DelClose

Danske Invest Eurooppa Osake-rahasto voitti Morningstar Awards 2023-palkinnon!

Rahasto palkittiin kategoriansa parhaana 9.3.2023 pidetyssä Morningstar Awards-palkintojuhlassa, jossa palkittiin parhaat Suomessa myytävät rahastot. Rahastoa hoitaa Danske Bankin omaisuudenhoidon eurooppalaisten osakkeiden tiimiin kuuluva kaksikko Tobias Carøe Siemenge ja Kasper From Larsen.

Rahasto keskittyy osakepoimintaan, ja  sijoittaa noin 40-50 eurooppalaisen suuren kokoluokan yhtiön osakkeeseen. Salkunhoito suosii valinnoissaan erityisesti laatuyhtiöitä ja pitkän aikavälin mahdollisuuksia, kuten automatisaatiota ja siirtymää pois fossiilitaloudesta.  

Lue lisää rahastosta: Danske Invest Eurooppa Osake 

Eurooppa on keskeinen Danske Bankin varainhoidon osaamisalue, jossa salkunhoitotiimit ovat saavuttaneet menestystä laaja-alaisesti.  Danske Invest Eurooppa Osake voitti myös vuonna 2021 Morningstar-palkinnon parhaana eurooppalaisiin sijoittavana rahastona Suomessa. Vuonna 2022 rahastosta vastaava salkunhoitokaksikko palkittiin myös Tanskassa Morningstar Awards-palkinnolla. Tänä vuonna eurooppalaisten osakkeiden salkunhoitotiimin menestystä täydensi osinkoteemalla eurooppalaisiin yhtiöihin sijoittavan rahaston palkitseminen omassa kategoriassaan Tanskassa. Suomalaisille sijoittajille edellä mainittu palkittu sijoitusstrategia on tarjolla rahastona, jonka nimi on Danske Invest Eurooppa Osinko.

Keskittyminen laatuun ja kasvumahdollisuuksiin
Tobias on toiminut Danske Invest Eurooppa Osake-rahaston salkunhoitajana vuodesta 2018 alkaen ja kuvaa salkunhoidon painopisteitä näin: ”Meillä on selkeä sijoitusfilosofia, jossa korostuu pitkäjänteisyys ja keskittyminen laatuyhtiöihin, joissa näemme houkuttelevia kasvumahdollisuuksia. Salkunhoidossamme yhdistyy systemaattinen ja hyvin suunniteltu, yrityksen perustekijöihin keskittyvä sijoitusprosessi sekä tarkka riskienhallinta. Tämän pohjalta tavoittelemme säännönmukaisia ja houkuttelevia tuloksia yli ajan.

Emme keskity niinkään yksittäisiin sijoitusteemoihin vaan yksittäisten laatuyritysten valintaan pitkällä aikajänteellä. Kuitenkin teemat, kuten teknologia ja innovaatiot, jotka tukevat siirtymistä pois fossiilitaloudesta,  lisääntyvä tarve automatisaatiolle tuottavuuden kasvattamiseksi yhteiskunnassa sekä vastuullisuus kuluttamisessa tarjoavat houkuttelevia sijoitusmahdollisuuksia, joita olemmekin huomioineet valinnoissamme."


Haastavissa markkinatilanteissa nojataan laatuun ja ydinosaamisalueisiin
Salkunhoidon sijoitusfilosofia ja -prosessi  on pysynyt tasaisena esimerkiksi vaikean markkinavuoden aikana viime vuonna ja tätä ennen pandemian heilutellessa markkinoita.  Vaihtelevassa talousympäristössä on jatkettu laatuun keskittymistä, sillä laatuyhtiöiden nähdään yleensä pärjäävän verrattain paremmin voimakkaasti vaihtelevassa markkinaympäristössä. Hyvä riskienhallinta on myös olennaista haastavissa olosuhteissa. Salkunhoitajakaksikon tukena toimii vahva analyytikkotiimi, joka tarjoaa osaamista eri sektoreilta Euroopan alueella.

Vallitsevassa markkinaympäristössä Tobias näkee haasteita, mutta tilanteen myös antavan tukea salkunhoidon valitsemien painopisteiden perusteluille: ”Tällä hetkellä Euroopan taloudessa näkyvyys on heikkoa samalla kun keskuspankki pyrkii koronnostotoimillaan pitämään inflaation kurissa. Tähän mennessä talous on ollut heikkoja odotuksia vahvempi, mutta koronnostojen seuraukset tuppaavat seuraamaan viiveellä perässä, ja myös geopoliittiset jännitteet ovat keskeinen riskitekijä markkinoilla. Eurooppalaisen osakesalkun hoitajina olemme toki koko ajan mukana markkinoilla suhdanteista huolimatta. Näemme, että pitkäjänteinen sijoitustyylimme painottuen suhdanteiden yli laatuyhtiöihin, joilla on vahva tase, markkina-asema ja hinnoitteluvoima, on perusteltu lähestymistapa valitsevassa tilanteessa.”

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.