DelClose

Danske Investin rahastoille kestävyysprofiili

Kestävyysprofiili sisältää muun muassa Danske Investin sijoittajien usein kysymiä tietoja rahastojen ympäristövaikutuksista, yhteiskuntavastuusta ja yritysten johtamisesta.

Ensimmäisille Danske Investin rahastoille on nyt laadittu kestävyysprofiili, ja ajan myötä kaikki rahastot saavat sellaisen. Kestävyysprofiilissa kuvataan rahastoa yleisesti ja kerrotaan, miten se harjoittaa aktiivista omistajuutta sijoituskohteenaan olevissa yrityksissä.

Samalla sijoittajat näkevät, mille aloille tai mihin yrityksiin rahasto ei sijoita, sekä sen, miten sen hoidossa otetaan huomioon ympäristöön, yhteiskuntavastuuseen ja johtamiseen liittyvät riskit, joita kutsutaan ESG-riskeiksi.

ESG-kriteereissä kuvataan, miten yritykset suhtautuvat ympäristöä, työntekijöiden oloja ja muita yhteiskunnallisia kysymyksiä sekä johtamista koskeviin ongelmiin. Tarkoituksena on varmistaa, että sijoittajien rahoista huolehditaan mahdollisimman hyvin.

Läpinäkyvyys on myös kestävyyttä
Danske Invest on jo pitkään panostanut vastuullisuuteen, mutta erityisiä kestävyysprofiileja rahastoille ei ole aiemmin laadittu. Uusien profiilien tarkoituksena on tarjota sijoittajille tietoa Danske Investin vastuullisuuden ja kestävän kehityksen hyväksi tekemästä työstä.

”On tärkeää välittää tämä tieto sijoittajillemme, sillä se on arvokasta tietoa heidän tehdessään sijoituspäätöksiä. Rahastoilla voi olla kestävyyteen hyvin moninaisia lähestymistapoja. Profiileilla haluamme helpottaa eri rahastojen vertailua, sillä asiakkaamme näkevät, miten kestävä kehitys otetaan rahastoissa huomioon”, Danske Invest Managementin toimitusjohtaja Morten Rasten selittää.

Kestävyysprofiilit täydentävät kestävän kehityksen maapalloja, jotka tällä hetkellä näkyvät kotisivuillamme jokaisen rahaston kohdalla. Kestävän kehityksen maapallot ovat riippumattoman Morningstar-analyysiyhtiön myöntämiä. Jokainen rahasto on saanut nollasta viiteen maapalloa sen mukaisesti, missä määrin se noudattaa kestävän kehityksen periaatteita. Viisi maapalloa tarkoittaa, että periaatteita noudatetaan tarkasti, kun taas yksi maapallo on merkki matalasta tasosta.

Mitä jatkossa tapahtuu?
Tulevaisuudessa lisäämme profiileihin tietoja muun muassa siitä, miten yksittäisten rahastojen sijoitukset vaikuttavat ilmastonmuutokseen esimerkiksi hiilidioksidipäästöjen kautta. Nykyisellään kuvaamme vain joidenkin tuotteiden ilmastovaikutuksia. Lisätietoa niistä on täällä.

Jatkamme profiilien kehittämistä, ja myöhemmin tänä vuonna pyrimme lisäämään niihin myös salkunhoitajan haastatteluja. Haastatteluissa voidaan käsitellä esimerkiksi rahaston ympäristövaikutuksia ja -periaatteita tai salkunhoitajan lähestymistapaa kestävän kehityksen mukaiseen sijoittamiseen.

”Kestävän kehityksen merkitys kasvaa kohisten, mutta aihealue on hyvin monimutkainen. Sen vuoksi panostamme kestävyyteen, ja teemme jatkossakin uudistuksia, jotta voimme vastata asiakkaidemme tarpeisiin”, Morten Rasten kertoo.

Näin löydät kestävyysprofiilin
Jokaisen rahaston alta Rahaston tiedot -välilehdeltä löydät Rahastomateriaalia listauksen, johon on nyt siis lisätty myös Vastuullisuuskatsaus.

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.