Tutustu siihen, miten rahastomme toimivat kestävän kehityksen suhteen

Me Danske Investissä pyrimme pitämään sinut aina täysin ajan tasalla siitä, miten toimimme kestävän kehityksen ja vastuullisuuden suhteen sijoituksissasi. Alla voit lukea tähän alueeseen liittyvät käytäntömme ja saada lisätietoja kestävään kehitykseen liittyvistä asiakirjoistamme ja raporteistamme.

Kaikkia rahastojamme koskevat kestävyyteen liittyvät asiakirjat

Sijoittamista koskevat rajoitukset

Danske Investin ESG-rahastot sekä rahastot, joilla on kestävä sijoitustavoite, eivät sijoita yrityksiin, jotka ovat mukana kiistanalaisiin aseisiin, tupakkaan ja hiileen liittyvissä toimissa. Lisäksi näillä rahastoilla voi olla lisärajoituksia, jotka kieltävät sijoitukset esimerkiksi alkoholiin, uhkapeleihin, aikuisviihteeseen, fossiilisiin polttoaineisiin ja aseteollisuuteen. Kaikkien rahastojemme osalta nähtävissä on yhteenveto erityisaloista, -toiminnoista ja -tuotteista, joihin kukin rahasto ei sijoita.
 
Linkki yrityksiin, joihin liittyy sijoittamista koskevia rajoituksia.
Kestävän sijoittamisen rahastojen asiakirjat

Jotkin rahastoistamme on luokiteltu kestävän sijoittamisen rahastoiksi. Tämä tarkoittaa, että niillä on kestävyyteen liittyvä sijoitustavoite ja ne kohdistavat sijoituksensa vihreää siirtymää edistäviin kohteisiin. Nämä rahastot täyttävät EU:n kestävyyteen liittyvien tietojen antamisesta rahoitussektorilla annetun asetuksen 9 artiklan vaatimukset. Alla on lueteltu, mitä asiakirjoja kestäviin rahastoihimme liittyy. Voit lukea lisää kestävän kehityksen rahastoistamme täältä.

 

Rahastojen kestävät sijoitustavoitteet

”Kestävään kehitykseen liittyvät tiedot” -dokumentissa kerrotaan, miten rahasto käsittelee kestävyysriskejä ja sijoittaa tiettyihin kestävyystavoitteisiin. Dokumentissa esitellään muun muassa:
 
  • Kestävän kehityksen mukaiset sijoitustavoitteet
  • Miten rahasto pyrkii aktiivisen omistajuuden kautta vaikuttamaan yrityksiin lisätäkseen niiden kestävän kehityksen mukaista toimintaa
  • Mihin toimintaan, toimialoihin tai tuotteisiin rahasto ei sijoita
  • Miten valvomme sitä, että rahasto sijoittaa kestävien sijoitustavoitteiden mukaisesti

Kestävään kehitykseen liittyvät tiedot -dokumentti on saatavissa tästä


ESG-rahastoja koskevat erityisasiakirjat

Monet rahastoistamme on merkitty ESG-rahastoiksi, mikä tarkoittaa, että ne edistävät ympäristöolosuhteita tai sosiaalisia olosuhteita ja hyvää hallintotapaa (ESG). Nämä rahastot täyttävät vaatimukset, jotka on annettu EU:n asetuksessa (EU) 2019/2088 kestävyyteen liittyvien tietojen antamisesta rahoituspalvelusektorilla (8 artikla).

 


Miten rahasto edistää ESG-tekijöitä?

Verkkosivustolla oleva tiedonantoasiakirja antaa syvällisen käsityksen siitä, miten rahastot edistävät ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä näkökohtia ja hyvään hallintotapaan (ESG) liittyviä tekijöitä sijoitusprosessin ajan. Asiakirjassa esitetään muun muassa:

  • miten rahasto valitsee sijoitukset ja käyttää aktiivista omistajuutta ESG-tekijöiden edistämiseksi
  • mihin rahasto ei sijoita
  • miten rahastoa valvotaan sen varmistamiseksi, että se edistää ESG-tekijöitä
  • mitä ESG-tietoja käytetään ESG-tekijöiden edistämiseen.
 

Kestävyyteen liittyvät tiedonantoasiakirjat on saatavana täältä.