Tutustu siihen, miten rahastomme toimivat kestävän kehityksen suhteen

Danske Investin vastuullisen sijoittamisen lähestymistapaa tukevat selkeät käytännöt, ohjeet ja raportointi. Tällä sivulla on tärkeää tietoa lähestymistavastamme ja työmme perustana toimivista puitteista.

Sivuiltamme löydät rahastojamme koskevat tärkeimmät sääntelyyn pohjautuvat kestävyyteen liittyvät tiedot. Esimerkiksi tiedot rahastojemme sijoitusten pääasiallisista haitallisista vaikutuksista kestävyystekijöihin (PAI), sekä lisäksi tuotekohtaisia kestävyyteen liittyviä tietoja.
SFDR-asetuksen mukaiset tiedonannot

EU:n asetus kestävyyteen liittyvien tietojen antamisesta rahoituspalvelusektorilla (SFDR) on tarkoitettu lisäämään sijoittajille avoimuutta ja vertailtavuutta siitä, miten omaisuudenhoitajat sisällyttävät kestävyysriskit ja muut kestävyysulottuvuudet yleisiin prosesseihinsa sijoitustuotetasolla.

SFDR-asetuksen puitteissa Danske Invest on sitoutunut antamaan tietoja kestävyysriskien huomioimisesta sijoitusprosesseissa sekä mm. siitä, miten ne vaikuttavat henkilöstön palkitsemisperiaatteisiin. Lisäksi annamme tietoja siitä, miten ja missä määrin otamme huomioon ja hallitsemme pääasiallisia haitallisia vaikutuksia kestävyystekijöihin(PAI). Edellä kuvatut tiedonannot löydät alempaa tältä sivulta.

Lisätietoja on kohdassa “Politiikat ja prosessikuvaukset”.
Kestävyyteen liittyviä tietoja rahastoistamme

Ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia edistävien rahastojen sekä vastuullisen sijoitustavoitteen omaavien rahastojen osalta asiaan kuuluvia tietoja näistä sitoumuksista on Rahastoesitteiden liitteissä ja tarkemmin rahastokohtaisissa verkkosivustojen tiedonannoissa. 

Rahastojen vuosikertomuksissa kerrotaan, miten onnistumme sisällyttämään nämä ulottuvuudet rahastoihin.

Voit tarkastella näitä tietoja kohdassa Rahastomme tai tästä linkistä
 Raportit