Del

Fed nostaa ohjauskorkoa joulukuussa – mutta me pitäydymme osakkeissa

Vaikka Yhdysvaltain keskuspankki Fed pian nostaakin ohjauskorkoaan, me säilytämme osakeylipainon ja odotamme sijoitusten arvojen nousevan.

Yhdysvaltain keskuspankki Fed valmistautuu nostamaan ohjauskorkoa joulukuussa – sen puolesta puhuu viimeisin työmarkkinaraportti. Olemme koko vuoden puhuneet, että ensimmäinen koronnosto voi aiheuttaa heiluntaa osakemarkkinoilla. Siitä huolimatta olemme päättäneet säilyttää kohtuullisen osakeylipainon. Miksi?

Lokakuussa Fed yllätti ilmoittamalla, että ensimmäinen koronnosto tapahtuu todennäköisesti joulukuussa. Siitä lähtien on pohdittu, ovatko avainluvut riittävän vahvat puoltamaan koronnostoa. Meidän mielestämme asian sinetöi viime perjantaina julkaistu, erittäin vahva työmarkkinaraportti, joka paitsi yllätti markkinat lokakuun kehityksellä, sai myös yksityiset yritykset arvioimaan tuloskehitystään ylöspäin. Työmarkkinat näyttävät nyt merkittävästi vahvemmilta kuin vain pari viikkoa sitten. Siksi uskomme, että Fed valmistelee koronnostoa. Fed on muuttanut ohjauskorkoa viimeksi tarkalleen seitsemän vuotta sitten, jolloin se laski koron nollaan joulukuun 2008 synkkinä päivinä.

Uskomme koronnoston aiheuttavan hermostuneisuutta sijoitusmarkkinoilla. Emme siksi, että odottaisimme uutta taantumaa. Emme myöskään usko, että koronnosto on virhe. Syy hermostuneisuuteen on yksinkertaisesti se, että ensimmäinen koronnosto pitkän lähes nollatasoisen korkokauden jälkeen on merkki muutoksesta. Siksi koronosto saa osakseen myös paljon huomiota.

Säilytämme Kompassi-rahastoissamme kohtuullisen osakeylipainon, joka on ollut vallitseva tilanne syys-lokakuun vaihteesta lähtien. Miksi? Lyhyesti sanottuna: Fedin koronnostoa puoltavat  tekijät kertovat Yhdysvaltojen talouden olevan vahvassa kunnossa. Vahva talouskasvu tukee osakemarkkinoita ja koronnostojen negatiivinen vaikutus on jo hinnoissa.

Kasvu hidastui - nyt on kiihdytyksen vuoro
Arviomme mukaan Yhdysvaltain kasvu laski noin 3 prosenttia kesällä ja hieman alle 2 prosenttia aiemmin syksyllä. Kasvun hiipuminen yllätti meidät (olimme odottaneet vakaata kasvua), mutta meillä on hyvä luottamus siihen, että notkahdus on vain väliaikainen. Karkeasti arvioimme, että yrityksiin kohdistui kolme kielteistä vaikutusta: rahoitusmarkkinoiden kiristyminen ja sen myötä valuutan vahvistuminen, Kiinaan ja kehittyviin markkinoihin liittyvä huoli sekä öljyn hinnan kääntyminen laskuun. Nämä tekijät saivat aikaan varastokorjauksen eli jakson, jonka aikana yritykset supistivat tuotantoaan ja pyrkivät vähentämään varastojensa tasoa. Kun pohdimme tulevaa, ratkaisevaksi tekijäksi muodostuu se, miten yritykset selviytyvät kysynnän kasvusta. Niiden on kiihdytettävä tuotantoa, jotta varastotasot eivät pääse laskemaan liian alhaiselle tasolle.

Myös Yhdysvaltain asuntomarkkinoiden odotetaan kasvavan, ja markkinoilla on useita merkkejä kohtuullisesta palkkainflaation kasvusta, mikä on omiaan kasvattamaan kotimaan kysyntään. Öljyn hinnan vakiintuessa taloustilanne (korkomenojen, valuutan, osakkeiden ja vastaavien yhdistelmä) ei kiristy entiseen tahtiin, ja Kiinan kasvu paranee. Nämä tekijät takaavat noususuuntaisen kasvun. Lyhyellä aikavälillä odotamme kasvun kiihtyvän 2,5 % ja vuonna 2016 mahdollisesti vieläkin enemmän, jos öljyn hinta pysyy suhteellisen vakaana ja Kiinan tilanne kohenee kohtuullisesti odotustemme mukaisesti.

Maailmanlaajuisten osakkeiden näkymät myönteiset
Kasvun kiihtyminen vakuuttaa Fedin siitä, että se voi käynnistää markkinoiden kiristämisprosessin, mutta myös vakuuttaa sijoittajat talouden hyvinvoinnista. Meille on myös tärkeää, että korkomarkkinoilla on otettu huomioon, että koronnousu tapahtuu joulukuussa. Vaikka emme vielä ole täysin yksimielisiä markkinoiden kanssa siitä, montako koronnostoa vuosi 2016 tuo tullessaan (me odotamme neljää, markkinat vain noin kolmea), koronostot tapahtuvat paremman kasvun aikana.

Siksi arvioimme, että maailmanlaajuisten osakkeiden näkymät ovat myönteiset: näkemyksemme mukaan Yhdysvaltain kiihtyvä kasvu, euromaiden hyvä ja vakaa kasvu sekä Kiinan tilanteen kohtuullinen koheneminen takaavat osakekurssien nousun vuoteen 2016 asti.

Teksti: Danske Investin pääanalyytikko Bo Bejstrup Christensen.

 

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.