Danske Invest SICAV

Global Inflation Linked Bond Short Duration Class I d

Rahastot, jotka edistävät ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia - ISIN: LU2581456667
Asiakirjoja
Kuukausikatsaus
Avaintietoasiakirja (PRIIPs)
Hinnasto
Sijoittajatiedote
Sustainability-related disclosure (eng.)
Complaints procedure
Yhteenveto sijoittajan oikeuksista

10,075

Osuuden arvo 26.05.2023

-0,11%

Tuotto 1 päivä

-1,29%

Tuotto 1 kuukausi

+0,75%

Tuotto vuoden alusta

Tavoitteet ja sijoituspolitiikka

Tavoitteet

Rahasto tavoittelee markkinoiden yleisen kehityksen ylittävää tuottoa. Tuotto-osuudet maksetaan normaalisti osuudenomistajille vuosittain.

Sijoituspolitiikka

Rahasto sijoittaa pääosin inflaatioon sidottuihin lyhyen korkoriskin omaaviin joukkolainoihin.

Tarkemmin rahasto sijoittaa vähintään kaksi kolmasosaa nettovaroistaan joukkolainoihin ja muihin velkainstrumentteihin, joiden luottoluokituksen tulee olla vähintään Baa3/BBB- (tai vastaava).

Rahasto on luokiteltu EU:n kestävyyteen liittyvien tietojen antamisesta rahoitussektorilla (SFDR) annetun asetuksen 8 artiklan mukaiseksi ja se edistää ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia sekä hyvää hallintotapaa seulonnan, poissuljennan, sijoitusanalyysin ja päätöksenteon sekä aktiivisen omistajuuden avulla. Rahasto noudattaa Danske Investin vastuullisen sijoittamisen periaatteita.

Aktiivisesti hoidettavan rahaston salkunhoitotiimi valitsee sijoituskohteiksi erinomaiset sijoitusominaisuudet omaavia arvopapereita.

Yleisesti voidaan odottaa, että rahaston sijoitukset ja arvonkehitys voivat poiketa jonkin verran vertailuindeksistä.

Rahasto voi käyttää johdannaisia sijoitusten suojaamiseen ja salkunhoidon tehostamiseen.

Rahaston kokonaisduraatio, käteinen mukaan lukien, voi olla vertailuindeksin duraatio +/- 2 vuotta.

Suositus: Tämä rahasto ei välttämättä sovi sijoittajalle, joka aikoo lunastaa osuutensa rahastosta 3 vuoden kuluessa.

Rahastot, jotka edistävät ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia (8 artikla)
Tämän tyyppiset rahastot edistävät ympäristöön (E) tai yhteiskuntaan (S) liittyviä olosuhteita ja varmistavat hyvän hallintotavan (G) noudattamisen. Rahaston sijoitusstrategian mukaisesti tämä voi tapahtua käyttämällä seulontaa, poissulkemista, mukaan ottamista ja aktiivista omistajuutta. Rahastot voivat sijoittaa osittain kestäviin sijoituskohteisiin, mutta kestävä sijoittaminen ei ole niiden tavoitteena. 
Rahastoille, jotka edistävät ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia, on määritelty tietojen antamista koskevat vaatimukset EU:n "kestävyyteen liittyvien tietojen antamisesta" säädetyn asetuksen 8 artiklassa.

Tuotto

Global Inflation Linked Bond Short Duration Class I d
Vertailuindeksi
Tuotto
Vuotuinen tuotto
Rahaston kuukausituotto vertailuindeksiin verrattuna
Alusta

asti
Vertaa...
Alternatives - Defensive Class W dDanske Invest SICAV - SIF
Alternatives - Offensive Class W dDanske Invest SICAV - SIF
Emerging Markets Debt Hard Currency Class I-eur hDanske Invest SICAV
Europe Long-Short Equity Factors Class WI pDanske Invest SICAV
Global Alternative Opportunities Class A pDanske Invest SICAV
Global Alternative Opportunities Class I pDanske Invest SICAV
Global Alternative Opportunities Class WA pDanske Invest SICAV
Global Alternative Opportunities Class WI pDanske Invest SICAV
Global Corporate Sustainable Bond Class IDanske Invest SICAV
Global Portfolio Solution EUR - Balanced Class TIDanske Invest Allocation
Global Portfolio Solution EUR - Defensive Class TIDanske Invest Allocation
Global Portfolio Solution EUR - Growth Class TIDanske Invest Allocation
Global Portfolio Solution EUR - Opportunity Class TIDanske Invest Allocation
Global Portfolio Solution EUR - Stable Class TIDanske Invest Allocation
Global Sustainable Future Class I dDanske Invest SICAV
Hedge Fixed Income Relative Value Fund, EUR Sub-Class WDanske Invest PCC Limited
Hedge Fixed Income Strategies Fund, EUR Sub-ClassDanske Invest PCC Limited
Tactical Asset Allocation EURO, class EUR WDanske Invest Select
Historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta. Tuleva tuotto voi olla myös negatiivinen. Sijoituksen arvo voi nousta ja laskea valuuttakurssivaihtelun seurauksena, mikäli rahaston/osuuslajin perusvaluutta on eri kuin valuutta, joka on käytössä maassa jossa asut.

Rahaston riskitason kuvaus

Pienempi riski

Suurempi riski

Tyypillisesti alempi tuotto

Tyypillisesti korkeampi tuotto

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Yleinen riski-indikaattori ilmaisee tämän tuotteen riskitason verrattuna muihin tuotteisiin. Sen avulla kerrotaan, kuinka todennäköisesti tuotteella menetetään rahaa markkinatapahtumien takia tai sen vuoksi, ettei tuotteen kehittäjä pysty maksamaan sijoittajalle.

Luokka saattaa muuttua, eikä välttämättä kuvaa rahaston riskiprofiilia tulevaisuudessa. Matalinkaan luokka ei tarkoita riskitöntä.

Tähän tuotteeseen ei liity turvaa tulevaa markkinoiden kehitystä vastaan, mikä tarkoittaa, että sijoittaja voi menettää osan sijoituksestaan tai koko sijoituksensa.
 

Salkunhoito

Christian Vejen

Tehtävä: Chief Portfolio Manager
Koulutus: M.Sc., Cand.Scient.Oecon
Alan työkokemus vuosina: 28

Danske Bank Asset Management

Danske Bank Asset Management on kansainvälinen varainhoitaja ja osa Danske Bank konsernia.

Danske Bank Asset Management on Danske Invest -rahastojen pääasiallinen salkunhoitaja ja se pyrkii keskittymään valikoiduille ydinosaamisalueilleen. Näitä ovat pohjoismaiset, eurooppalaiset, itäeurooppalaiset ja globaalit osakkeet sekä pohjoismaiset joukkolainat, eurooppalaiset yrityslainat, globaalit inflaatiosuojatut joukkolainat, kehittyvien markkinoiden joukkolainat ja lisäksi indeksisijoittaminen. Danske Bank Asset Management hoitaa myös osake- ja korkopohjaisia hedge -rahastoja.

Omistusanalyysi per 31.03.2023

Laskenta perustuu sijoitussalkun joukkolainaomistuksiin.
Omistustiedot viivästetty 1 kuukaudella.
Global Inflation Linked Bond Short Duration Class I d

Omistukset per 31.03.2023

Arvopaperi %-osuus Tyyppi Valuutta Maa ISIN-koodi
TSY INFL IX N/B 2.375% 15.01.2025 000000000000006.566,56% Korkosijoitukset USD Yhdysvallat US912810FR42
FRANCE (GOVT OF) 0.25% 25.07.2024 000000000000006.056,05% Korkosijoitukset EUR Ranska FR0011427848
TSY INFL IX N/B 0.125% 15.07.2024 000000000000006.016,01% Korkosijoitukset USD Yhdysvallat US912828WU04
TSY INFL IX N/B 0.125% 15.04.2025 000000000000005.315,31% Korkosijoitukset USD Yhdysvallat US912828ZJ22
TSY INFL IX N/B 0.125% 15.10.2025 000000000000004.114,11% Korkosijoitukset USD Yhdysvallat US91282CAQ42
TSY INFL IX N/B 0.5% 15.04.2024 000000000000003.513,51% Korkosijoitukset USD Yhdysvallat US9128286N55
TSY INFL IX N/B 0.625% 15.01.2026 000000000000003.433,43% Korkosijoitukset USD Yhdysvallat US912828N712
TSY INFL IX N/B 0.125% 15.04.2026 000000000000002.662,66% Korkosijoitukset USD Yhdysvallat US91282CCA71
TSY INFL IX N/B 0.125% 15.07.2031 000000000000002.482,48% Korkosijoitukset USD Yhdysvallat US91282CCM10
TSY INFL IX N/B 0.125% 15.01.2032 000000000000002.362,36% Korkosijoitukset USD Yhdysvallat US91282CDX65
Omistustiedot viivästetty 1 kuukaudella.

Rahaston palkkiot

Sijoittajan maksamia kuluja käytetään rahaston toimintakustannusten, kuten markkinointi- ja jakelukustannusten, maksamiseen. Nämä kulut vähentävät sijoituksen mahdollista tuottoa.

Rahastosta vuoden aikana veloitettavat kulut

Merkintä- ja lunastuspalkkio

Global Inflation Linked Bond Short Duration Class I d

Tietoa rahastosta

 • Perustiedot

  Perustiedot

  ISIN-koodi LU2581456667
  Pörssilistaus Ei
  Rahasto Danske Invest SICAV
  Rekisteröintimaa Luxemburg
  Tuotonjako Ei
  Rahastoyhtiö Danske Invest Management A/S
  Rahastoyhtiö rekisteröintimaa Tanska
  Säilytysyhteisö RBC Investor Services Bank S.A
  Minimimerkintä EUR 100,000
  Perusvaluutta EUR
  Arvonlaskenta Normaali yksihintamenetelmä
  Juridinen muoto UCITS
  Aloituspäivä 09.03.2023
  Markkinointilupa Luxemburg, Suomi
  Sijoitusrahasto Global Inflation Linked Bond Short Duration
  Muut osuuslajit Global Inflation Linked Bond Short Duration Class A
  Global Inflation Linked Bond Short Duration Class A d
  Global Inflation Linked Bond Short Duration Class I
  Global Inflation Linked Bond Short Duration Class I-nok h
  Global Inflation Linked Bond Short Duration Class I-sek h
  Global Inflation Linked Bond Short Duration Class WA
  Global Inflation Linked Bond Short Duration Class WI-nok h
  Global Inflation Linked Bond Short Duration Class WI-sek h
 • Profiili

  Profiili

  Profiili Aktiivinen rahasto
  Rahastoluokka Pitkä korko
  Maantieteellinen alue Maailma
  Vertailuindeksi Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond 1-10Y Index (hedged into the respective class currency)
  Suositeltava sijoitusaika 3 Vuotta
 • Päivän arvot

  Päivän arvot

  Rahaston koko, milj. EUR per 26.05.2023 449,24
  Osuuslajin koko, milj. EUR per 26.05.2023 7,31
  Osuuden arvo EUR per 26.05.2023 10,075
  Duraatio per 28.04.2023 1,98
  Yield to maturity per 28.04.2023 3,39
 • Esitteet ja katsaukset

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.