DelClose

Danske Bank ei jatkossa sijoita kivihiili- ja öljyhiekkayhtiöihin

Danske Invest rahastojen pääasiallinen salkunhoitaja Danske Bank tukee muutosta kohti vihreämpää taloutta ja laajentaa sitoumustaan kestävään sekä vastuulliseen sijoittamiseen. Osana Danske Bankin strategiaa myös Danske Investin rahastoissa tulee voimaan uusia rajoitteita kivihiili- ja öljyhiekkayhtiöille sijoituskohteina.

Danske Bank on päättänyt sulkea kivihiili- ja öljyhiekkayhtiötä sijoitustoimintansa ulkopuolelle. Näihin yhtiöihin kohdistuvat rajoitukset ovat yksi osoitus Danske Bankin sitoutumisesta Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteeseen rajoittaa ilmaston lämpeneminen kahteen asteeseen.

Danske Bank pidättäytyy jatkossa sijoittamasta yhtiöihin, jotka ovat aktiivisia energiantuotantoon käytettävän kivihiilen louhinnassa tai siihen perustuvien hyödykkeiden jalostuksessa. Kivihiiltä käytetään energiantuotannossa, jossa se voidaan korvata maakaasulla, tuuli-, aurinko- tai ydinvoimalla. Hiilen polttamiseen liittyvillä päästöillä on merkittävä vaikutus ilmaston lämpenemiseen. Sijoitusrajoitukset eivät koske teräksen tuotannossa käytettävän koksihiilen tuottajia, sillä koksihiilelle ei toistaiseksi ole isossa mittakaavassa toimivaa vaihtoehtoa.

Lisäksi Danske Bank on päättänyt olla sijoittamatta yhtiöihin, jotka jalostavat öljyä öljyhiekasta, sillä tällä tuotantoprosessilla on merkittävät negatiiviset ilmastovaikutukset ja siitä saadaan verrattain vähän öljyä suhteessa aiheutettuihin hiilidioksidipäästöihin.

“Sijoitamme arvoyhtiöihin, mutta yhtiöiden täytyy vastata myös niitä arvoja, joita asiakkaamme, yhteiskunnallinen asemamme ja ympäröivän maailman kestävyysnormit edustavat. Kivihiili ja öljyhiekka ovat eräitä kyseenalaisimpia fossiilisia polttoaineita, joilla on merkittäviä ympäristövaikutuksia. Nämä sijoitusrajoitukset ovat ensimmäisiä toimenpiteitä tänä vuonna ja osa sitoutumistamme kestävään sijoittamiseen tulevina vuosina”, sanoo Danske Bankin vastuullisen sijoittamisen johtaja Ulrika Hasselgren.

Danske Bankin rajoitukset koskevat yhtiöitä, joiden liikevaihdosta 30 prosenttia tai enemmän tulee lämpöhiilen louhinnasta, hiileen perustuvasta energiantuotannosta tai näistä yhdessä. Annamme kuitenkin arvoa sille, jos yhtiön strategisena tavoitteena on energianlähteen vaihtaminen sekä yhtiön kyvylle saavuttaa tavoitteensa. Siksi tuemme yhtiöitä, joilla on käynnissä muutosprosessi kohti uusiutuvia energialähteitä ja seuraamme niiden kehitystä.
Sijoitusrajoitukset otetaan kokonaisuudessaan käyttöön vuoden 2018 ensimmäisen neljänneksen aikana.

Lue lisää Danske Bankin vastuullisen sijoittamisen periaatteista (englanniksi): https://danskebank.com/responsibility/customer-relationships/responsible-investment
 

Kivihiili (energia) Öljyhiekka
Emme sijoita, jos yli 30 % yhtiön liikevaihdosta on peräisin:
• energiantuotannossa käytettävän kivihiilen louhinnasta
• hiileen perustuvasta energiantuotannosta
• yhdistetystä hiilen louhinnasta ja hiileen perustuvasta energiantuotannosta.
Emme sijoita, jos vähintään 30 % liikevaihdosta on peräisin öljyhiekan käsittelystä

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.