Vastuullinen sijoittaminen

Vastuullisen sijoittamisen ideologia

Danske Bankissa on käytössä koko konsernin kattava vastuullisen sijoittamisen politiikka (RI-politiikka). Vastuullisen sijoittamisen politiikan tehtävä on varmistaa, että Danske Bankin asiakkaiden varat eivät ole sijoitettuna yhtiöihin, jotka eivät noudata kansainvälisiä standardeja. Vastuullisen sijoittamisen politiikkaa noudatetaan Danske Bankin tarjoamissa tuotteissa, joiden sijoitustoiminnasta vastaa Danske Bank -konserniin kuuluva yhtiö.

Danske Bank on allekirjoittanut YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet. Tutustu YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteisiin FINSIF:n sivuilla.

Uskomme, että vastuullisuuden huomioiminen sijoituskohteita valittaessa tukee sijoitustoimintamme pitkän aikavälin tuottokehitystä. Tämän vuoksi vastuullisen sijoittamisen politiikka ei ole ristiriidassa sen kanssa, että pyrimme aina saavuttamaan asiakkaidemme varoille parhaan mahdollisen tuoton. Voit lukea lisää vastuullisesta sijoittamisesta seuraavien linkkien kautta:

Vastuullinen sijoittaminen Danske Bankissa

Vastuullinen sijoittaminen Danske Bank -konsernissa (englanninkieliset sivut)

Tutustu myös erityisesti vastuulliseen sijoittamiseen keskittyvään osakerahastoon Kestävä Arvo Osake sekä korkorahastoon Kestävä Arvo Korko
 

Panostuksemme kestävään sijoittamiseen

Kestävyys on tärkeä osa Danske Investin sijoitusprosesseja. Pyrimme jatkuvasti integroimaan kestävyyden yhä laajemmin osaksi kaikkea liiketoimintaamme ja sijoitusprosessejamme. Sen vuoksi pääsijoitusneuvojamme Danske Bank Asset Management on julkaissut raportin, jonka tarkoituksena on lisätä kestävään sijoittamiseen liittyvien panostusten ja tulosten avoimuutta.

Lue raportti

 

Fokuksessa aktiivinen vaikuttaminen

Danske Invest pyrkii olemaan aktiivinen toimija yhtiöissä, joiden osakkeita sen hallinnoimat rahastot omistavat. Tämä tarkoittaa jatkuvaa vuoropuhelua yritysten kanssa ja tarvittaessa äänestämistä osuudenomistajien puolesta näiden yhtiöiden yhtiökokouksissa. Danske Invest -rahastojen salkunhoitajat ja muut asiantuntijat keskustelevat jatkuvasti sijoituskohteena olevien yhtiöiden kanssa useista eri aihepiireistä, kuten toiminnan taloudellisesta tuloksesta, yhtiön strategiasta, pääomarakenteesta, ympäristökysymyksistä sekä eettisistä, sosiaalisista ja yhtiön hallintoon liittyvistä kysymyksistä (ESG-kysymyksistä). Tarkoituksena on varmistaa, että yhtiöt huomioivat ja hallitsevat toimintaansa liittyviä riskejä sekä hyödyntävät markkinoiden tarjoamia mahdollisuuksia. Danske Bank Asset Management on pääkumppanimme, joka äänestää ja toimii vuorovaikutuksessa yritysten kanssa Danske Invest -rahastojen ja sitä kautta niiden osuudenomistajien puolesta. Lue lisää yhteistyöstämme yritysten kanssa sekä äänestyskäyttäytymisestämme.

Viimeisin aktiivisuusraportti

Äänestyskäyttäytyminen
 

Asiaankuuluvat politiikat ja asiakirjat

Sijoitusrajoitukset
Vahvat yhteistyökumppanit

Sijoituskohteiden jatkuvasta seulonnasta vastaa ISS-Ethix, joka on tähän toimintaan erikoistunut konsulttiyhtiö.

Lue lisää ISS-Ethix
 

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.