Tutustu siihen, miten rahastomme toimivat kestävän kehityksen suhteen

Me Danske Investissä pyrimme pitämään sinut aina täysin ajan tasalla siitä, miten toimimme kestävän kehityksen ja vastuullisuuden suhteen sijoituksissasi. Alla voit lukea tähän alueeseen liittyvät käytäntömme ja saada lisätietoja kestävään kehitykseen liittyvistä asiakirjoistamme ja raporteistamme.

Kaikkia rahastojamme koskevat kestävyyteen liittyvät asiakirjat

Sijoittamista koskevat rajoitukset

Kaikki Danske Investin rahastot noudattavat vastuullisen sijoittamisen periaatteitamme. Tämä tarkoittaa muun muassa sitä, että rahastot eivät sijoita yrityksiin, jotka ovat mukana kiistanalaisiin aseisiin, tupakkaan ja hiileen liittyvissä toimissa. Lisäksi valikoimassamme on rahastoja, jotka sisältävät lisärajoituksia ja jotka eivät sijoita esimerkiksi alkoholiin, uhkapeleihin, pornografiaan, fossiilisiin polttoaineisiin ja sotilaskalustoon. Kaikkien rahastojemme osalta nähtävissä on yhteenveto erityisaloista, -toiminnoista ja -tuotteista, joihin kukin rahasto ei sijoita.
 
Kunkin rahastomme ESG-rajoitusraportit ovat saatavana täältä.
Kestävän sijoittamisen rahastojen asiakirjat

Jotkin rahastoistamme on luokiteltu kestävän sijoittamisen rahastoiksi. Tämä tarkoittaa, että niillä on kestävyyteen liittyvä sijoitustavoite ja ne kohdistavat sijoituksensa vihreää siirtymää edistäviin kohteisiin. Nämä rahastot täyttävät EU:n kestävyyteen liittyvien tietojen antamisesta rahoitussektorilla annetun asetuksen 9 artiklan vaatimukset. Alla on lueteltu, mitä asiakirjoja kestäviin rahastoihimme liittyy. Voit lukea lisää kestävän kehityksen rahastoistamme täältä.

 

Rahastojen kestävät sijoitustavoitteet

”Kestävään kehitykseen liittyvät tiedot” -dokumentissa kerrotaan, miten rahasto käsittelee kestävyysriskejä ja sijoittaa tiettyihin kestävyystavoitteisiin, kuten vihreään talouteen. Lisäksi dokumentissa kuvataan, miten rahastot toimivat, jotta ne eivät merkittävästi vahingoittaisi muita kestävän kehityksen tavoitteita. Niitä ovat esimerkiksi saasteiden torjuminen, ekosysteemien suojaaminen ja ilmastonmuutoksen torjunta. Dokumentissa esitellään muun muassa:
 
  • Kestävän kehityksen mukaiset sijoitustavoitteet ja sijoituskohteen kestävyysnäkökohdat
  • Miten rahasto pyrkii aktiivisen omistajuuden kautta vaikuttamaan yrityksiin lisätäkseen niiden kestävän kehityksen mukaista toimintaa
  • Mihin toimintaan, toimialoihin tai tuotteisiin rahasto ei sijoita
  • Miten valvomme sitä, että rahasto sijoittaa kestävien sijoitustavoitteiden mukaisesti

Kestävään kehitykseen liittyvät tiedot -dokumentti on saatavissa tästä


ESG-rahastoja koskevat erityisasiakirjat

Monet rahastoistamme on merkitty ESG-rahastoiksi, mikä tarkoittaa, että ne edistävät ympäristöolosuhteita tai sosiaalisia olosuhteita ja hyvää hallintotapaa (ESG). Nämä rahastot täyttävät vaatimukset, jotka on annettu EU:n asetuksessa (EU) 2019/2088 kestävyyteen liittyvien tietojen antamisesta rahoituspalvelusektorilla (8 artikla).

 

Rahaston hiilijalanjälki

Ilmasto-olosuhteilla ja siirtymisellä fossiilisista polttoaineista uusiutuvaan energiaan on tärkeä asema, kun sijoitamme puolestasi, koska nämä tekijät voivat vaikuttaa riskikorjattuihin tuottoihisi pitkällä aikavälillä. Olennaisena osana sitä, miten rahastossa otetaan kestävyysriskit huomioon, sekä ympäristöolosuhteiden ja sosiaalisten olosuhteiden sekä hyvän hallintotavan (ESG) edistämiseksi julkaisemme yksityiskohtaisia tietoja rahastoon tehtävistä sijoituksista aiheutuvista hiilidioksidipäästöistä. 
 
Useita CO2-päästömittauksia
Hiilijalanjälkiraporttimme kertovat yksityiskohtaisesti, kuinka monta tonnia hiilidioksidia tietty rahasto tuottaa miljoonaa sijoitettua Yhdysvaltain dollaria kohden tai suhteessa rahaston sijoitusten kohteina olevien yritysten liikevaihtoon. 
Kustakin raportista käy ilmi, kuinka paljon hiilidioksidipäästöjä rahaston sijoitukset tuottavat tiettynä aikana. Huomaa, että hiilidioksidipäästöt vaihtelevat toimialan ja/tai yrityksen toimintojen maantieteellisen sijainnin mukaan.
 
ESG-sijoitustemme hiilijalanjälkiraportit ovat saatavana täältä.

 

Rahaston riskit ja mahdollisuudet

Rahasto hyödyntää useiden lähteiden ESG-tietoja kestävyysriskien ja kestävään kehitykseen liittyvien mahdollisuuksien arviointiin ja tunnistamiseen. Sustainalytics ja MSCI ovat kaksi rahaston käyttämää ESG-tietojen tarjoajaa. Sustainalyticsin ESG-riskiluokituksessa näkyy Sustainalyticsin arvio siitä, missä määrin rahaston sijoituksissa on huomioitu merkittävät ESG-riskit, jotka voivat vaikuttaa yrityksen liiketoimintaan ja ansaintakykyyn. MSCI:n ESG-riskiluokituksessa näkyy MSCI:n arvio siitä, kuinka paljon rahaston sijoitusten kohteina olevat yritykset ovat valmiita ja pystyvät käsittelemään ESG-riskejä ja ansaitsemaan rahaa hyödyntämällä kestävyystekijöihin liittyviä kaupallisia mahdollisuuksia, kuten ympäristöystävällisyyden lisäämistä. 
 
ESG-sijoitusten riskiluokitusasiakirjat ovat saatavana täältä.

 

Miten rahasto edistää ESG-tekijöitä?

Verkkosivustolla oleva tiedonantoasiakirja antaa syvällisen käsityksen siitä, miten kuhunkin rahastoon sisällytetään kestävyysriskit ja miten rahastot edistävät ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä näkökohtia ja hyvään hallintotapaan (ESG) liittyviä tekijöitä koko sijoitusprosessin ajan. Samalla se antaa myös käsityksen siitä, miten rahasto toimii ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvien näkökohtien ja hyvään hallintotapaan (ESG) liittyvien tekijöiden edistämiseksi. Asiakirjassa esitetään muun muassa:

  • miten rahasto valitsee sijoitukset ja käyttää aktiivista omistajuutta ESG-tekijöiden edistämiseksi
  • mihin rahasto ei sijoita
  • miten rahastoa valvotaan sen varmistamiseksi, että se edistää ESG-tekijöitä
  • mitä ESG-tietoja käytetään ESG-tekijöiden edistämiseen.
 
ESG-sijoituksia koskeva verkkosivustolla oleva tiedonantoasiakirja on saatavana täältä.
 

 

Kestävää kehitystä koskeva lähestymistapa

Kestävää kehitystä koskeva lähestymistapa -asiakirjasta saat nopeasti käsityksen siitä, miten sijoitusneuvojat käsittelevät kestävään kehitykseen liittyviä seikkoja sijoituksissa ja miten rahasto pyrkii edistämään ympäristöolosuhteita tai sosiaalisia olosuhteita ja hyvää hallintotapaa. Siitä näet muun muassa sen, miten rahasto harjoittaa aktiivista omistajuutta, sekä luettelon toimista, joihin rahasto ei sijoita.
 
ESG-sijoitusten Kestävää kehitystä koskeva lähestymistapa -asiakirja on saatavana täältä.