DelClose

Danske Invest Neutral -rahastolle Hedge Fund Journalin palkinto

Hedge Fund Journal on palkinnut Danske Invest Neutral -rahaston seitsemän vuoden aikavälillä parhaiten tuottaneena rahastona. Palkinto tuli absoluuttista tuottoa tavoittelevien UCITS -korkorahastojen kategoriassa.

”On hienoa saada tunnustus ja palkinto kovasta työstä”, rahastosta vuoden 2010 alusta päävastuussa ollut salkunhoitaja Teemu Liikanen toteaa. Liikasen mukaan kuitenkin tunnustustakin enemmän mieltä lämmittää rahaston voimakas kasvu. Hänen aloittaessaan rahaston koko oli 80 miljoonaa euroa, mutta tällä hetkellä se on jo yli 360 miljoonaa euroa. Liikanen kertoo, että vuoden 2010 alusta sijoitusstrategiaa terävöitettiin, jonka seurauksena rahasto on keskittynyt kokonaan korkomarkkinoille. Samassa yhteydessä myös johdannaisten käyttöä lisättiin. Strategian perustamisesta lähtien tuottoa on tullut 27,75%, vuotuisen tuoton ollessa 3,03%.

 
Salkunhoitajina voitokkaalle rahastolle toimivat Teemu Liikanen, Riitta Louhento ja Ann-Catherine Kilpi, joilla on kaikilla pitkä kokemus rahoitusalalta. Kuvassa voittokolmikko.

Danske Invest Neutral –rahasto pähkinänkuoressa
Rahasto sijoittaa erityisesti pohjoismaisiin n. 3-5 vuoden pituisiin yritys- ja pankkilainoihin, mutta se voi sijoittaa myös muihin korkoinstrumentteihin. Vaikka pääpaino onkin Pohjoismaissa, varsinaisia maakohtaisia rajoitteita sijoitusten suhteen ei ole, vaan myös globaalit sijoitukset ovat mahdollisia. Pohjoismaisia kohteita kuitenkin puoltavat mm. se, että salkunhoitajilla on hyvät mahdollisuudet tavata yrityksiä ja se, että pohjoismaisilla talouksilla menee yleensä ottaen hyvin. Liikasen mukaan pohjoismaiset yritykset ottavat yleensä myös kestävän kehityksen kriteerit huomioon kohtuullisen hyvin. Danske Bankille kestävän kehityksen arvot ovat tärkeitä - ja vaikkei kestävä kehitys olekaan tässä rahastossa erikseen korostettava kriteeri, on Morningstar luokitellut Danske Invest Neutral -rahaston parhaimmistoon ESG-luokitukseltaan.

Rahaston erityispiirteet
Rahaston erityispiirteinä ovat mm. se, ettei rahasto seuraa mitään indeksiä ja että ”jokaisessa sijoituksessa täytyy olla järkeä”. Liikanen selkeyttää tätä seuraavasti: ”Eli ellemme usko jonkin yrityksen itsessään olevan hyvä sijoitus, emme sitä osta”.  Syyksi ei siis riitä, että yritys on tietyssä indeksissä, vaan tuottopuolen täytyy olla kunnossa. Rahastossa onkin kaiken kaikkiaan varsin vapaat sijoitusraamit ja erityisesti salkunhoitajien oma harkinta on keskiössä. Rajaavina tekijöinä sijoituksiin toimivatkin lähinnä riskit. Riskitasoltaan Danske Invest Neutral -rahasto asettuu lyhyen koron ja yrityslainarahastojen välimaastoon, ja kokonaisriskitasoa seurataan aktiivisesti salkun volatiliteetilla sekä Var-luvulla. Riskitasoa voidaan tarvittaessa muuttaa rajustikin sekä ylös että alas, mutta kuten Liikanen korostaakin – rahaston sijoitusfilosofian mukaisesti – tarkoituksena on nimenomaan saada vakaata tuottoa jo noin vuoden aikahorisontilla, kaikissa markkinaolosuhteissa, jonka takia riskiltä suojautuminen on tavallista rahastoa korostuneemmassa roolissa. Rahaston tuotto viime vuosina sekä Hedge Fund Journalin antama tunnustus ovat hyvä osoitus siitä, että tavoitteessa on onnistuttu.

Danske Invest Neutral -rahastoa hallinnoi Danske Invest Rahastoyhtiö Oy.

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.