Danske Invest

Eliksir K

Morningstar Rating™ : - ISIN: FI0008806393
Asiakirjoja
Kuukausikatsaus
Avaintietoesite
Hinnasto
Säännöt
Sijoittajatiedote
Rahastoesite
Yhteenveto sijoittajan oikeuksista

1,47472

Osuuden arvo 08.08.2022

-0,03%

Tuotto 1 päivä

-0,73%

Tuotto 1 kuukausi

-2,78%

Tuotto vuoden alusta

Tavoitteet ja sijoituspolitiikka

Tavoitteet

Sijoitustoiminnan tavoitteena on rahaston sääntöjen ja sijoitusrahastolain puitteissa saada aktiivisen omaisuudenhoidon keinoin varoille kaikissa markkinatilanteissa riskittömän korkotuoton ylittävä tuotto joka riippumaton on markkinoiden yleisestä kehityksestä.

Sijoituspolitiikka

Varat sijoitetaan suomalaisten ja ulkomaisten rahastojen osuuksiin, joiden sijoitusstrategiana on pyrkiä absoluuttiseen tuottoon. Sijoitustoiminta perustuu erilaisten absoluuttisen tuoton sijoitusstrategioiden yhdistelyyn, jonka avulla pyritään saavuttamaan osake- ja korkomarkkinoiden yleisestä suunnasta riippumaton tuottokehitys. Rahasto on erikoissijoitusrahasto, jonka varat voivat olla vähemmän hajautettu kuin tavallisella sijoitusrahastolla. Rahasto on luokiteltu EU:n kestävyyteen liittyvien tietojen antamisesta rahoitussektorilla (SFDR) annetun asetuksen 6 artiklan mukaiseksi. Rahasto noudattaa Danske Investin vastuullisen sijoittamisen periaatteita. Rahaston sijoituskohteiden tuotot, kuten osingot ja korot, sijoitetaan uudelleen. Rahaston perusvaluutta on euro.

Rahasto on tarkoitettu sijoittajalle, joka tavoittelee korkeamman tuotto-odotuksen omaavaa sijoitusvaihtoehtoa hyväksyen sijoituksen arvonvaihtelun ja sen, että sijoituksen arvo voi laskea. Lisäksi rahasto sopii sijoittajalle, joka haluaa parantaa sijoitussalkkunsa hajautusta ja joka tavoittelee osalle sijoitussalkkuaan markkinoista riippumatonta tuottoa. Rahasto sopii osaksi hajautettua sijoitussalkkua. Rahasto-osuuksia voi merkitä ja lunastaa jokaisena pankkipäivänä.

Suositus: Tämä rahasto ei välttämättä sovi sijoittajalle, joka aikoo lunastaa osuutensa rahastosta 3 vuoden kuluessa.

Tuotto

Eliksir K
Tuotto
Vuotuinen tuotto
Rahaston kuukausituotto vertailuindeksiin verrattuna
1 Vuosi
3 Vuotta
5 Vuotta
10 Vuotta
Alusta

asti
Vertaa...
China KDanske Invest
China TDanske Invest
ESG Osake KDanske Invest
ESG Osake TDanske Invest
Emerging Markets Debt KDanske Invest
Emerging Markets Debt TDanske Invest
Emerging and Frontier Markets Class ADanske Invest SICAV
Euro Government Bond Index KDanske Invest
Euro Sustainable High Yield KDanske Invest
Euro Sustainable High Yield TDanske Invest
Euro Yrityslaina KDanske Invest
Euro Yrityslaina TDanske Invest
Euroopan Pienyhtiöt KDanske Invest
Euroopan Pienyhtiöt TDanske Invest
Eurooppa Osake KDanske Invest
Eurooppa Osake TDanske Invest
Eurooppa Osinko KDanske Invest
Eurooppa Osinko TDanske Invest
Europe Enhanced Index KDanske Invest
Europe Enhanced Index TDanske Invest
European Corporate Sustainable Bond Class ADanske Invest SICAV
Global ESG 130/30 Class A-eurDanske Invest SICAV
Global Emerging Markets, osuuslaji EURDanske Invest
Global Sustainable Future, osuuslaji EURDanske Invest
High Yield KDanske Invest
India KDanske Invest
India TDanske Invest
Itä-Eurooppa Konvergenssi KDanske Invest
Itä-Eurooppa Konvergenssi TDanske Invest
Japani Osake KDanske Invest
Japani Osake TDanske Invest
Kehittyvät Korkomarkkinat Paikallisvaluutta, osuuslaji EURDanske Invest
Kehittyvät Osakemarkkinat KDanske Invest
Kehittyvät Osakemarkkinat TDanske Invest
Kompassi 25 KDanske Invest
Kompassi 25 TDanske Invest
Kompassi 50 KDanske Invest
Kompassi 50 TDanske Invest
Kompassi 75 KDanske Invest
Kompassi 75 TDanske Invest
Kompassi Korko KDanske Invest
Kompassi Korko TDanske Invest
Kompassi Osake KDanske Invest
Kompassi Osake TDanske Invest
Korko KDanske Invest
Korko TDanske Invest
MediLife KDanske Invest
MediLife TDanske Invest
Multi Asset Inflation Strategy Class ADanske Invest SICAV
Neutral KDanske Invest
Neutral TDanske Invest
Obligaatio I KDanske Invest
Obligaatio I TDanske Invest
Obligaatio KDanske Invest
Obligaatio TDanske Invest
Pohjoisen Yrityslainat, osuuslaji EUR hDanske Invest
Reaalikorko Maailma, osuuslaji EUR hDanske Invest
Suomi Osake I KDanske Invest
Suomi Osake I TDanske Invest
Suomi Osake KDanske Invest
Suomi Osake TDanske Invest
Tavoite 2030 KDanske Invest
Tavoite 2030 TDanske Invest
Tavoite 2040 KDanske Invest
Tavoite 2040 TDanske Invest
Teknologia Indeksi KDanske Invest
Teknologia Indeksi TDanske Invest
USA Indeksi I KDanske Invest
USA Indeksi I TDanske Invest
USA Indeksi KDanske Invest
USA Indeksi TDanske Invest
Yhteisökorko KDanske Invest
Yhteisökorko Plus KDanske Invest
Yhteisökorko Plus TDanske Invest
Yhteisökorko TDanske Invest
Historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta. Tuleva tuotto voi olla myös negatiivinen. Sijoituksen arvo voi nousta ja laskea valuuttakurssivaihtelun seurauksena, mikäli rahaston/osuuslajin perusvaluutta on eri kuin valuutta, joka on käytössä maassa jossa asut.

Rahaston riskitason kuvaus

Pienempi riski

Suurempi riski

Tyypillisesti alempi tuotto

Tyypillisesti korkeampi tuotto

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Rahaston riskiluokka kuvaa riskin ja tuoton suhdetta rahastossa sekä rahasto-osuuden arvonkehityksen vaihtelua viimeisen 5 vuoden ajalta tai saatavilla olevalta ajanjaksolta.

Suuri historiallinen arvonvaihtelu tarkoittaa korkeaa riskiä ja pieni arvonvaihtelu matalaa riskiä. Rahaston riski-tuottoprofiili ja riskiluokka voivat muuttua. Rahaston riskiluokan historiatietojen perusteella ei voida ennustaa riski-tuottoprofiilin ja riskiluokan tulevaa kehitystä.

Rahaston riskiluokka perustuu matemaattiseen laskukaavaan, eikä se huomioi arvonalentumisia, poliittista riskiä tai ennalta arvaamattomia korkotason tai valuuttakurssien muutoksia. Alinkaan riskiluokka (1) ei tarkoita, että sijoitus olisi täysin riskitön.

Rahaston arvo voi nousta tai laskea kaikissa riskiluokissa. Yleinen markkina- ja taloustilanne vaikuttaa rahaston arvoon.

Arvonkehitys
Napsauttamalla muuttaa määrää

0 vuotta
vuotta
10 vuotta
vuotta

joista n/a € osinkoina.
Hallinnolliset kulut ovat olleet
n/a €.

Historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta. Tuleva tuotto voi olla myös negatiivinen. Sijoituksen arvo voi nousta ja laskea valuuttakurssivaihtelun seurauksena, mikäli rahaston/osuuslajin perusvaluutta on eri kuin valuutta, joka on käytössä maassa jossa asut.
Taulukko

Arvonkehitys 100 euron sijoitukselle

PeriodeVærdi
1 vuosi sittenEUR 99,33
3 vuotta sittenEUR 104,44
5 vuotta sittenEUR 101,79
7 vuotta sittenEUR 99,85
10 vuotta sittenEUR 119,29
Historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta. Tuleva tuotto voi olla myös negatiivinen. Sijoituksen arvo voi nousta ja laskea valuuttakurssivaihtelun seurauksena, mikäli rahaston/osuuslajin perusvaluutta on eri kuin valuutta, joka on käytössä maassa jossa asut.
Laskee

Salkunhoito

Mikko Komi

Tehtävä: Senior Portfolio Manager
Koulutus: N.a.
Alan työkokemus vuosina: 22

Danske Bank Asset Management

Danske Bank Asset Management on kansainvälinen varainhoitaja ja osa Danske Bank konsernia.

Danske Bank Asset Management on Danske Invest -rahastojen pääasiallinen salkunhoitaja ja se pyrkii keskittymään valikoiduille ydinosaamisalueilleen. Näitä ovat pohjoismaiset, eurooppalaiset, itäeurooppalaiset ja globaalit osakkeet sekä pohjoismaiset joukkolainat, eurooppalaiset yrityslainat, globaalit inflaatiosuojatut joukkolainat, kehittyvien markkinoiden joukkolainat ja lisäksi indeksisijoittaminen. Danske Bank Asset Management hoitaa myös osake- ja korkopohjaisia hedge -rahastoja.

Omistusanalyysi per 31.05.2022Omistustiedot viivästetty 1 kuukaudella.
Eliksir K

Omistukset per 31.05.2022

Arvopaperi %-osuus Tyyppi Valuutta Maa ISIN-koodi
Danske Invest Neutral W K 000000000000018.6118,61% Sijoitusrahastot EUR Suomi FI4000282470
Danske Invest SICAV - SIF Fixed Income Global Value Class W p 000000000000013.8313,83% Sijoitusrahastot EUR Tanska LU1807295008
Danske Invest PCC Limited Hedge Fixed Income Relative Value Fund, EUR Sub-Class 000000000000012.4212,42% Sijoitusrahastot EUR Tanska GG00B7GHG499
Danske Invest SICAV - SIF Global Cross Asset Volatility Class W p 000000000000012.1812,18% Sijoitusrahastot EUR Tanska LU1807293219
Lyxor Investment Strategies plc - Lyxor Epsilon Gl 000000000000009.339,33% Sijoitusrahastot USD Irlanti IE00B530CF08
Lyxor / Sandler US Equity Fund 000000000000009.009,00% Sijoitusrahastot USD Irlanti IE00BD8GKV14
Lyxor/Bridgewater Fund Ltd. (Class B) 000000000000007.147,14% Sijoitusrahastot USD Iso-Britannia GB00B02KKD01
Lyxor Newcits IRL plc - Lyxor/Tiedemann Arbitrage 000000000000005.385,38% Sijoitusrahastot USD Irlanti IE00B905SX62
Omistustiedot viivästetty 1 kuukaudella.

Rahaston palkkiot

Sijoittajan maksamia kuluja käytetään rahaston toimintakustannusten, kuten markkinointi- ja jakelukustannusten, maksamiseen. Nämä kulut vähentävät sijoituksen mahdollista tuottoa.

Rahastosta vuoden aikana veloitettavat kulut

Merkintä- ja lunastuspalkkio

Muut kulut *)

*) Muut kulut ovat kuluja, jotka kokonaan tai osittain sisältyvät ’Rahastosta vuoden aikana veloitettavat kulut’ tai ’Merkintä- ja lunastuspalkkio’ -kohdissa esitettyihin kuluihin.
 
Eliksir K

Tietoa rahastosta

 • Perustiedot

  Perustiedot

  ISIN-koodi FI0008806393
  Pörssilistaus Ei
  Rahasto Danske Invest
  Rekisteröintimaa Suomi
  Tuotonjako Ei
  Rahastoyhtiö Danske Invest Rahastoyhtiö Oy
  Rahastoyhtiö rekisteröintimaa Suomi
  Säilytysyhteisö Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsinki branch
  Minimimerkintä 10 EUR
  Perusvaluutta EUR
  Arvonlaskenta Normaali yksihintamenetelmä
  Juridinen muoto AIF
  Aloituspäivä 16.12.2002
  Markkinointilupa Suomi
  Sijoitusrahasto DI Eliksir K
 • Profiili

  Profiili

  Profiili Aktiivinen rahasto
  Rahastoluokka Vaihtoehtoiset
  Maantieteellinen alue Maailma
  Vertailuindeksi Rahastolla ei ole vertailuindeksiä.
  Suositeltava sijoitusaika 3 Vuotta
 • Päivän arvot

  Päivän arvot

  Rahaston koko, milj. EUR per 08.08.2022 15,59
  Osuuslajin koko, milj. EUR per 08.08.2022 15,59
  Osuuden arvo EUR per 08.08.2022 1,47472
 • Tunnusluvut per 29.07.2022

  Tunnusluvut per 29.07.2022

    1 vuosi 3 vuotta 5 vuotta 7 vuotta 10 vuotta
  Keskimääräinen vuosituotto-% -0,67 1,46 0,36 -0,02 1,78
  Sharpe Ratio 0,29 0,15 0,07 0,39
  Volatiliteetti 6,53 5,29 5,23 5,11
  Laskelma perustuu kuukausihavaintoihin.
 • Esitteet ja katsaukset

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.