DelClose

Dataa miljardien arvosta

Big dataa hyödyntämällä paljastuu trendejä ja toimintamalleja, joita yritykset voivat käyttää tuotteidensa kehittämiseen, markkinointiin ja kohdentamiseen. Miljardien arvoinen ala kasvaa räjähdysmäisen nopeasti.

Internet ja sosiaalinen media ovat digiajan kulmakiviä, ja niiden kaikesta käytöstä jää jälkiä. Tämä koskee niin uutisen jakamista Facebookissa, tiedon hakemista internetistä kuin verkko-ostosten tekemistäkin. Jokainen Google-hakukin ¬jättää tietoverkkoon jäljen. Yksittäiset digijäljet ovat hyödyttömiä, mutta kun niitä kerätään yhteen, analysoidaan ja käsitellään, niistä tulee kiinnostavia, ja ne voivat jopa ratkaista yrityksen menestyksen. Näitä tietomassoja kutsutaan big dataksi eli massadataksi.
 
Käsitteellä ei ole yksiselitteistä määritelmää, mutta yleensä sillä kuvataan suuria tietoaineistoja, jotka paljastavat esimerkiksi kulutuskäyttäytymisen trendejä ja kehityssuuntia. Otetaan esimerkiksi Facebook. Maailman suurimmalla sosiaalisella medialla on yksityiskohtaista tietoa yli 1,5 miljardista käyttäjästään, ja se voi myydä sitä edelleen muille yrityksille. Tietojen avulla yritykset voivat kohdentaa mainontaa ja saada selville, miten ne voivat yhä paremmin myydä tuotteitaan yksittäisille kuluttajille.
 
Massadata kattaa niin paljon tietoa, ettei sitä voida käsitellä perinteisin analyysimenetelmin. Tarvitaan tehokkaita supertietokoneita sekä kehittyneitä analyysityökaluja, jotta esimerkiksi miljoonista Google-hauista voidaan muokata käyttökelpoista tietoa, josta on hyötyä muille yrityksille.
 
”Massadatastrategioita hyödyntävät yritykset tarjoavat sijoittajille paljon mahdollisuuksia, sillä järjestelmien käytöstä kerättyjen tietomassojen perusteella niiden johto pystyy tekemään hyvin perusteltuja päätöksiä. Sen ansiosta ne ovat omilla markkina-alueillaan ketterämpiä kuin massadataa hyödyntämättömät yritykset”, Danske Investin sijoitusstrategi Lars Skovgaard Andersen selittää.
 
Arvokasta tietoa
Datan määrä kasvaa hurjaa vauhtia. Yhdysvaltalaisen teknologiayritys IBM:n mukaan 90 prosenttia kaikesta saatavilla olevasta tiedosta on luotu kahden viime vuoden aikana. Yrityksen tekemä Are You Prepared For Big Data? -tutkimus osoittaa, että maailmassa lähetetään joka päivä 294 miljardia sähköpostia ja tehdään yli kolme miljardia Google-hakua.
 
Enää verkossa ei itse asiassa tarvitse edes olla aktiivisesti läsnä jättääkseen sinne jälkiä. Niin kutsutun esineiden internetin tulon myötä verkkoon yhdistetään yhä enemmän koneita ja laitteita, jotka tuottavat dataa itse. Lisäksi älypuhelimien, tietokoneiden ja muiden digilaitteiden tunnistimet valvovat jatkuvasti kaikkea, mitä teemme. Monet kaupat ovat luoneet kanta-asiakasjärjestelmiä, joiden kautta jäsenet saavat alennuksia. Miksi kaupat sitten haluavat tarjota kanta-asiakkailleen etuja? Muun muassa siksi, että ne haluavat tietoa asiakkaiden kulutuskäyttäytymisestä. Ostotietojen avulla ne pystyvät räätälöimään asiakkailleen yksilöllisiä tarjouksia.
 
Tämän vuoksi massadatan markkinat kasvavat huomattavasti lähivuosina. Syksyllä 2015 yhdysvaltalainen analyysiyhtiö Grand View Research arvioi, että vuonna 2022 maailman massadatamarkkinoiden arvo on yli 72 miljardia dollaria, kun se vuonna 2014 oli noin 27 miljardia. Muutkin analyysit osoittavat samaan suuntaan.
 
Datalla ohjautuvia autoja
Tietokoneet voivat nykyään ennätysajassa kerätä ja käsitellä valtavia määriä tietoa, joten datavallankumous etenee sitä mukaa kuin tietokoneiden laskentateho kasvaa ja yhä useammat yritykset ja toimialat alkavat hyödyntää massadataa. Tulevaisuudessa datalla ohjataan esimerkiksi autoja.
 
”Itsestään ajavien autojen kehitys perustuu pitkälti massadataan, sillä ilman kuljettajaa kulkevan ajoneuvon on tiedettävä tarkkaan sijaintinsa. Tällöin autossa on oltava kartta koko ympäröivästä alueesta, mikä tietysti edellyttää valtavaa tietomäärää. Massadatan lisäksi itsestään kulkevat autot tarvitsevat jonkinlaisen tekoälyn, koska niiden täytyy pystyä tunnistamaan liikenteessä jalankulkijat, pyöräilijät ja muut autot”, Allianz Global Investorsin salkunhoitaja Walther Price luettelee. Yhtiö toimii Danske Investin teknologiaosakkeisiin sijoittavien rahastojen neuvonantajana.
 
Vaikka monet yritykset jo hyödyntävät massadataa liiketoimintastrategioissaan, ovat tietomassojen mahdollisuudet valtavat – myös sijoittajien näkökulmasta. Johtavia massadatan analysointiin erikoistuneita yrityksiä ovat Googlen (Alphabetin), Facebookin ja Microsoftin kaltaiset jätit.
 
”Sijoittajalle massadata on tärkeää, koska sillä on suuri merkitys sille, mitkä yritykset ovat kiinnostavia sijoituskohteita tulevaisuudessa. Samasta syystä yhä useammat yritykset tarjoavat palvelujaan ilmaiseksi. Sillä tavoin ne voivat kerätä dataa myytäväksi edelleen muille yrityksille. Kuten Forbes-talouslehden toimittaja Scott Goodson on asian ilmaissut: jos siitä ei tarvitse maksaa, tuotteena on käyttäjä itse”, Andersen toteaa.

Tämä artikkeli on aiemmin julkaistu Investorview-lehden numerossa 2016/26.
 
Tutustu uusimpaan Investorview-lehteen

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.