Et sijoita kaikkeen

Danske Investin ESG-rahastot ja rahastot, joilla on kestävä sijoitustavoite eivät sijoita esimerkiksi yrityksiin, joiden toiminnalla on vahingollinen vaikutus kestävän tulevaisuuden kannalta. Näillä rahastoilla on sijoitusrajoituksia, jotka kattavat esimerkiksi kivihiilen, öljyhiekan, kiistanalaiset aseet ja tupakan, ja ne sulkevat pois myös yritykset, jotka rikkovat kansainvälisiä sääntöjä.

Tutustu poissulkemista koskevien raja-arvojen yleiskatsaukseen.
Tutustu rahastojen sijoitusrajoitusten yleiskatsaukseen

Hiili, öljyhiekka ja turve

Lämpöhiili, öljyhiekka ja turve ovat eniten hiilidioksidipäästöjä aiheuttavia energiamuotoja, ja niiden vaikutus ilmastonmuutokseen on merkittävä. Tämän vuoksi emme sijoita yrityksiin, jotka saavat yli 5 % tuotoistaan lämpöhiileen liittyvästä toiminnasta, öljyhiekasta tuotettavasta öljystä tai turpeen energiapoltosta. Nämä rajoitteet ovat osa sitoutumistamme luopua sijoituksistamme näiden fossiilisten polttoaineiden osalta vuoteen 2030 mennessä EU:ssa ja OECD-maissa sekä vuoteen 2040 mennessä muussa maailmassa.
 
Katso yritykset, joihin liittyy sijoittamista koskevia rajoituksia.
 

Kiistanalaiset aseet

Emme sijoita rahojasi yrityksiin, jotka ovat suoraan tai epäsuorasti tekemisissä kiistanalaisten aseiden kanssa. Kiistanalaiset aseet ovat kansainvälisessä oikeudessa kiellettyjä aseita tai aseita, joita pidetään kiistanalaisina niiden aiheuttamien umpimähkäisten vahinkojen vuoksi. Rypälepommit, jalkaväkimiinat, biologiset aseet ja kemialliset aseet ovat kaikki kiistanalaisiksi aseiksi luokiteltavia aseita.

Katso yritykset, joihin liittyy sijoittamista koskevia rajoituksia.
 

Tupakka

Emme sijoita rahojasi yrityksiin, joiden tuloista vähintään 5 % on peräisin tupakkatuotteiden kasvattamisesta, jalostamisesta tai tuottamisesta. Tämä kattaa tuotteet, jotka perustuvat kokonaan tai osittain lehtitupakkaan, sekä niin kutsutut seuraavan sukupolven tupakkatuotteet, kuten sähkösavukkeet ja nuuskan/nikotiinipussit.

Katso yritykset, joihin liittyy sijoittamista koskevia rajoituksia

Sääntörikkomukset

Pidättäydymme sijoittamasta rahojasi moniin yrityksiin, jotka toimivat haitallisesti tai osallistuvat ongelmallisiin toimintoihin. Nämä yritykset rikkovat sääntöjä ja standardeja, kuten UN Global Compact -sopimuksen periaatteita, tai eivät noudata ihmisoikeuksiin tai ympäristöön ja ilmastoon liittyviä sopimuksia. Emme esimerkiksi sijoita yrityksiin, joiden toiminta saastuttaa vesiä ja edistää ilmastonmuutosta, on haitaksi luonnon monimuotoisuudelle tai rikkoo ihmisoikeuksia tai jotka osallistuvat korruptioon tai asekauppaan.  

Katso yritykset, joihin liittyy sijoittamista koskevia rajoituksia.

Rahastot, joihin sisältyy lisärajoituksia

Valikoimassamme on useita rahastoja, joihin sisältyy lisärajoituksia. Näiden tuotteiden kautta ei tehdä sijoituksia esimerkiksi alkoholiin, uhkapeleihin, pornografiaan, fossiilisiin polttoaineisiin tai sotilaskalustoon.
 
Voit tarkastella näitä rahastoja täällä.


Yrityksen yhteiskuntavastuun (CSR) analysointi

Danske Invest valvoo sijoituksiasi jatkuvasti, mikä antaa sijoitusneuvojillemme enemmän tietoa siitä, miten yritykset käsittelevät ESG:hen liittyviä tekijöitä. Analysoimme muun muassa sitä, täyttävätkö yritykset kansainvälisen yhteiskuntavastuun puitteet esimerkiksi ihmisoikeuksien tai ympäristö- ja ilmastonäkökohtien suhteen. Seulonta auttaa tunnistamaan yrityksiä, jotka edistävät ilmastonmuutosta, toimivat ympäristöä vahingoittavin tavoin tai joilla on puutteellisia työ- ja ihmisoikeuskäytäntöjä.
 
Jos yrityksillä on vaikeuksia täyttää yhteiskunnalliset velvollisuutensa, voimme painostaa niitä korjaamaan ongelmat. Jos emme usko, että tämäntyyppinen yritys voi parantaa toimintaansa riittävästi, voimme myös lopettaa yritykseen sijoittamisen ja asettaa sen niiden yritysten luetteloon, joihin liittyy sijoittamista koskevia rajoituksia.

Lue lisää sijoitusten seulontaprosessista täältä