Danske Invest

Hållbart Värde Aktie T

Morningstar Rating™ : - Sustainability: : - ISIN: FI0008802921
Dokument
Produktblad
Basfakta för investerare
Prislista
Fondens stadgar
Placerarinformation
Fondprospekt

0,66944

NAV-kurs 16.09.2019

-0,02%

Avkastning 1 dag

+5,46%

Avkastning 1 månad

+24,97%

Avkastning hittills i år

Mål och placeringsinriktning

Mål

Målet med placeringsverksamheten är att på lång sikt uppnå värdeökning på de placerade medlen genom aktiv kapitalförvaltning inom ramen för lagen om placeringsfonder och fondens stadgar.

Placeringsinriktning

Medlen placeras globalt i aktier och aktierelaterade värdepapper som är föremål för offentlig handel och vars emittent är ett bolag som tillämpar principerna för hållbar utveckling. Fonden placerar inte i sådana bolag vars huvudsakliga verksamhet faller inom alkohol-, tobaks-, hasard-, porr- eller vapenindustrin. Avkastningen på fondens placeringsobjekt, såsom utdelning och räntor, återinvesteras. Fondens basvaluta är euro.

Fonden lämpar sig för placerare, som önskar placera sina medel på aktiemarknaden enligt principerna för hållbar utveckling samt för placerare, som eftersträvar en hög avkastning och värdeökning på kapitalet, men som godkänner även kraftiga fluktuationer i placeringens värde och att placeringens värde kan sjunka. Fonden lämpar sig som en del av en diversifierad placeringsportfölj. Fondandelar kan tecknas och lösas in varje bankdag.


Rekommendation: Denna fond är möjligtvis inte lämpad för investerare som planerar att avyttra sina fondandelar inom 5 år.

Viktig information: Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Avkastning

Hållbart Värde Aktie T
Jmfindex
Avkastning
Årlig avkastning
Månatlig meravkastning i förhållande till jämförelseindex
1 år
3 år
5 år
Sedan start

till
Jämför med
2020 ADanske Invest
2020 TDanske Invest
2030 ADanske Invest
2030 TDanske Invest
2040 ADanske Invest
2040 TDanske Invest
China ADanske Invest
China TDanske Invest
Eastern Europe Class ADanske Invest SICAV
Eastern Europe Konvergens ADanske Invest
Eastern Europe Konvergens TDanske Invest
Eliksir TDanske Invest
Emerging Markets Debt ADanske Invest
Emerging Markets Debt TDanske Invest
Emerging and Frontier Markets Class ADanske Invest SICAV
Euro Företagslån ADanske Invest
Euro Företagslån TDanske Invest
Euro Government Bond Index TDanske Invest
Euro High Yield ADanske Invest
Euro High Yield TDanske Invest
Europa Aktie ADanske Invest
Europa Aktie TDanske Invest
Europa Blandfonden ADanske Invest
Europa Blandfonden TDanske Invest
Europa Dividend ADanske Invest
Europa Dividend TDanske Invest
Europa Småföretag ADanske Invest
Europa Småföretag TDanske Invest
Europe Enhanced Index ADanske Invest
Europe Enhanced Index TDanske Invest
European Corporate Sustainable Bond Class ADanske Invest SICAV
Finland Aktie ADanske Invest
Finland Aktie TDanske Invest
Finland Dividend Plus ADanske Invest
Finland Dividend Plus TDanske Invest
Finland Opportunities ADanske Invest
Finland Opportunities TDanske Invest
Finland Samfundsaktie ADanske Invest
Finland Samfundsaktie TDanske Invest
Finland Småföretag ADanske Invest
Finland Småföretag TDanske Invest
Global Emerging Markets, osuuslaji EURDanske Invest
Global High Dividend Class ADanske Invest SICAV
Global StockPicking, osuuslaji EURDanske Invest
High Yield ADanske Invest
High Yield TDanske Invest
Hållbart Värde Aktie ADanske Invest
Hållbart Värde Obligation ADanske Invest
Hållbart Värde Obligation TDanske Invest
India ADanske Invest
India TDanske Invest
Japan Aktie ADanske Invest
Japan Aktie TDanske Invest
Kehittyvät Korkomarkkinat Paikallisvaluutta, osuuslaji EURDanske Invest
Kehittyvät Korkomarkkinat Paikallisvaluutta, osuuslaji EUR WDanske Invest
Kompass 25 ADanske Invest
Kompass 25 TDanske Invest
Kompass 50 ADanske Invest
Kompass 50 TDanske Invest
Kompass 75 ADanske Invest
Kompass 75 TDanske Invest
Kompass Aktie ADanske Invest
Kompass Aktie TDanske Invest
Kompass Ränta ADanske Invest
Kompass Ränta TDanske Invest
Latin America ADanske Invest
Latin America TDanske Invest
MediLife ADanske Invest
MediLife TDanske Invest
Multi Asset Inflation Strategy Class ADanske Invest SICAV
Navigator ADanske Invest
Navigator TDanske Invest
Neutral ADanske Invest
Neutral TDanske Invest
Nordamerika Aktie ADanske Invest
Nordamerika Aktie TDanske Invest
North America Enhanced Index ADanske Invest
North America Enhanced Index TDanske Invest
Obligation ADanske Invest
Obligation TDanske Invest
Pohjoisen Yrityslainat, osuuslaji EUR hDanske Invest
Reaalikorko Maailma, osuuslaji EUR hDanske Invest
Russia ADanske Invest
Russia TDanske Invest
Ränta ADanske Invest
Ränta TDanske Invest
Samfundsobligation ADanske Invest
Samfundsobligation TDanske Invest
Samfundsränta ADanske Invest
Samfundsränta Plus ADanske Invest
Samfundsränta Plus TDanske Invest
Samfundsränta TDanske Invest
Statsobligation ADanske Invest
Statsobligation TDanske Invest
Teknologi Index ADanske Invest
Teknologi Index TDanske Invest
Tillväxtmarknad Aktie ADanske Invest
Tillväxtmarknad Aktie TDanske Invest
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.

Riskindikator

Lägre risk

Högre risk

Typisk lägre avkastning

Typisk högre avkastning

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Riskindikatorn visar sambandet mellan risk och avkastningsmöjligheter för fonden. Placeringen på indikatorn bestäms av fondens kursutveckling under de senaste fem åren och/eller representativ data.

Stora historiska kursrörelser innebär hög risk och små kursrörelser innebär lägre risk. Fondens placering på indikatorn är inte konstant och kategoriseringen kan ändra sig med tiden.

Historisk data ger inte nödvändigtvis en pålitlig bild av den framtida riskprofilen.

Riskindikatorn är endast en matematisk uträkning och den tar inte hänsyn till devalveringar, politiska ingrepp eller plötsliga rörelser i räntor och valutor. Kategori 1 innebär inte en riskfri investering.

Det har
Klicka för att ändra beloppet
€ blivit till

0 år
år
10 år
år

varav n/a € i utdelning.
Totala avgifter under perioden:
n/a €. plus eventuellt performance fee.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.
Tabell

Värde av EUR 100

PeriodeVærdi
Efter 1 årEUR 110,50
Efter 3 årEUR 152,13
Efter 5 årEUR 216,88
Efter 7 årEUR 301,10
Efter 10 årEUR 415,31
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.
Visa beräknar

Förvaltare

Team managed (Generation)

Titel:
Bakgrund:
Antal års erfarenhet:

Investeringsfördelning per 30.08.2019


Hållbart Värde Aktie T

Fondinnehav per 30.08.2019

Investering % Typ Valuta Land ISIN
Alphabet Inc C 000000000000006.896,89% Aktier USD USA US02079K1079
Charles Schwab Corp. 000000000000005.255,25% Aktier USD USA US8085131055
DENTSPLY SIRONA Inc 000000000000004.394,39% Aktier USD USA US24906P1093
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. 000000000000003.883,88% Aktier TWD Taiwan TW0002330008
Deere and Co. 000000000000003.853,85% Aktier USD USA US2441991054
Unilever NV 000000000000003.553,55% Aktier EUR Holland NL0000388619
Jones Lang Lasalle Inc. 000000000000003.243,24% Aktier USD USA US48020Q1076
Cognizant Technology Solutions Corp. 000000000000003.173,17% Aktier USD USA US1924461023
Henry Schein Inc. 000000000000003.123,12% Aktier USD USA US8064071025
Thermo Fisher Scientific Inc 000000000000003.113,11% Aktier USD USA US8835561023

Avgifter

Avgifterna utgör betalning för fondens kostnader inklusive marknadsföring och distribution. Dessa minskar fondens potentiella avkastning.

Avgifter som tagits ur fonden under året

Engångsavgifter som tas ut före eller efter du investerar

Övriga avgifter *)

*) Övriga avgifter är avgifter, som helt eller delvis ingår i årlig avgift och/eller engångsavgifter.
Hållbart Värde Aktie T

Fakta om fonden

 • Fondfakta

  Fondfakta

  ISIN FI0008802921
  Börsnoterad Nej
  Fond under Danske Invest
  Fonds domicil Finland
  Lämnar utdelning Nej
  Fondbolag Danske Invest Fondbolag Ab
  Fondbolag domicil Finland
  Förvaringsinstitut Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsinki branch
  Minsta insättning EUR 250 000
  Valuta EUR
  Prismetod Single Price
  Typ av produkt UCITS
  Startdatum 01.11.1999
  Bloomberg SAMKARK FH
  Marknadsföringstillstånd i Finland
 • Profil

  Profil

  Profil Aktivt förvaltad
  Typ Aktie
  Investeringsområde Global
  Jmf-index MSCI World (TR)-index
  Rekommenderad placeringshorisont 5 år
 • Dagens siffror

  Dagens siffror

  Förvaltat kapital (milj.) EUR per 01.11.2017 248,80
  NAV-kurs EUR per 16.09.2019 0,66944
 • Risk nyckeltal per 30.08.2019

  Risk nyckeltal per 30.08.2019

    1 år 3 år 5 år 7 år 10 år
  Genomsnittlig årlig avkastning, % 10,50 15,01 16,75 17,05 15,30
  Sharpe Ratio 1,27 1,21 1,36 1,25
  Volatilitet 11,27 13,00 11,69 11,32
  Tracking Error 3,88 4,00 4,36 4,32
  Information Ratio 1,01 1,35 0,92 0,53
  Beräkningen baseras på månadsdata.
 • Ladda ner dokument

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.