Kurser och avkastning

Priset på varje fond baseras på net asset value (NAV) som ändras när värdet på underliggande värdepapper stiger eller sjunker.

Kurser och avkastning