Danske Invest SICAV

Eastern Europe Class A

Morningstar Rating™ : - ISIN: LU0727216755
Asiakirjoja
Kuukausikatsaus
Avaintietoesite
Hinnasto
Säännöt
Sijoittajatiedote
Rahastoesite
Complaints procedure

15,544

Osuuden arvo 03.12.2021

+1,05%

Tuotto 1 päivä

-6,76%

Tuotto 1 kuukausi

+25,81%

Tuotto vuoden alusta

Tavoitteet ja sijoituspolitiikka

Tavoitteet

Rahasto tavoittelee markkinoiden yleisen kehityksen ylittävää tuottoa. Osuuslajin osuudet ovat kasvuosuuksia.

Sijoituspolitiikka

Rahasto sijoittaa pääosin itäeurooppalaisiin ja turkkilaisiin osakkeisiin. Pienen osan varoistaan rahasto voi sijoittaa Itä-Euroopan reuna-alueiden osakkeisiin. Rahasto voi sijoittaa maihin, jotka luokitellaan kehittyviksi markkinoiksi.

Rahasto noudattaa Danske Bankin vastuullisen sijoittamisen periaatteita ja poissulkee tietyt sektorit tai yhtiöt sijoitusuniversumistaan.

Aktiivisesti hoidettavan rahaston salkunhoitotiimi valitsee sijoituskohteiksi erinomaiset sijoitusominaisuudet omaavia arvopapereita.

Yleisesti voidaan odottaa, että rahaston sijoitukset ja arvonkehitys eivät poikkea merkittävästi vertailuindeksistä.

Rahasto voi suojata ja tehostaa salkun hoitoa johdannaisilla.

Suositus: Tämä rahasto ei välttämättä sovi sijoittajalle, joka aikoo lunastaa osuutensa rahastosta 7 vuoden kuluessa.

Kaikki rahastomme noudattavat vastuullisen sijoittamisen periaatteitamme

Tuotto

Eastern Europe Class A
Vertailuindeksi
Tuotto
Vuotuinen tuotto
Rahaston kuukausituotto vertailuindeksiin verrattuna
1 Vuosi
3 Vuotta
5 Vuotta
Alusta

asti
Vertaa...
China KDanske Invest
China TDanske Invest
Eliksir KDanske Invest
Emerging Markets Debt KDanske Invest
Emerging Markets Debt TDanske Invest
Emerging and Frontier Markets Class ADanske Invest SICAV
Euro Government Bond Index KDanske Invest
Euro Sustainable High Yield KDanske Invest
Euro Sustainable High Yield TDanske Invest
Euro Yrityslaina KDanske Invest
Euro Yrityslaina TDanske Invest
Euroopan Pienyhtiöt KDanske Invest
Euroopan Pienyhtiöt TDanske Invest
Eurooppa Osake KDanske Invest
Eurooppa Osake TDanske Invest
Eurooppa Osinko KDanske Invest
Eurooppa Osinko TDanske Invest
Europe Enhanced Index KDanske Invest
Europe Enhanced Index TDanske Invest
European Corporate Sustainable Bond Class ADanske Invest SICAV
Global Emerging Markets, osuuslaji EURDanske Invest
Global Sustainable 130/30 Class A-eurDanske Invest SICAV
Global Sustainable Future, osuuslaji EURDanske Invest
High Yield KDanske Invest
India KDanske Invest
India TDanske Invest
Itä-Eurooppa Konvergenssi KDanske Invest
Itä-Eurooppa Konvergenssi TDanske Invest
Japani Osake KDanske Invest
Japani Osake TDanske Invest
Kehittyvät Korkomarkkinat Paikallisvaluutta, osuuslaji EURDanske Invest
Kehittyvät Osakemarkkinat KDanske Invest
Kehittyvät Osakemarkkinat TDanske Invest
Kestävä Arvo Osake KDanske Invest
Kestävä Arvo Osake TDanske Invest
Kompassi 25 KDanske Invest
Kompassi 25 TDanske Invest
Kompassi 50 KDanske Invest
Kompassi 50 TDanske Invest
Kompassi 75 KDanske Invest
Kompassi 75 TDanske Invest
Kompassi Korko KDanske Invest
Kompassi Korko TDanske Invest
Kompassi Osake KDanske Invest
Kompassi Osake TDanske Invest
Korko KDanske Invest
Korko TDanske Invest
MediLife KDanske Invest
MediLife TDanske Invest
Multi Asset Inflation Strategy Class ADanske Invest SICAV
Neutral KDanske Invest
Neutral TDanske Invest
Obligaatio I KDanske Invest
Obligaatio I TDanske Invest
Obligaatio KDanske Invest
Obligaatio TDanske Invest
Pohjoisen Yrityslainat, osuuslaji EUR hDanske Invest
Reaalikorko Maailma, osuuslaji EUR hDanske Invest
Russia KDanske Invest
Russia TDanske Invest
Suomi Osake I KDanske Invest
Suomi Osake I TDanske Invest
Suomi Osake KDanske Invest
Suomi Osake TDanske Invest
Tavoite 2030 KDanske Invest
Tavoite 2030 TDanske Invest
Tavoite 2040 KDanske Invest
Tavoite 2040 TDanske Invest
Teknologia Indeksi KDanske Invest
Teknologia Indeksi TDanske Invest
USA Indeksi I KDanske Invest
USA Indeksi I TDanske Invest
USA Indeksi KDanske Invest
USA Indeksi TDanske Invest
Yhteisökorko KDanske Invest
Yhteisökorko Plus KDanske Invest
Yhteisökorko Plus TDanske Invest
Yhteisökorko TDanske Invest
Historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta tuotosta.

Rahaston riskitason kuvaus

Pienempi riski

Suurempi riski

Tyypillisesti alempi tuotto

Tyypillisesti korkeampi tuotto

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Rahaston riskiluokka kuvaa riskin ja tuoton suhdetta rahastossa sekä rahasto-osuuden arvonkehityksen vaihtelua viimeisen 5 vuoden ajalta tai saatavilla olevalta ajanjaksolta.

Suuri historiallinen arvonvaihtelu tarkoittaa korkeaa riskiä ja pieni arvonvaihtelu matalaa riskiä. Rahaston riski-tuottoprofiili ja riskiluokka voivat muuttua. Rahaston riskiluokan historiatietojen perusteella ei voida ennustaa riski-tuottoprofiilin ja riskiluokan tulevaa kehitystä.

Rahaston riskiluokka perustuu matemaattiseen laskukaavaan, eikä se huomioi arvonalentumisia, poliittista riskiä tai ennalta arvaamattomia korkotason tai valuuttakurssien muutoksia. Alinkaan riskiluokka (1) ei tarkoita, että sijoitus olisi täysin riskitön.

Rahaston arvo voi nousta tai laskea kaikissa riskiluokissa. Yleinen markkina- ja taloustilanne vaikuttaa rahaston arvoon.

Arvonkehitys
Napsauttamalla muuttaa määrää

0 vuotta
vuotta
9 vuotta
vuotta

joista n/a € osinkoina.
Hallinnolliset kulut ovat olleet
n/a €.

Historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta tuotosta.
Taulukko

Arvonkehitys 100 euron sijoitukselle

PeriodeVærdi
1 vuosi sittenEUR 175,56
3 vuotta sittenEUR 150,96
5 vuotta sittenEUR 163,93
7 vuotta sittenEUR 165,32
Historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta tuotosta.
Laskee

Salkunhoito

Ole Gotthardt

Tehtävä: Chief Portfolio Manager
Koulutus: M.Sc.
Alan työkokemus vuosina: 37

Danske Bank Asset Management

Danske Bank Asset Management on kansainvälinen varainhoitaja ja osa Danske Bank konsernia.

Danske Bank Asset Management on Danske Invest -rahastojen pääasiallinen salkunhoitaja ja se pyrkii keskittymään valikoiduille ydinosaamisalueilleen. Näitä ovat pohjoismaiset, eurooppalaiset, itäeurooppalaiset ja globaalit osakkeet sekä pohjoismaiset joukkolainat, eurooppalaiset yrityslainat, globaalit inflaatiosuojatut joukkolainat, kehittyvien markkinoiden joukkolainat ja lisäksi indeksisijoittaminen. Danske Bank Asset Management hoitaa myös osake- ja korkopohjaisia hedge -rahastoja.

Omistusanalyysi per 29.10.2021


Omistustiedot viivästetty 1 kuukaudella.
Eastern Europe Class A

Omistukset per 29.10.2021

Arvopaperi %-osuus Tyyppi Valuutta Maa ISIN-koodi
Sberbank (USD) 000000000000009.709,70% Osakkeet USD Venäjä RU0009029540
LUKOIL Oil Company PJSC (USD) 000000000000008.958,95% Osakkeet USD Venäjä RU0009024277
Gazprom ADR (GB) 000000000000008.538,53% Osakkeet USD Venäjä US3682872078
NovaTek GDR (GB) 000000000000004.774,77% Osakkeet USD Venäjä US6698881090
Yandex NV A (USD) 000000000000004.444,44% Osakkeet USD Venäjä NL0009805522
MMC Norilsk Nickel PJSC ADR (GB) 000000000000004.294,29% Osakkeet USD Venäjä US55315J1025
Tatneft (USD) 000000000000004.234,23% Osakkeet USD Venäjä RU0009033591
PKO Bank Polski S.A. 000000000000004.034,03% Osakkeet PLN Puola PLPKO0000016
OTP Bank 000000000000003.893,89% Osakkeet HUF Unkari HU0000061726
Magnit PJSC (USD) 000000000000003.453,45% Osakkeet USD Venäjä RU000A0JKQU8
Omistustiedot viivästetty 1 kuukaudella.

Rahaston palkkiot

Sijoittajan maksamia kuluja käytetään rahaston toimintakustannusten, kuten markkinointi- ja jakelukustannusten, maksamiseen. Nämä kulut vähentävät sijoituksen mahdollista tuottoa.

Rahastosta vuoden aikana veloitettavat kulut

Merkintä- ja lunastuspalkkio

Eastern Europe Class A

Tietoa rahastosta

 • Perustiedot

  Perustiedot

  ISIN-koodi LU0727216755
  Pörssilistaus Ei
  Rahasto Danske Invest SICAV
  Rekisteröintimaa Luxemburg
  Tuotonjako Ei
  Rahastoyhtiö Danske Invest Management A/S
  Rahastoyhtiö rekisteröintimaa Tanska
  Säilytysyhteisö RBC Investor Services Bank S.A
  Perusvaluutta EUR
  Arvonlaskenta Normaali yksihintamenetelmä
  Juridinen muoto UCITS
  Aloituspäivä 10.07.2012
  Bloomberg DANEEUA LX
  Wertpapierkennnummer A1JUGT
  Markkinointilupa (Retail): Tanska, Ruotsi, Luxemburg, United Kingdom, Norja, Suomi
  Markkinointilupa (Professional): Tanska, Luxemburg, Ruotsi, United Kingdom, Suomi, Norja
 • Profiili

  Profiili

  Profiili Aktiivinen rahasto
  Rahastoluokka Osake
  Maantieteellinen alue Itä-Eurooppa ja Venäjä
  Vertailuindeksi MSCI EM Europe 10/40 Net Total Return Index in EUR (net dividends reinvested)
  Suositeltava sijoitusaika 7 Vuotta
 • Päivän arvot

  Päivän arvot

  Rahaston koko, milj. EUR per 02.12.2021 10,40
  Osuuslajin koko, milj. EUR per 03.12.2021 10,47
  Osuuden arvo EUR per 03.12.2021 15,544
 • Tunnusluvut per 31.10.2021

  Tunnusluvut per 31.10.2021

    1 vuosi 3 vuotta 5 vuotta 7 vuotta 10 vuotta
  Keskimääräinen vuosituotto-% 75,56 14,72 10,39 7,45
  Sharpe Ratio 0,53 0,46 0,34
  Volatiliteetti 26,65 22,39 21,86
  Tracking Error 5,62 5,08 5,10
  Information Ratio 0,36 0,12 0,34
  Laskelma perustuu kuukausihavaintoihin.
 • Esitteet ja katsaukset

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.