Del

DI Global Performers -rahaston sääntömuutos

Danske Invest Rahastoyhtiö Oy:n hallitus on päättänyt 6.6.2012 pitämässään kokouksessamuuttaa Sijoitusrahasto Danske Invest Global Performersin sääntöjä. Finanssivalvonta on vahvistanut sääntömuutokset 29.6.2012. Sääntömuutokset tulevat voimaan 1.11.2012.

Sijoitusrahasto Danske Invest Global Performersin sääntöjä muutetaan siten, että rahaston sijoitusstrategian tavoitteena on jatkossa tasaisen tuoton saavuttaminen pitkällä aikavälillä. Rahaston varat sijoitetaan jatkossakin pääosin suomalaisten ja ulkomaisten rahastojen osuuksiin, jotka sijoittavat kansainvälisille korko- ja osakemarkkinoille sekä johdannaissopimuksiin. Uuden sijoitusstrategian taustalla on riskimalli, jonka avulla rahaston tappioriskiä pyritään rajaamaan. Muutok sella pyritään parantamaan salkunhoidon tehokkuutta ja tavoitellaan tätä kautta parempaa tuottoa rahasto-osuudenomistajille.

Danske Invest Global Performers -rahaston hallinnointipalkkio on jatkossa 0,85 % p.a. Merkintäja lunastuspalkkiot pysyvät ennallaan. Lisäksi rahastolla ei enää jatkossa ole epävirallista vertailuindeksiä.

Rahaston arvopapereiden, rahamarkkinavälineiden ja johdannaissopimusten yhteenlaskettu sijoitusaste on jatkossa välillä 80–100 %. Osakepohjaisia sijoituksia rahastossa voi olla 0–50 % ja korkopohjaisia sijoituksia 50–100 %. Sääntömuutoksen jälkeen suositeltava sijoitusaika rahastoon on yli kolme vuotta. Minimisijoitus kertamerkintänä rahastoon on jatkossa 500 000 euroa. Uusia jatkuvia rahastosäästösopimuksia rahastoon ei voi enää tehdä. Voimassaolevat jatkuvat rahastosäästösopimukset sen sijaan pysyvät voimassa entisin ehdoin.

Rahaston uusi nimi on Sijoitusrahasto Danske Invest NavigaattoriSääntömuutoksen yhteydessä Sijoitusrahasto Danske Invest Global Performersin nimi muuttuu. Rahaston uusi nimi on Sijoitusrahasto Danske Invest Navigaattori

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.