DelClose

Danske Invest Kestävä Arvo Osake -rahaston sääntömuutos

Danske Invest Kestävä Arvo Osake -rahaston muutetut säännöt tulevat voimaan 3.4.2017. Muutokset eivät edellytä osuudenomistajilta mitään toimenpiteitä.

Danske Invest Rahastoyhtiö Oy:n hallitus on päättänyt 13.12.2016 muuttaa Danske Invest Kestävä Arvo Osake -rahaston sääntöjä. Finanssivalvonta on vahvistanut muutetut säännöt 25.1.2017 ja ne tulevat voimaan 3.4.2017.

Rahaston hallinnointipalkkio koostuu jatkossa kiinteästä ja tuottosidonnaisesta palkkiosta. Tuottosidonnaisen hallinnointipalkkion suuruus on 20 % siitä vertailuindeksin ylittävästä tuotosta, joka ylittää sen hetkisen High Watermark -tason. Tuottosidonnainen palkkio maksetaan rahaston salkunhoidosta vastaavalle yhtiölle. Samalla MSCI World (TR) –indeksistä tulee rahaston virallinen vertailuindeksi. Samassa yhteydessä rahaston kiinteää hallinnointipalkkiota lasketaan 1,60%:sta 1,40%:iin.

Rahaston sääntöjen §5:n sallittuihin sijoituskohteisiin on lisätty Participatory notes -todistukset (P-notes). Rahaston sääntöihin on lisäksi tehty sijoitusrahastojen sääntelyyn liittyviä teknisiä muutoksia.

Rahaston riskiprofiiliin ei tule muutoksia sääntömuutoksen seurauksena. Suositeltava sijoitusaika rahastoon pysyy ennallaan.

Muutokset eivät edellytä osuudenomistajilta mitään toimenpiteitä, eikä niistä aiheudu osuudenomistajille kustannuksia tai veroseuraamuksia. Rahaston osuudenomistajilla on oikeus lunastaa tai vaihtaa omistamansa rahasto-osuudet sääntöjen voimaantulopäivään asti ilman vaihto- tai lunastuspalkkiota.
 

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.