastoa ja 7 vaihtoehtoisten omaisuuslajien rahastoja.
  • Sampo Kompassi 25 on yli 60 000 osuudenomistajalla Suomen suosituin yhdistelmärahasto.

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.