DelClose

Danske Invest -rahastojen salkunhoitajatiimeissä muutoksia

Kaksi maailman suurimmista ja arvostetuimmista varainhoitajista alkaa vastata osasta Danske Invest -rahastojen salkunhoitoa. Tästä artikkelista saat lisätietoa siitä, mitä rahastoja muutokset koskevat.

PÄIVITETTY 17.5.2024

Danske Invest pyrkii jatkuvasti varmistamaan, että sen hallinnoimiemme rahastojen salkunhoito on parhaissa mahdollisissa käsissä ja tämän tavoitteen saavuttamiseksi ilmoitimme helmikuussa 2024, että Goldman Sachs Asset Management ja BlackRock alkavat hoitamaan osaa Danske Investin rahastoista.

Ensimmäisten rahastojen salkunhoitaja vaihtui 26 huhtikuuta 2024, kun Goldman Sachs Asset Management otti vastuun osasta aktiivisia korko- ja osakerahastojamme. Seuraavassa vaiheessa 17 toukokuuta 2024, BlackRock ottaa vastuun suuresta osasta Danske Investin passiivisia osakerahastoja.

”Jo pitkän aikaa Danske Invest on onnistuneesti yhdistänyt Danske Bank Asset Managementin vahvuudet huolella valittujen kansainvälisten varainhoitajien osaamiseen. Näin olemme voineet tarjota sijoittajillemme pääsyn osaksi laajempaa joukkoa kansainvälisiä varainhoitajia. Nyt julkistettu yhteistyö Goldman Sachs Asset Managementin ja BlackRockin kanssa on siis monella tapaa jatkumoa toimivaksi osoittautuneelle mallillemme,” kommentoi Danske Invest Management A/S:n johtaja Robert Mikkelstrup.

 

BlackRock ottaa vastaan seuraavien rahastojen salkunhoidon 17.5.2024:
(PÄIVITETTY)

Rekisteröintimaa Rahasto/Alarahasto/Osuuslaji Osuuslajin lyhenne
FI Sijoitusrahasto Danske Invest USA Indeksi K, T, IK, IT, W K
FI Sijoitusrahasto Danske Invest Teknologia Indeksi K, T, W K
DK Danske Invest Index Japan Restricted EUR W
DK Danske Invest Index USA Restricted EUR W
DK Danske Invest Index Pacific incl. Can. ex Jap. Restrict EUR W
 

BlackRock tulee ottamaan vastuun merkittävästä osasta passiivisia rahastojamme ja aiemmin tiedotetun mukaisesti myös muita passiivisia rahastoja tulee siirtymään BlackRockin hoitoon.


Goldman Sachs Asset Management otti vastaan seuraavien rahastojen salkunhoidon 26.4.2024:

Rekisteröintimaa Rahasto/Alarahasto/Osuuslaji Osuuslajin lyhenne
FI Sijoitusrahasto Danske Invest Obligaatio K, T, IK, IT, W K, W T
FI Sijoitusrahasto Danske Invest Euro Yrityslaina K, T, W K, W T
FI Sijoitusrahasto Danske Invest Euro High Yield K, T, W K, W T
LU Danske Invest SICAV European Corporate Sustainable Bond A, WA, WA d
LU Danske Invest SICAV Global Corporate Sustainable Bond A, I
DK Danske Invest Kehittyvät Korkomarkkinat, paikallisvaluutta EUR, EUR W
DK Danske Invest Select US High Yield Bonds EUR W h
FI Sijiotusrahasto Danske Invest Eurooppa Osake K, T, W K, W T
FI Sijoitusrahasto Danske Invest Kehittyvät Markkinat Kestävä Tavoite K, T, W K, W T
LU Danske Invest SICAV Global Sustainable Future WA, I d
LU Danske Invest SICAV Emerging Markets Sustainable Future A, WA
LU Danske Invest SICAV Global Emerging Markets WA-eur
DK Danske Invest Global Sustainable Future EUR
DK Danske Invest Global Emerging Markets EUR

Muutosten tarkoituksena on varmistaa, että käytössämme edelleen vahvin mahdollinen perusta sijoitustoiminnalle osuudenomistajiemme hyväksi. Rahastojen salkunhoitovastuiden muutokset eivät vaikuta rahastojen palkkioihin, eikä muutokset edellytä sijoittajalta toimenpiteitä.


”Asiakkaillamme on edelleen pääsy samoihin tuttuihin rahastoihin ja nyt uusien kumppaneiden kautta entistä vahvempiin tuotteisiin kulujen säilyessä ennallaan. On myös tärkeä huomata, että riippumatta varainhoitajasta kaikissa rahastoissamme noudatetaan samoja Danske Investin vastuullisen sijoittamisen prosesseja sekä politiikkaa ja että vastuullisuus on edelleen keskiössä sijoitettaessa Danske Investin rahastoihin” jatkaa Robert Mikkelstrup.
 
VASTUUNRAJOITUS: Tämä ei ole täydellinen selvitys rahastoista tai niihin liittyvistä riskeistä. Ennen sijoituspäätöksen tekemistä asiakkaan tulee tutustua rahastojen avaintietoasiakirjoihin ja muihin rahastomateriaaleihin.
Suomeen rekisteröityjä rahastoja hallinnoi Danske Invest Rahastoyhtiö Oy. Danske Bank A/S, Suomen sivuliike toimii Danske Invest Rahastoyhtiön asiamiehenä tarjotessaan Rahastoyhtiön hallinnoimia sijoitusrahastoja. Tanskaan rekisteröityjä rahastoja hallinnoi Danske Invest Management A/S ja Luxemburgiin rekisteröityjä rahastoja Danske Invest Management A/S, Luxembourg branch. Danske Invest Management A/S:n hallinnoimien rahastojen jakelusta vastaa asiamiehenä Danske Bank A/S. Danske Bank A/S on nimittänyt Suomen sivuliikkeen toimimaan asiamiehenä tarjottaessa rahastoyhtiöiden hallinnoimia sijoitusrahastoja Suomessa. Rahastojen avaintietoasiakirjat, muut rahastomateriaalit sekä lisätietoa rahastoista on saatavissa osoitteessa www.danskeinvest.fi.
 

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.