Danske Invest

Global Sustainable Future, osuuslaji EUR

Morningstar Rating™ : - Sustainability : - ISIN: DK0060485449
Dokument
Produktblad
Prislista
Placerarinformation
Fondprospekt
ESG restriction report
Sustainalytics ESG Risk Rating

18,68

NAV-kurs 30.10.2020

+0,00%

Avkastning idag

-0,74%

Avkastning 1 månad

-6,60%

Avkastning hittills i år

Mål och placeringsinriktning

Mål

Fondens målsättning är att uppnå en avkastning som är högre än avkastningen på den globala aktiemarknaden. Fonden är ackumulerande.

Placeringsinriktning

Investerar globalt i aktier som väljs in utifrån specifika förväntningar till den enskilda aktiens avkastning. Portföljen skall som utgångspunkt bestå av 35-50 aktier.

Investeringsstrategin är aktiv. Det betyder att vi försöker att hitta de bästa investeringsalternativen för att kunna erbjuda den högsta möjliga avkastningen. Samtidigt medför strategin att investeringarna kan avvika från jämförelsesindex och att avkastningen kan bli både högre och lägre än jämförelsesindex.

Andelar kan normalt inlösas på bankdagar.

Rekommendation: Denna fond är möjligtvis inte lämpad för investerare som planerar att avyttra sina fondandelar inom 5 år.

Viktig information: Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.Fondens hållbarhetsöversikt
Gemensamt för alla fonder i kategorin "Thematic" är fokus på specifika hållbarhetsteman och/eller -lösningar som exempelvis cirkulär ekonomi.


LuxFLAG ESG-märkningen
Denna fond lever upp till kraven för LuxFLAG ESG som är en av de äldsta hållbarhetsmärkningen i Europa. För att få märkningen måste investeringarna leva upp till omfattande hållbarhetskrav. Läs mer här.

Avkastning

Global Sustainable Future, osuuslaji EUR
Jmfindex
Avkastning
Årlig avkastning
Månatlig meravkastning i förhållande till jämförelseindex
1 år
3 år
5 år
Sedan start

till
Jämför med
2030 ADanske Invest
2030 TDanske Invest
2040 ADanske Invest
2040 TDanske Invest
China ADanske Invest
China TDanske Invest
Eastern Europe Class ADanske Invest SICAV
Eastern Europe Konvergens ADanske Invest
Eastern Europe Konvergens TDanske Invest
Eliksir TDanske Invest
Emerging Markets Debt ADanske Invest
Emerging Markets Debt TDanske Invest
Emerging and Frontier Markets Class ADanske Invest SICAV
Euro Företagslån ADanske Invest
Euro Företagslån TDanske Invest
Euro Government Bond Index TDanske Invest
Euro High Yield ADanske Invest
Euro High Yield TDanske Invest
Europa Aktie ADanske Invest
Europa Aktie TDanske Invest
Europa Blandfonden ADanske Invest
Europa Blandfonden TDanske Invest
Europa Dividend ADanske Invest
Europa Dividend TDanske Invest
Europa Småföretag ADanske Invest
Europa Småföretag TDanske Invest
Europe Enhanced Index ADanske Invest
Europe Enhanced Index TDanske Invest
European Corporate Sustainable Bond Class ADanske Invest SICAV
Finland Aktie ADanske Invest
Finland Aktie I ADanske Invest
Finland Aktie I TDanske Invest
Finland Aktie TDanske Invest
Finland Dividend Plus ADanske Invest
Finland Dividend Plus TDanske Invest
Finland Småföretag ADanske Invest
Finland Småföretag TDanske Invest
Global Emerging Markets, osuuslaji EURDanske Invest
Global Sustainable 130/30 Class A-eurDanske Invest SICAV
High Yield TDanske Invest
Hållbart Värde Aktie ADanske Invest
Hållbart Värde Aktie TDanske Invest
India ADanske Invest
India TDanske Invest
Japan Aktie ADanske Invest
Japan Aktie TDanske Invest
Kehittyvät Korkomarkkinat Paikallisvaluutta, osuuslaji EURDanske Invest
Kehittyvät Korkomarkkinat Paikallisvaluutta, osuuslaji EUR WDanske Invest
Kompass 25 ADanske Invest
Kompass 25 TDanske Invest
Kompass 50 ADanske Invest
Kompass 50 TDanske Invest
Kompass 75 ADanske Invest
Kompass 75 TDanske Invest
Kompass Aktie ADanske Invest
Kompass Aktie TDanske Invest
Kompass Ränta ADanske Invest
Kompass Ränta TDanske Invest
MediLife ADanske Invest
MediLife TDanske Invest
Multi Asset Inflation Strategy Class ADanske Invest SICAV
Neutral ADanske Invest
Neutral TDanske Invest
Obligation ADanske Invest
Obligation I ADanske Invest
Obligation I TDanske Invest
Obligation TDanske Invest
Pohjoisen Yrityslainat, osuuslaji EUR hDanske Invest
Reaalikorko Maailma, osuuslaji EUR hDanske Invest
Russia ADanske Invest
Russia TDanske Invest
Ränta ADanske Invest
Ränta TDanske Invest
Samfundsränta ADanske Invest
Samfundsränta Plus ADanske Invest
Samfundsränta Plus TDanske Invest
Samfundsränta TDanske Invest
Teknologi Index ADanske Invest
Teknologi Index TDanske Invest
Tillväxtmarknad Aktie ADanske Invest
Tillväxtmarknad Aktie TDanske Invest
USA Equity Factors ADanske Invest
USA Equity Factors I ADanske Invest
USA Equity Factors I TDanske Invest
USA Equity Factors TDanske Invest
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.

Riskindikator

Lägre risk

Högre risk

Typisk lägre avkastning

Typisk högre avkastning

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Riskindikatorn visar sambandet mellan risk och avkastningsmöjligheter för fonden. Placeringen på indikatorn bestäms av fondens kursutveckling under de senaste fem åren och/eller representativ data.

Stora historiska kursrörelser innebär hög risk och små kursrörelser innebär lägre risk. Fondens placering på indikatorn är inte konstant och kategoriseringen kan ändra sig med tiden.

Historisk data ger inte nödvändigtvis en pålitlig bild av den framtida riskprofilen.

Riskindikatorn är endast en matematisk uträkning och den tar inte hänsyn till devalveringar, politiska ingrepp eller plötsliga rörelser i räntor och valutor. Kategori 1 innebär inte en riskfri investering.

Det har
Klicka för att ändra beloppet
€ blivit till

0 år
år
7 år
år

varav n/a € i utdelning.
Totala avgifter under perioden:
n/a €.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.
Tabell

Värde av EUR 100

PeriodeVærdi
Efter 1 årEUR 100,68
Efter 3 årEUR 120,54
Efter 5 årEUR 137,52
Efter 7 årEUR 176,21
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.
Visa beräknar

Förvaltare

Simon Christensen & Martin Slipsager Frandsen

Titel: Chief Portfolio Manager/Senior Portfolio Manager
Bakgrund: M.sc. (Finance & Accounting)/M.sc. (Finance Investments)

Danske Bank Asset Management

Danske Bank Asset Management är en internationell kapitalförvaltare och en del av Danske Bank Wealth Management - en division i Danske Bank koncernen.

Danske Bank Asset Management är primär rådgivare åt Danske Invest. Danske Bank Asset Management fokuserar sin rådgivning på utvalda investeringsområden. Dessa områden är nordiska aktier, europeiska aktier, östeuropeiska aktier, globala aktier, nordiska räntor, europeiska företagsobligationer, globala realräntor, tillväxtmarknadsobligationer samt indexförvaltning. Danske Bank Asset Management förvaltar även strategier för aktie- samt räntehedgefonder.

Investeringsfördelning per 30.09.2020

Fördelningen är baserad på portföljens aktieinnehav
Global Sustainable Future, osuuslaji EUR

Fondinnehav per 30.09.2020

Investering % Typ Valuta Land ISIN
Alphabet Inc A 000000000000004.984,98% Aktier USD USA US02079K3059
Microsoft Corp. 000000000000004.774,77% Aktier USD USA US5949181045
Novo Nordisk B 000000000000004.074,07% Aktier DKK Danmark DK0060534915
Vestas Wind Systems 000000000000003.963,96% Aktier DKK Danmark DK0010268606
Cisco Systems Inc. 000000000000003.853,85% Aktier USD USA US17275R1023
Starbucks Corp 000000000000003.803,80% Aktier USD USA US8552441094
Roche Holding (genusscheine) 000000000000003.663,66% Aktier CHF Schweiz CH0012032048
Colgate-Palmolive Co. 000000000000003.613,61% Aktier USD USA US1941621039
Ecolab Inc. 000000000000003.503,50% Aktier USD USA US2788651006
Avangrid Inc 000000000000003.423,42% Aktier USD USA US05351W1036

Avgifter

Avgifterna utgör betalning för fondens kostnader inklusive marknadsföring och distribution. Dessa minskar fondens potentiella avkastning.

Avgifter som tagits ur fonden under året

Engångsavgifter som tas ut före eller efter du investerar

Global Sustainable Future, osuuslaji EUR

Fakta om fonden

 • Fondfakta

  Fondfakta

  ISIN DK0060485449
  Börsnoterad Nej
  Fond under Danske Invest
  Fondens domicil Danmark
  Lämnar utdelning Nej
  Fondbolag Danske Invest Management A/S
  Fondbolag domicil Danmark
  Förvaringsinstitut Danske Bank A/S
  Valuta EUR
  Prismetod Swinging Single Price
  Typ av produkt UCITS
  Startdatum 12.12.2012
  Marknadsföringstillstånd (Retail) Danmark, Finland
  Marknadsföringstillstånd (Professional) Danmark, Finland
  Klass av Global Sustainable Future - Akkumulerende KL
  Övriga klasser Global Sustainable Future - Akkumulerende, klasse DKK
  Global Sustainable Future - Akkumulerende, klasse DKK W
  Global Sustainable Future, klasse NOK
 • Profil

  Profil

  Profil Aktivt förvaltad
  Typ Aktie
  Investeringsområde Global
  Jmf-index MSCI World Index incl. net dividends measured in EUR -indeksi
  Rekommenderad placeringshorisont 5 år
 • Dagens siffror

  Dagens siffror

  Förvaltat kapital (milj.) DKK per 30.10.2020 858,59
  NAV-kurs EUR per 30.10.2020 14:00 18,68
 • Risk nyckeltal per 30.09.2020

  Risk nyckeltal per 30.09.2020

    1 år 3 år 5 år 7 år 10 år
  Genomsnittlig årlig avkastning, % 0,68 6,43 6,58 8,43
  Sharpe Ratio 0,50 0,55 0,70
  Volatilitet 13,35 12,19 11,87
  Tracking Error 4,29 3,91 3,99
  Information Ratio -0,21 -0,62 -0,38
  Beräkningen baseras på månadsdata.
 • Ladda ner dokument

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.