Danske Invest SICAV

Multi Asset Inflation Strategy Class A

Sustainability : - ISIN: LU1916065078
Dokument
Produktblad
Basfakta för investerare
Prislista
Fondens stadgar
Placerarinformation
Fondprospekt
ESG restriction report

32,54

NAV-kurs 29.10.2020

-0,06%

Avkastning 1 dag

+0,02%

Avkastning 1 månad

-2,92%

Avkastning hittills i år

Mål och placeringsinriktning

Mål

Fondens målsättning är att uppnå en avkastning över inflationen (real avkastning) i EUR på 3-5 års sikt. Andelsklassen är ackumulerande.

Placeringsinriktning

Fonden investerar främst i obligationer med god kreditvärdighet (investment grade) över hela världen, inklusive emerging markets. Investeringen sker direkt i värdepapper eller indirekt genom derivat eller via andra fonder. Fonden kan också investera i aktier.

Fonden investerar minst 50% av nettotillgångarna i obligationer (inklusive realränteobligationer och säkerställda obligationer) och andra skuldinstrument samt i penningmarknadsinstrument. Nettoexponeringen till aktier ligger typiskt i intervallet 0 till 30 procent av fondens nettoförmögenhet, men kan ligga högre beroende på förvaltarens marknadsförväntningar.

Fonden kan investera i eller vara exponerad mot följande investeringar: UCITS inklusive UCITS ETFer (upp till 100 procent av nettoförmögenheten) och high yield-obligationer (upp till 30 procent av nettoförmögenheten).

Fonden har en aktiv förvaltning där förvaltarteamet har en flexibel och dynamisk tillgångsallokering, som syftar till att utnyttja marknadsförändringar och möjligheter och skydda fonden mot inflation. Allokering av tillgångar och derivatinstrument används också för riskdiversifiering och riskbegränsning.

Fonden kan använda derivatinstrument för säkring och för en effektiv portföljförvaltning, men även för investeringsändamål.

Rekommendation: Denna fond är möjligtvis inte lämpad för investerare som planerar att avyttra sina fondandelar inom 3 år.

Viktig information: Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Fondens hållbarhetsöversikt
Gemensamt för fonder med märkningen ”ESG Inside” är att de arbetar inom ramen för Danske Invests policy för hållbara investeringar och avstår från att investera i företag som har betydande intäkter från kol, oljesand, kontroversiella vapen eller tobak.

Avkastning

Multi Asset Inflation Strategy Class A
Avkastning
Årlig avkastning
Månatlig meravkastning i förhållande till jämförelseindex
1 år
Sedan start

till
Jämför med
2030 ADanske Invest
2030 TDanske Invest
2040 ADanske Invest
2040 TDanske Invest
China ADanske Invest
China TDanske Invest
Eastern Europe Class ADanske Invest SICAV
Eastern Europe Konvergens ADanske Invest
Eastern Europe Konvergens TDanske Invest
Eliksir TDanske Invest
Emerging Markets Debt ADanske Invest
Emerging Markets Debt TDanske Invest
Emerging and Frontier Markets Class ADanske Invest SICAV
Euro Företagslån ADanske Invest
Euro Företagslån TDanske Invest
Euro Government Bond Index TDanske Invest
Euro High Yield ADanske Invest
Euro High Yield TDanske Invest
Europa Aktie ADanske Invest
Europa Aktie TDanske Invest
Europa Blandfonden ADanske Invest
Europa Blandfonden TDanske Invest
Europa Dividend ADanske Invest
Europa Dividend TDanske Invest
Europa Småföretag ADanske Invest
Europa Småföretag TDanske Invest
Europe Enhanced Index ADanske Invest
Europe Enhanced Index TDanske Invest
European Corporate Sustainable Bond Class ADanske Invest SICAV
Finland Aktie ADanske Invest
Finland Aktie I ADanske Invest
Finland Aktie I TDanske Invest
Finland Aktie TDanske Invest
Finland Dividend Plus ADanske Invest
Finland Dividend Plus TDanske Invest
Finland Småföretag ADanske Invest
Finland Småföretag TDanske Invest
Global Emerging Markets, osuuslaji EURDanske Invest
Global Sustainable 130/30 Class A-eurDanske Invest SICAV
Global Sustainable Future, osuuslaji EURDanske Invest
High Yield TDanske Invest
Hållbart Värde Aktie ADanske Invest
Hållbart Värde Aktie TDanske Invest
India ADanske Invest
India TDanske Invest
Japan Aktie ADanske Invest
Japan Aktie TDanske Invest
Kehittyvät Korkomarkkinat Paikallisvaluutta, osuuslaji EURDanske Invest
Kehittyvät Korkomarkkinat Paikallisvaluutta, osuuslaji EUR WDanske Invest
Kompass 25 ADanske Invest
Kompass 25 TDanske Invest
Kompass 50 ADanske Invest
Kompass 50 TDanske Invest
Kompass 75 ADanske Invest
Kompass 75 TDanske Invest
Kompass Aktie ADanske Invest
Kompass Aktie TDanske Invest
Kompass Ränta ADanske Invest
Kompass Ränta TDanske Invest
MediLife ADanske Invest
MediLife TDanske Invest
Neutral ADanske Invest
Neutral TDanske Invest
Obligation ADanske Invest
Obligation I ADanske Invest
Obligation I TDanske Invest
Obligation TDanske Invest
Pohjoisen Yrityslainat, osuuslaji EUR hDanske Invest
Reaalikorko Maailma, osuuslaji EUR hDanske Invest
Russia ADanske Invest
Russia TDanske Invest
Ränta ADanske Invest
Ränta TDanske Invest
Samfundsränta ADanske Invest
Samfundsränta Plus ADanske Invest
Samfundsränta Plus TDanske Invest
Samfundsränta TDanske Invest
Teknologi Index ADanske Invest
Teknologi Index TDanske Invest
Tillväxtmarknad Aktie ADanske Invest
Tillväxtmarknad Aktie TDanske Invest
USA Equity Factors ADanske Invest
USA Equity Factors I ADanske Invest
USA Equity Factors I TDanske Invest
USA Equity Factors TDanske Invest
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.

Riskindikator

Lägre risk

Högre risk

Typisk lägre avkastning

Typisk högre avkastning

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Riskindikatorn visar sambandet mellan risk och avkastningsmöjligheter för fonden. Placeringen på indikatorn bestäms av fondens kursutveckling under de senaste fem åren och/eller representativ data.

Stora historiska kursrörelser innebär hög risk och små kursrörelser innebär lägre risk. Fondens placering på indikatorn är inte konstant och kategoriseringen kan ändra sig med tiden.

Historisk data ger inte nödvändigtvis en pålitlig bild av den framtida riskprofilen.

Riskindikatorn är endast en matematisk uträkning och den tar inte hänsyn till devalveringar, politiska ingrepp eller plötsliga rörelser i räntor och valutor. Kategori 1 innebär inte en riskfri investering.

Det har
Klicka för att ändra beloppet
€ blivit till

0 år
år
1 år
år

varav n/a € i utdelning.
Totala avgifter under perioden:
n/a €.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.
Tabell

Värde av EUR 100

PeriodeVærdi
Efter 1 årEUR 97,26
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.
Visa beräknar

Förvaltare

Søren Mose Nielsen

Titel: Senior Portfolio Manager
Bakgrund: M.Sc. (Economics)
Antal års erfarenhet: 13

Danske Bank Asset Management

Danske Bank Asset Management är en internationell kapitalförvaltare och en del av Danske Bank Wealth Management - en division i Danske Bank koncernen.

Danske Bank Asset Management är primär rådgivare åt Danske Invest. Danske Bank Asset Management fokuserar sin rådgivning på utvalda investeringsområden. Dessa områden är nordiska aktier, europeiska aktier, östeuropeiska aktier, globala aktier, nordiska räntor, europeiska företagsobligationer, globala realräntor, tillväxtmarknadsobligationer samt indexförvaltning. Danske Bank Asset Management förvaltar även strategier för aktie- samt räntehedgefonder.

Investeringsfördelning per 31.08.2020Vänligen observera att samtliga innehav är fördröjda med 1 månad.
Multi Asset Inflation Strategy Class A

Fondinnehav per 31.08.2020

Investering % Typ Valuta Land ISIN
Danske Invest SICAV Europe Long-Short Equity Factors Class I p 000000000000009.759,75% Fonder EUR Danmark LU1932898353
1,00 NYKREDIT 01E A 2032 000000000000009.619,61% Obligationer DKK Danmark DK0009504672
0.50% 0,5NDASDRO40 40 000000000000008.338,33% Obligationer DKK Danmark DK0002044635
TII 0 1/8 07/15/26 000000000000006.486,48% Obligationer USD USA US912828S505
0.50% 0,5 pct 111. 40 000000000000005.555,55% Obligationer DKK Danmark DK0009397812
1,00 REALKREDIT DANMARK 23S SA 2050 000000000000005.175,17% Obligationer DKK Danmark DK0004612454
Danske Invest SICAV Emerging Markets Debt Hard Currency Class I 000000000000004.884,88% Fonder USD Danmark LU1204911488
2,0 STADSHYPOTEK AB 01/09-2018/2028 000000000000004.144,14% Obligationer SEK Sverige SE0011062892
1.50% 15NYK01EA40 40 000000000000003.783,78% Obligationer DKK Danmark DK0009513319
FRANCE O.A.T. 01/03-2019/2029 000000000000002.932,93% Obligationer EUR Frankrike FR0013410552
Vänligen observera att samtliga innehav är fördröjda med 1 månad.

Avgifter

Avgifterna utgör betalning för fondens kostnader inklusive marknadsföring och distribution. Dessa minskar fondens potentiella avkastning.

Avgifter som tagits ur fonden under året

Engångsavgifter som tas ut före eller efter du investerar

Multi Asset Inflation Strategy Class A

Fakta om fonden

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.