Vastuullinen sijoittaminen

Vastuullinen sijoittaminen

Vahvat yhteistyökumppanit

Sijoituskohteiden jatkuvasta seulonnasta vastaa ISS-Ethix, joka on tähän toimintaan erikoistunut konsulttiyhtiö.

Lue lisää ISS-Ethix
 

Vastuullisen sijoittamisen ideologia

Danske Bankissa on käytössä koko konsernin kattava vastuullisen sijoittamisen politiikka (RI-politiikka). Vastuullisen sijoittamisen politiikan tehtävä on varmistaa, että Danske Bankin asiakkaiden varat eivät ole sijoitettuna yhtiöihin, jotka eivät noudata kansainvälisiä standardeja. Vastuullisen sijoittamisen politiikkaa noudatetaan Danske Bankin tarjoamissa tuotteissa, joiden sijoitustoiminnasta vastaa Danske Bank -konserniin kuuluva yhtiö.

Danske Bank on allekirjoittanut YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet. Tutustu YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteisiin FINSIF:n sivuilla.

Uskomme, että vastuullisuuden huomioiminen sijoituskohteita valittaessa tukee sijoitustoimintamme pitkän aikavälin tuottokehitystä. Tämän vuoksi vastuullisen sijoittamisen politiikka ei ole ristiriidassa sen kanssa, että pyrimme aina saavuttamaan asiakkaidemme varoille parhaan mahdollisen tuoton. Voit lukea lisää vastuullisesta sijoittamisesta seuraavien linkkien kautta:

Vastuullinen sijoittaminen Danske Bankissa

Vastuullinen sijoittaminen Danske Bank -konsernissa (englanninkieliset sivut)

Tutustu myös erityisesti vastuulliseen sijoittamiseen keskittyvään osakerahastoon Kestävä Arvo Osake sekä korkorahastoon Kestävä Arvo Korko