DelClose

Danske Invest -rahastojen sulautuminen

Muutokset eivät edellytä osuudenomistajilta mitään toimenpiteitä, eikä niistä aiheudu osuudenomistajille kustannuksia tai veroseuraamuksia.

Danske Invest Rahastoyhtiö Oy pyrkii yksinkertaistamaan Suomeen rekisteröityjen rahastojen valikoimaansa. Finanssivalvonnan vahvistamat sulautumiset ja sääntömuutokset tulevat voimaan 21.4.2017 koskien seuraavia sijoitusrahastoja:
 

 
Sulautuva sijoitusrahasto Vastaanottava sijoitusrahasto
Danske Invest Arvo Venäjä Danske Invest Russia
Danske Invest Russia Small Cap Danske Invest Russia
Danske Invest Kiinteistö Danske Invest Eurooppa Osake
Danske Invest Pohjoisen Parhaat Danske Invest Eurooppa Osake
Danske Invest Kultapossu Danske Invest Kompassi 75
Danske Invest Pohjoisen Pienyhtiöt Danske Invest Euroopan Pienyhtiöt
Danske Invest Suomi Osinko Arvo Finland Value (Jatkossa Danske Invest Suomi Osinko Plus)


Sulautumisen tarkoituksena on pyrkiä kasvattamaan rahastojen keskimääräistä kokoa vähentämällä asiakkaita vähemmän kiinnostavien rahastojen määrää. Tällä pyritään parantamaan sekä hallinnollista että salkunhoidollista tehokkuutta.

Muutokset eivät edellytä osuudenomistajilta mitään toimenpiteitä, eikä niistä aiheudu osuudenomistajille kustannuksia tai veroseuraamuksia.

Vastaanottavien rahastojen sääntöihin tehdään sulautumisen yhteydessä sääntelystä johtuvat tekniset muutokset. Sääntelystä johtuvien muutosten lisäksi sulautumisen yhteydessä Arvo Finland Value -rahaston sääntöjä muutetaan sijoituspolitiikassa ja palkkioissa tapahtuvien muutosten vuoksi.

Keskeiset muutokset:
• Rahaston nimi muutetaan vastaamaan muuttunutta sijoituspolitiikkaa. Rahaston nimi on jatkossa Sijoitusrahasto Danske Invest Suomi Osinko Plus.
• Rahaston varojen sijoittamista koskevaa 5 §:ää muutetaan siten, että siitä poistetaan viittaus arvoyhtiöihin. Rahaston yksityiskohtaisempi sijoituspolitiikka ilmenee rahaston avaintietoesitteestä.
• Rahaston varoista maksettavia korvauksia koskevaa 10 §:ää muutetaan siten, että siitä poistetaan tuottosidonnaisen palkkion määräytymistä koskevat osiot. Jatkossa Rahastoyhtiö saa korvauksena toiminnastaan ainoastaan kiinteän hallinnointipalkkion, jonka suuruus ilmenee rahastojen hinnastosta ja on sulautumisen jälkeen 1,50 prosenttia.

Sulautuvien ja vastaanottavien rahastojen osuudenomistajilla on oikeus lunastaa tai vaihtaa omistamansa rahasto-osuudet torstaihin 20.4.2017 klo 13.00 asti ilman vaihto- tai lunastuspalkkiota. Lunastuksesta ja vaihdosta aiheutuu normaalit veroseuraamukset. Sulautuviin rahastoihin ei voi tehdä toimeksiantoja torstain 20.4.2017 klo 13.00 jälkeen. Vastaanottaviin rahastoihin voi tehdä normaalisti toimeksiantoja. Sulautumisen jälkeen sovelletaan vastaanottavan rahaston palkkioita.

Danske Invest Rahastoyhtiö Oy informoi rahasto-osuudenomistajia sääntömuutoksista lisäksi kirjeitse sekä 16.3.2017 julkaistulla lehti-ilmoituksella Helsingin Sanomissa.

Vastaanottavien rahastojen riskit ja ominaisuudet ilmenevät tarkemmin rahastojen säännöistä ja avaintietoesitteessä. Pyydämme teitä tutustumaan sääntöihin, avaintietoesitteisiin ja hinnastoon, jotka ovat saatavissa kaikista Danske Bankin sekä Danske Bank Private Bankingin konttoreista, asiakaspalvelusta 0200 2580 (pvm/mpm) ma–pe klo 8–20, la 10–16 ja osoitteesta www.danskeinvest.fi 20.3.2017 alkaen.
 

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.