DelClose

Danske Investin toimet osuudenomistajien suojaamiseksi koronakriisin aikana

Danske Invest on ryhtynyt erilaisiin toimiin sijoituksiesi turvaamiseksi mahdollisimman tehokkaasti kriisin aikana. Danske Invest Rahastoyhtiön toimitusjohtaja Janne Hirvonen kertoo näistä tarkemmin.

Kuluneen neljän viikon aikana rahoitusmarkkinoiden heilahtelu on ollut ennätyksellisen voimakasta eri puolilla maailmaa. Sen jälkeen, kun koronavirus alkoi levitä räjähdysmäisesti Euroopassa helmikuun jälkipuoliskolla, etenkin osakemarkkinat ovat kärsineet osakkeiden hintojen rajusta laskusta, mikä on vaikuttanut myös Danske Investin rahastoihin. Kriisin loppu on vielä täysin hämärän peitossa, ja tällainen aika, herättääkin monia kysymyksiä ja luo paljon epävarmuutta.

Me Danske Investillä seuraamme tilanteen kehittymistä tiiviisti. Olemme samaan aikaan ryhtyneet tarvittaviin toimiin varmistaaksemme toimintamme ja rahastojemme hallinnoinnin luotettavan jatkumisen.

Kaupankäynti rahastoilla keskeytetään, kun rahasto-osuuden arvoa ei voida riittävän luotettavasti määrittää
Sijoitusrahaston varoille määrätään arvo rahastossa olevien sijoitusten markkina-arvojen mukaan. Jos rahasto-osuuden arvoa ei voida poikkeuksellisen epävakaan ja ennalta arvaamattoman markkinatilanteen tai muutoin poikkeuksellisten olosuhteiden vuoksi luotettavasti määrittää, rahasto-osuuden arvo voidaan rahasto-osuudenomistajien yhdenvertaisuuden turvaamiseksi jättää väliaikaisesti laskematta. Käytännössä jos rahaston arvo jätetään laskematta, ei rahasto voi myöskään toteuttaa merkintöjä tai lunastuksia.

Viime viikkoina Danske Invest on joutunut useiden muiden pohjoismaisten rahastoyhtiöiden tavoin väliaikaisesti keskeyttämään kaupankäynnin rahastoissa, joissa rahasto-osuuden arvoa ei ole pystytty riittävän luotettavasti määrittämään. Syynä tälle on ollut poikkeuksellinen markkinatilanne erityisesti luottoriskimarkkinoilla yritysten – ja pankkien joukkovelkakirjalainojen osalta.

Kaupankäynnin keskeyttäminen on toimenpide, jolla sijoittajia suojataan siltä, että kauppaa käytäisiin kursseilla, jotka eivät ole luotettavia ja näin ollen eivät riittävän hyvin turvaa osuudenomistajien yhdenvertaisuutta. Esimerkiksi liian korkea rahasto-osuuden arvo hyödyttäisi rahasto-osuuksia lunastavia asiakkaita rahastoon jäävien rahasto-osuudenomistajien kustannuksella. Kun kaupankäynti rahastossa keskeytetään, kukaan ei voi käytännössä ostaa tai myydä rahasto-osuuksia. Kaupankäynti voidaan keskeyttää väliaikaisesti. Historiallisesti keskeytykset eivät ole kestäneet pitkään ja näissä poikkeusoloissakin rahastot pyritään avaamaan mahdollisimman nopeasti.

”Meille on tärkeää asiakkaiden edun ja yhdenvertaisuuden turvaaminen. Keskeisen tärkeää on luotettava rahasto-osuuden arvo, joka mahdollisimman hyvin heijastelisi sijoitusten todellisia markkina-arvoja. Viime päivinä sijoitusten todellisten markkina-arvojen määrittäminen on ollut erittäin haastavaa esimerkiksi luottoriskimarkkinoilla, joilla markkinaheilunta on ollut nopeatempoista ja suuriliikkeistä ja joilla likviditeetti on merkittävästi heikentynyt. Myös osakemarkkinoilla markkinamuutokset ovat olleet suuria, mutta siellä kysyntä ja tarjonta aina kohtaavat, eli markkinahinta muodostuu läpinäkyvästi. Luottoriskimarkkinoilla tilanne on erilainen, koska kauppoja ei osakemarkkinoiden tapaan ole läpinäkyvästi toteutunut riittävissä määrin. Vallitsevissa olosuhteissa luotettavan rahasto-osuuden arvon määrittäminen on mielestämme olennaisilta osin vaikeutunut niissä rahastoissa, joissa on suhteellisen suuri osuus yritysten – ja pankkien joukkovelkakirjalainoja. Tämä on johtanut tilanteeseen, jossa emme ole laskeneet näiden rahastojen rahasto-osuuden arvoja, mikä johtaa siihen, että lunastusten ja merkintöjen toteuttaminen on väliaikaisesti keskeytetty. Ymmärrän täysin, että on turhauttavaa, kun sijoituksellaan ei pysty käymään kauppaa. Korostan kuitenkin, että keskeytyksen tarkoituksena on aina suojata nykyisiä ja potentiaalisia sijoittajia”, Janne Hirvonen sanoo.

Seuraamme markkinoita ja teemme korjauksia tilanteen kehittyessä
Koronakriisi on aiheuttanut epävarmuutta lähes kaikissa sijoituksissa rahoitusmarkkinoilla ja siten myös Danske Investin rahastoissa, sekä aktiivisesti hallinnoiduissa rahastoissa että passiivisesti hallinnoiduissa rahastoissa eli indeksirahastoissa. Salkunhoitajamme tekevät kovasti töitä ja käyttävät kaikkia mahdollisia työkaluja hallinnoidakseen rahastoja parhaalla mahdollisella tavalla kriisin aikana.

”Olemme ryhtyneet viime viikkoina laajoihin toimiin sen varmistamiseksi, että Danske Investin työ jatkuu keskeytymättä ja että kaikkia rahastojamme hallinnoidaan optimaalisesti koko kriisin ajan. Varmistimme viime viikolla, että kaikki työntekijämme tekevät mahdollisuuksien mukaan etätyötä virustartunnan leviämisen estämiseksi. Lisäksi työntekijät on jaettu kahteen ryhmään, jotta kaikki rahastoyhtiön toiminnalle kriittisen tärkeät toiminnot voidaan turvata myös mahdollisissa karanteenitapauksissa. Meidän on pystyttävä reagoimaan kehitykseen nopeasti”, Janne Hirvonen toteaa.

Päivittyvän listan rahastoista, joita poikkeukset koskevat löydät osoitteesta www.danskeinvest.fi


Jos olet epävarma sijoituksestasi tai jos sinulla on kysyttävää, suosittelemme ottamaan yhteyttä sijoitusasiantuntijoihimme. Jos haluat lukea markkinatilanteen päivityksiä ja analyyseja tai luoda laajemman kuvan koronakriisistä, voit seurata suurimman jakelijamme Danske Bankin sijoitusasiantuntijoiden laatimaa analyysia pankin kotisivulla www.danskebank.fi/korona.

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.