DelClose

Afrikka-rahasto vaihtaa salkunhoitajaa ja strategiaa

Kaupankäynti rahaston osuuksilla pysyy keskeytettynä Egyptin valuutanvaihto-ongelmien vuoksi. Rahaston strategia muuttuu aktiivisesti hoidetusta passiiviseksi ja palkkiot pienevät. Danske Invest Management A/S:n hallitus tutkii mahdollisuutta lakkauttaa rahasto tai sulauttaa se osaksi toista rahastoa.


Danske Invest Afrikka -rahaston osuuksien merkintä ja lunastus on ollut keskeytettynä toukokuun lopusta saakka Nigerian ja Egyptin valuutanvaihto-ongelmien vuoksi. Rahaston sijoitukset edellä mainituissa maissa muodostavat noin neljäsosan sen salkusta. Nigeriassa ongelmat on osittain ratkaistu, kun taas Egyptissä, joka muodostaa noin 17 prosenttia rahaston salkusta, ne jatkuvat. Sen vuoksi kaupankäynnin keskeytys jatkuu toistaiseksi.

Lakkauttaminen tai sulauttaminen
Danske Invest Management A/S:n hallitus ei pidä tilannetta kestävänä, joten se pyrkii löytämään sijoittajille parhaan ratkaisun ja tutkii sen vuoksi mahdollisuutta lakkauttaa rahasto jossakin vaiheessa tai sulauttaa se osaksi jotakin toista rahastoa. Kun valuutanvaihto-ongelmien käsittelyyn on konkreettinen suunnitelma, hallitus kutsuu koolle yhtiökokouksen, joka päättää jatkotoimenpiteistä rahaston suhteen.

Aktiivisesta hoidosta passiiviseen
Rahaston pääoma on vähentynyt noin 161 miljoonaan Tanskan kruunuun, joka on käytännössä liian vähän rahaston aktiivisen hoidon jatkamiseksi. Markkinatilanne on muuttunut rahaston sijoituskohteena olevilla markkinoilla, joten sen likviditeetti on huonontunut.

Myöskään rahaston tuotto ei ole ollut odotusten mukainen, minkä vuoksi Danske Investin hallitus on päättänyt lopettaa yhteistyön rahastoa tähän saakka hoitaneen, Lontoossa ja Kapkaupungissa toimivan Investec Asset Management -yhtiön kanssa. Rahaston strategia muuttuu aktiivisesti hoidetusta passiiviseksi. Rahastolla ei ole enää vertailuindeksiä, ja se pyrkii varmistamaan likviditeetin, riskien hajautuksen ja matalat kustannukset. Uuden strategian myötä rahasto käyttää hyväksi mahdollisuutta sijoittaa afrikkalaisiin joukkolainoihin. Rahaston salkunhoitajana toimii jatkossa Danske Capital.

Mitä muutokset merkitsevät sijoittajille?
Rahaston osuuksia ei voi vieläkään merkitä tai lunastaa. Pyrimme löytämään sijoittajille parhaan ratkaisun, mutta emme voi vielä tässä vaiheessa arvioida, milloin ongelmat pystytään ratkaisemaan. Afrikka-rahastoon tehtyjen sijoitusten arvo riippuu yhä markkinoiden kehityksestä.

Muutosten vuoksi rahaston vuotuiset palkkiot pienenevät 1,85 prosentista 0,62 prosenttiin. Muutokset astuvat voimaan 1.9.2016.
 

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.