Säästöjen nostolaskuri

Säästöjen nostolaskuri

Tämän laskurin tarkoituksena on auttaa sinua hahmottamaan säästöjesi riittävyyttä vaiheessa, jolloin haluat alkaa nostaa säästöjäsi esim. eläkeajan alkaessa. Laskuri pyrkii kuvaamaan kuinka suuren summan voit säästöistäsi vuosittain lunastaa määrittämälläsi jaksolla.

Huomioithan, että laskurin tulokset ovat suuntaa-antavia, ja että historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta.

Help

Nostosuunnitelma


Avustaa

Tuotto-oletus nostoaikana


   

Vastuunrajoitus

Tämän laskurin tarkoituksena on kuvata säästämiseen liittyviä mahdollisuuksia. Laskurin tulokset ovat suuntaa-antavia, eikä tuotteisiin liittyviä palkkioita, kuluja ja veloituksia ole otettu huomioon. Käytetyt tuotto- ja korko-oletukset eivät ole lupauksia tulevasta tuotosta tai koron määrästä. Sijoittamiseen liittyy aina arvonvaihtelua - sijoituksen arvo voi sekä nousta että laskea eikä sijoitusten toteutuvasta tuotosta tai siitä että sijoitusten arvonkehitys olisi esitettyjen tuotto-oletusten mukainen tai aina positiivinen, ei ole takeita. Tuotteiden ja palveluiden hinnat esitetään sopimusta solmittaessa. Laskelmassa käytetyt pohjatiedot ovat arvioita eivätkä ne ole kannanottoja asioiden todellisesta tilasta.

Laskurin tulos ei ole pankin antama käsky tai kehotus hankkia tai olla hankkimatta sijoitus- tai muita tuotteita. Pankki ei vastaa laskurin esimerkin noudattamisesta tai noudattamatta jättämisestä aihetuvista taloudellisista seurauksista. Lopulliset sijoituspäätökset tekee aina asiakas. Asiakas vastaa yksin toimintansa ja sijoituspäätöstensä taloudellista tuloksista ja mahdollisista muista seurauksista, kuten esim. veroseuraamuksista. Laskurin tulos ei ole sitova toimeksianto eikä sen välityksellä synny oikeustoimia palveluntarjoajan kanssa. Laskurin käytön yhteydessä annettua informaatiota ei myöskään voida missään tilanteessa pitää sen antajaa sitovana tarjouksena.