DelClose

Danske Invest Globaali Vastuullinen Salkku -rahastojen palkkioita alennettu

Globaali Vastuullinen Salkku -rahastojen vuotuisia juoksevia kuluja on alennettu ja kyseisten rahastojen hinnoittelurakenne yhtenäistetty kaikilla riskitasoilla 15.11.2023 alkaen.

Muutokset koskevat rahastoja:

Danske Invest Globaali Vastuullinen Salkku 20
Danske Invest Globaali Vastuullinen Salkku 35
Danske Invest Globaali Vastuullinen Salkku 50
Danske Invest Globaali Vastuullinen Salkku 65
Danske Invest Globaali Vastuullinen Salkku 80

Rahastojen nimissä olevat numerot kertovat rahaston osakkeiden keskimääräisestä osuudesta salkussa, joka voi kuitenkin vaihdella ajoittain. Hintarakennetta on yksinkertaistettu niin, että kulut ovat samat rahaston osakepainosta tai riskitasosta rippumatta. Danske Invest Globaali Vastuullinen Salkku -rahastolla on siten jatkossa yhtenäinen kiinteä hinnoittelurakenne juoksevien vuotuisten kulujen osalta.
 

Rahasto Juoksevat kulut aiemmin Juoksevat kulut 15.11.2023 alkaen
Globaali Vastuullinen Salkku 20, osuuslaji EUR W 0,55 % 0,54 %
Globaali Vastuullinen Salkku 35, osuuslaji EUR W 0,63 % 0,54 %
Globaali Vastuullinen Salkku 50, osuuslaji EUR W 0,71 % 0,54 %
Globaali Vastuullinen Salkku 65, osuuslaji EUR W 0,80 % 0,54 %
Globaali Vastuullinen Salkku 80, osuuslaji EUR W 0,88 % 0,54 %
 
Rahasto Juoksevat kulut aiemmin Juoksevat kulut 15.11.2023 alkaen
Globaali Vastuullinen Salkku 20, osuuslaji EUR 0,90 % 0,89 %
Globaali Vastuullinen Salkku 35, osuuslaji EUR 1,05 % 0,89 %
Globaali Vastuullinen Salkku 50, osuuslaji EUR 1,20 % 0,89 %
Globaali Vastuullinen Salkku 65, osuuslaji EUR 1,35 % 0,89 %
Globaali Vastuullinen Salkku 80, osuuslaji EUR  1,50 % 0,89 %

Maailmanlaajuisesti hajautetut vastuullisuuteen keskittyvät rahastot
Danske Invest Globaali Vastuullinen Salkku -rahastot lanseerattiin vuonna 2022. Rahastot keskittyvät sijoitustoiminnassaan vastuullisuuteen ja minimoimaan sijoitusten haitalliset vaikutukset. Rahastojen vähimmäistavoitteena on ohjata vähintään 75 prosenttia kestäväksi luokiteltuihin sijoituksiin.

Danske Invest Globaali Vastuullinen Salkku -rahastoja voi kuvata ratkaisurahastoiksi, sillä ne hajauttavat sijoitukset maailmanlaajuisesti sekä osakkeisiin että joukkovelkakirjoihin.  

Valinta oman riskiprofiilisi mukaisesti
Danske Invest Globaali Vastuullinen Salkku on sijoitusratkaisu, jossa sinun on ensisijaisesti päätettävä, mikä on suhtautumisesi tuoton tavoittelussa ja millaista riskiä siedät markkinoiden heiluessa.

Salkunhoidon ammattilaiset kokoavat rahaston sijoitukset puolestasi. He valitsevat, mitkä osakkeet ja joukkovelkakirjat rahastossa kulloinkin on, ja mukauttavat sijoituksia jatkuvasti suhteessa maailmanmarkkinoiden kehitykseen salkunhoidon näkemyksen mukaisesti.


Tämä julkaisu on markkinointiviestintää, eikä se ole sijoitusneuvontaa.  

Sijoituksen soveltuvuuteen tai asianmukaisuuteen liittyvissä lainopillisissa, verotuksellisissa, taloudellisissa tai muissa vastaavissa kysymyksissä tulee kääntyä ammattimaisten neuvonantajien puoleen.  

Tutustu rahastoesitteeseen ja avaintietoasiakirjaan ennen lopullisen sijoituspäätöksen tekemistä. Tiivistelmä sijoittajien oikeuksista on saatavilla englanniksi sekä lisätietoja rahaston kestävyysnäkökohdista on saatavilla osoitteessa 
www.danskeinvest.fi. Kaikki rahaston ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyvät ominaisuudet, jotka on kuvattu rahastoesitteessä, tulisi ottaa huomioon sijoituspäätöstä tehdessä. 

Danske Invest Management A/S voi päättää lopettaa rahastojensa markkinointijärjestelyt.

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.