Danske Invest

Euro High Yield A

Morningstar Rating™ : - Sustainability: : - ISIN: FI0008810171
Dokument
Produktblad
Basfakta för investerare
Prislista
Fondens stadgar
Placerarinformation
Fondens hållbarhetsöversikt
Fondprospekt

1,20148

NAV-kurs 16.09.2019

+0,17%

Avkastning 1 dag

+1,47%

Avkastning 1 månad

+8,32%

Avkastning hittills i år

Mål och placeringsinriktning

Mål

Målet med placeringsverksamheten är att på lång sikt uppnå värdeökning på de placerade medlen genom aktiv kapitalförvaltning inom ramen för lagen om placeringsfonder och fondens stadgar.

Placeringsinriktning

Medlen placeras diversifierat i masslån i euro som är emitterade av europeiska bolag och vars kreditvärdering får vara högst Moody’s Ba1, S&P BB+ eller Fitch BB+. Den modifierade durationen som beskriver ränterisken i placeringsobjekten kan vara högst 10. De klassificerade placeringsobjekt ska ha en genomsnittlig kreditvärdering motsvarande minst Moody’s B3, S&P B- eller Fitch B-. Avkastningen på fondens placeringsobjekt, såsom utdelning och räntor, återinvesteras. Fondens basvaluta är euro.

Fonden lämpar sig för placerare, som eftersträvar en klart högre avkastning än vad traditionell masslåneplacering ger och som godkänner även kraftiga fluktuationer i placeringens värde och att placeringens värde kan sjunka. Fonden lämpar sig som en del av en diversifierad placeringsportfölj. Fondandelar kan tecknas och lösas in varje bankdag.


Rekommendation: Denna fond är möjligtvis inte lämpad för investerare som planerar att avyttra sina fondandelar inom 3 år.

Viktig information: Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Avkastning

Euro High Yield A
Jmfindex
Avkastning
Årlig avkastning
Månatlig meravkastning i förhållande till jämförelseindex
1 år
3 år
5 år
Sedan start

till
Jämför med
2020 ADanske Invest
2020 TDanske Invest
2030 ADanske Invest
2030 TDanske Invest
2040 ADanske Invest
2040 TDanske Invest
China ADanske Invest
China TDanske Invest
Eastern Europe Class ADanske Invest SICAV
Eastern Europe Konvergens ADanske Invest
Eastern Europe Konvergens TDanske Invest
Eliksir TDanske Invest
Emerging Markets Debt ADanske Invest
Emerging Markets Debt TDanske Invest
Emerging and Frontier Markets Class ADanske Invest SICAV
Euro Företagslån ADanske Invest
Euro Företagslån TDanske Invest
Euro Government Bond Index TDanske Invest
Euro High Yield TDanske Invest
Europa Aktie ADanske Invest
Europa Aktie TDanske Invest
Europa Blandfonden ADanske Invest
Europa Blandfonden TDanske Invest
Europa Dividend ADanske Invest
Europa Dividend TDanske Invest
Europa Småföretag ADanske Invest
Europa Småföretag TDanske Invest
Europe Enhanced Index ADanske Invest
Europe Enhanced Index TDanske Invest
European Corporate Sustainable Bond Class ADanske Invest SICAV
Finland Aktie ADanske Invest
Finland Aktie TDanske Invest
Finland Dividend Plus ADanske Invest
Finland Dividend Plus TDanske Invest
Finland Opportunities ADanske Invest
Finland Opportunities TDanske Invest
Finland Samfundsaktie ADanske Invest
Finland Samfundsaktie TDanske Invest
Finland Småföretag ADanske Invest
Finland Småföretag TDanske Invest
Global Emerging Markets, osuuslaji EURDanske Invest
Global High Dividend Class ADanske Invest SICAV
Global StockPicking, osuuslaji EURDanske Invest
High Yield ADanske Invest
High Yield TDanske Invest
Hållbart Värde Aktie ADanske Invest
Hållbart Värde Aktie TDanske Invest
Hållbart Värde Obligation ADanske Invest
Hållbart Värde Obligation TDanske Invest
India ADanske Invest
India TDanske Invest
Japan Aktie ADanske Invest
Japan Aktie TDanske Invest
Kehittyvät Korkomarkkinat Paikallisvaluutta, osuuslaji EURDanske Invest
Kehittyvät Korkomarkkinat Paikallisvaluutta, osuuslaji EUR WDanske Invest
Kompass 25 ADanske Invest
Kompass 25 TDanske Invest
Kompass 50 ADanske Invest
Kompass 50 TDanske Invest
Kompass 75 ADanske Invest
Kompass 75 TDanske Invest
Kompass Aktie ADanske Invest
Kompass Aktie TDanske Invest
Kompass Ränta ADanske Invest
Kompass Ränta TDanske Invest
Latin America ADanske Invest
Latin America TDanske Invest
MediLife ADanske Invest
MediLife TDanske Invest
Multi Asset Inflation Strategy Class ADanske Invest SICAV
Navigator ADanske Invest
Navigator TDanske Invest
Neutral ADanske Invest
Neutral TDanske Invest
Nordamerika Aktie ADanske Invest
Nordamerika Aktie TDanske Invest
North America Enhanced Index ADanske Invest
North America Enhanced Index TDanske Invest
Obligation ADanske Invest
Obligation TDanske Invest
Pohjoisen Yrityslainat, osuuslaji EUR hDanske Invest
Reaalikorko Maailma, osuuslaji EUR hDanske Invest
Russia ADanske Invest
Russia TDanske Invest
Ränta ADanske Invest
Ränta TDanske Invest
Samfundsobligation ADanske Invest
Samfundsobligation TDanske Invest
Samfundsränta ADanske Invest
Samfundsränta Plus ADanske Invest
Samfundsränta Plus TDanske Invest
Samfundsränta TDanske Invest
Statsobligation ADanske Invest
Statsobligation TDanske Invest
Teknologi Index ADanske Invest
Teknologi Index TDanske Invest
Tillväxtmarknad Aktie ADanske Invest
Tillväxtmarknad Aktie TDanske Invest
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.

Riskindikator

Lägre risk

Högre risk

Typisk lägre avkastning

Typisk högre avkastning

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Riskindikatorn visar sambandet mellan risk och avkastningsmöjligheter för fonden. Placeringen på indikatorn bestäms av fondens kursutveckling under de senaste fem åren och/eller representativ data.

Stora historiska kursrörelser innebär hög risk och små kursrörelser innebär lägre risk. Fondens placering på indikatorn är inte konstant och kategoriseringen kan ändra sig med tiden.

Historisk data ger inte nödvändigtvis en pålitlig bild av den framtida riskprofilen.

Riskindikatorn är endast en matematisk uträkning och den tar inte hänsyn till devalveringar, politiska ingrepp eller plötsliga rörelser i räntor och valutor. Kategori 1 innebär inte en riskfri investering.

Det har
Klicka för att ändra beloppet
€ blivit till

0 år
år
10 år
år

varav n/a € i utdelning.
Totala avgifter under perioden:
n/a €.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.
Tabell

Värde av EUR 100

PeriodeVærdi
Efter 1 årEUR 102,79
Efter 3 årEUR 109,60
Efter 5 årEUR 117,22
Efter 7 årEUR 145,75
Efter 10 årEUR 194,50
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.
Visa beräknar

Förvaltare

Andreas Dankel & team

Titel: Chief Portfolio Manager
Bakgrund: M.Sc.
Antal års erfarenhet: 22

Danske Bank Asset Management

Danske Bank Asset Management är en internationell kapitalförvaltare och en del av Danske Bank Wealth Management - en division i Danske Bank koncernen.

Danske Bank Asset Management är primär rådgivare åt Danske Invest. Danske Bank Asset Management fokuserar sin rådgivning på utvalda investeringsområden. Dessa områden är nordiska aktier, europeiska aktier, östeuropeiska aktier, globala aktier, nordiska räntor, europeiska företagsobligationer, globala realräntor, tillväxtmarknadsobligationer samt indexförvaltning. Danske Bank Asset Management förvaltar även strategier för aktie- samt räntehedgefonder.

Investeringsfördelning per 31.07.2019

Beräkningen är gjord med utgångspunkt i portföljens obligationsinnehav
Vänligen observera att samtliga innehav är fördröjda med 1 månad.
Euro High Yield A

Fondinnehav per 31.07.2019

Investering % Typ Valuta Land ISIN
1,5 ADLER REAL EST 17/04-2019/2022 000000000000001.571,57% Obligationer EUR Tyskland XS1843441491
TELEFONICA EUROP FRN PERP/CALL 000000000000001.431,43% Obligationer EUR Holland XS1490960942
2,875 THYSSENKRUPP 22/02-2019/2024 000000000000001.381,38% Obligationer EUR Tyskland DE000A2TEDB8
4,125 ARDAGH PKG FIN 15/05-2016/2023 000000000000001.281,28% Obligationer EUR Irland XS1406669553
4,5 REPSOL INTL. FINANCE BV 25/3-2015/2075 000000000000001.271,27% Obligationer EUR Holland XS1207058733
SRLEV NV FRN 15/4-11/2041 000000000000001.221,22% Obligationer EUR Holland XS0616936372
11,75 CORRAL PETROLEUM HOLDING 15/5-2016/2021 000000000000001.201,20% Obligationer EUR Sverige XS1400707771
3,125 WIND TRE SPA 20/01-2017/2025 000000000000001.191,19% Obligationer EUR Italien XS1708450561
4,125 NEXI CAPITAL SPA 01/11-2018/2023 000000000000001.191,19% Obligationer EUR Italien XS1819648129
5.375 ENERGIAS DE PORTUGAL SA 16/9-2015/2075 000000000000001.151,15% Obligationer EUR Portugal PTEDPUOM0024
Vänligen observera att samtliga innehav är fördröjda med 1 månad.

Avgifter

Avgifterna utgör betalning för fondens kostnader inklusive marknadsföring och distribution. Dessa minskar fondens potentiella avkastning.

Avgifter som tagits ur fonden under året

Engångsavgifter som tas ut före eller efter du investerar

Övriga avgifter *)

*) Övriga avgifter är avgifter, som helt eller delvis ingår i årlig avgift och/eller engångsavgifter.
Euro High Yield A

Fakta om fonden & utdelning

 • Utdelning per andel

  Utdelning per andel

  Utdelningsdatum Disponeringsdatum Typ av utdelning EUR/andel
  26.03.2019 - Normal EUR 0,04017
  05.04.2018 - Normal EUR 0,04429
  04.04.2017 - Normal EUR 0,04942
  05.04.2016 - Normal EUR 0,04774
  26.03.2015 - Normal EUR 0,04946
 • Fondfakta

  Fondfakta

  ISIN FI0008810171
  Börsnoterad Nej
  Fond under Danske Invest
  Fonds domicil Finland
  Lämnar utdelning Ja
  Fondbolag Danske Invest Fondbolag Ab
  Fondbolag domicil Finland
  Förvaringsinstitut Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsinki branch
  Minsta insättning 10 EUR
  Valuta EUR
  Prismetod Single Price
  Typ av produkt UCITS
  Startdatum 08.12.2005
  Bloomberg MANEHYD FH
  Marknadsföringstillstånd i Finland
 • Profil

  Profil

  Profil Aktivt förvaltad
  Typ Lång ränta
  Investeringsområde Europa
  Jmf-index BC EU High Yield B and above 3% Cap ex Fin Subord-index
  Rekommenderad placeringshorisont 3 år
 • Dagens siffror

  Dagens siffror

  Förvaltat kapital (milj.) EUR per 30.08.2019 393,58
  NAV-kurs EUR per 16.09.2019 1,20148
  Duration per 30.08.2019 2,48
  Förräntningstakt per 30.08.2019 3,39
 • Risk nyckeltal per 30.08.2019

  Risk nyckeltal per 30.08.2019

    1 år 3 år 5 år 7 år 10 år
  Genomsnittlig årlig avkastning, % 2,79 3,10 3,23 5,53 6,88
  Sharpe Ratio 0,93 0,76 1,27 0,92
  Volatilitet 3,68 4,49 4,35 7,09
  Tracking Error 0,74 0,79 0,80 1,80
  Information Ratio -1,16 -1,12 -0,45 -0,52
  Beräkningen baseras på månadsdata.
 • Ladda ner dokument

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.