Danske Invest

2030 T

Morningstar Rating™ : - Sustainability: : - ISIN: FI0008800826
Dokument
Produktblad
Basfakta för investerare
Prislista
Fondens stadgar
Placerarinformation
Fondprospekt

1,88956

NAV-kurs 17.09.2019

-0,17%

Avkastning 1 dag

+5,37%

Avkastning 1 månad

+15,98%

Avkastning hittills i år

Mål och placeringsinriktning

Mål

Målet med placeringsverksamheten är att genom aktiv kapitalförvaltning uppnå bästa möjliga avkastning på medlen fram till utgången av år 2030, varefter man strävar efter att trygga fondens medlen genom att placera tillgångarna i räntebaserade instrument.

Placeringsinriktning

Medlen placeras i andelar i finländska och utländska fonder, som placerar på den internationella aktie- och räntemarknaden. Medlen kan placeras direkt i räntor, aktier och derivat. Avkastningen på fondens placeringsobjekt, såsom utdelning och räntor, återinvesteras. Huvudvikten i placeringarna ligger till en början på aktiebaserade instrument, men efter år 2020 sänks deras vikt och vikten för räntebaserade instrument höjs gradvis. Efter år 2030 placeras tillgångarna endast på räntemarknaden. Fondens basvaluta är euro.

Fonden lämpar sig för placerare, som har en lång placeringshorisont och eftersträvar en hög avkastning på sin placering, men som ändå godkänner även kraftiga fluktuationer i placeringens värde och att värdet kan sjunka. Fonden lämpar sig för pensionssparande eller annat målinriktat sparande, där det målsatta året är kring 2030. Rekommendation: Den rekommenderade placeringstiden är fram till år 2030, dock över fem år. Fondandelar kan tecknas och lösas in varje bankdag.

Viktig information: Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Avkastning

Avkastning
Årlig avkastning
Månatlig meravkastning i förhållande till jämförelseindex
1 år
3 år
5 år
Sedan start

till
Jämför med
2020 ADanske Invest
2020 TDanske Invest
2030 ADanske Invest
2040 ADanske Invest
2040 TDanske Invest
China ADanske Invest
China TDanske Invest
Eastern Europe Class ADanske Invest SICAV
Eastern Europe Konvergens ADanske Invest
Eastern Europe Konvergens TDanske Invest
Eliksir TDanske Invest
Emerging Markets Debt ADanske Invest
Emerging Markets Debt TDanske Invest
Emerging and Frontier Markets Class ADanske Invest SICAV
Euro Företagslån ADanske Invest
Euro Företagslån TDanske Invest
Euro Government Bond Index TDanske Invest
Euro High Yield ADanske Invest
Euro High Yield TDanske Invest
Europa Aktie ADanske Invest
Europa Aktie TDanske Invest
Europa Blandfonden ADanske Invest
Europa Blandfonden TDanske Invest
Europa Dividend ADanske Invest
Europa Dividend TDanske Invest
Europa Småföretag ADanske Invest
Europa Småföretag TDanske Invest
Europe Enhanced Index ADanske Invest
Europe Enhanced Index TDanske Invest
European Corporate Sustainable Bond Class ADanske Invest SICAV
Finland Aktie ADanske Invest
Finland Aktie TDanske Invest
Finland Dividend Plus ADanske Invest
Finland Dividend Plus TDanske Invest
Finland Opportunities ADanske Invest
Finland Opportunities TDanske Invest
Finland Samfundsaktie ADanske Invest
Finland Samfundsaktie TDanske Invest
Finland Småföretag ADanske Invest
Finland Småföretag TDanske Invest
Global Emerging Markets, osuuslaji EURDanske Invest
Global High Dividend Class ADanske Invest SICAV
Global StockPicking, osuuslaji EURDanske Invest
High Yield ADanske Invest
High Yield TDanske Invest
Hållbart Värde Aktie ADanske Invest
Hållbart Värde Aktie TDanske Invest
Hållbart Värde Obligation ADanske Invest
Hållbart Värde Obligation TDanske Invest
India ADanske Invest
India TDanske Invest
Japan Aktie ADanske Invest
Japan Aktie TDanske Invest
Kehittyvät Korkomarkkinat Paikallisvaluutta, osuuslaji EURDanske Invest
Kehittyvät Korkomarkkinat Paikallisvaluutta, osuuslaji EUR WDanske Invest
Kompass 25 ADanske Invest
Kompass 25 TDanske Invest
Kompass 50 ADanske Invest
Kompass 50 TDanske Invest
Kompass 75 ADanske Invest
Kompass 75 TDanske Invest
Kompass Aktie ADanske Invest
Kompass Aktie TDanske Invest
Kompass Ränta ADanske Invest
Kompass Ränta TDanske Invest
Latin America ADanske Invest
Latin America TDanske Invest
MediLife ADanske Invest
MediLife TDanske Invest
Multi Asset Inflation Strategy Class ADanske Invest SICAV
Navigator ADanske Invest
Navigator TDanske Invest
Neutral ADanske Invest
Neutral TDanske Invest
Nordamerika Aktie ADanske Invest
Nordamerika Aktie TDanske Invest
North America Enhanced Index ADanske Invest
North America Enhanced Index TDanske Invest
Obligation ADanske Invest
Obligation TDanske Invest
Pohjoisen Yrityslainat, osuuslaji EUR hDanske Invest
Reaalikorko Maailma, osuuslaji EUR hDanske Invest
Russia ADanske Invest
Russia TDanske Invest
Ränta ADanske Invest
Ränta TDanske Invest
Samfundsobligation ADanske Invest
Samfundsobligation TDanske Invest
Samfundsränta ADanske Invest
Samfundsränta Plus ADanske Invest
Samfundsränta Plus TDanske Invest
Samfundsränta TDanske Invest
Statsobligation ADanske Invest
Statsobligation TDanske Invest
Teknologi Index ADanske Invest
Teknologi Index TDanske Invest
Tillväxtmarknad Aktie ADanske Invest
Tillväxtmarknad Aktie TDanske Invest
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.

Riskindikator

Lägre risk

Högre risk

Typisk lägre avkastning

Typisk högre avkastning

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Riskindikatorn visar sambandet mellan risk och avkastningsmöjligheter för fonden. Placeringen på indikatorn bestäms av fondens kursutveckling under de senaste fem åren och/eller representativ data.

Stora historiska kursrörelser innebär hög risk och små kursrörelser innebär lägre risk. Fondens placering på indikatorn är inte konstant och kategoriseringen kan ändra sig med tiden.

Historisk data ger inte nödvändigtvis en pålitlig bild av den framtida riskprofilen.

Riskindikatorn är endast en matematisk uträkning och den tar inte hänsyn till devalveringar, politiska ingrepp eller plötsliga rörelser i räntor och valutor. Kategori 1 innebär inte en riskfri investering.

Det har
Klicka för att ändra beloppet
€ blivit till

0 år
år
10 år
år

varav n/a € i utdelning.
Totala avgifter under perioden:
n/a €.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.
Tabell

Värde av EUR 100

PeriodeVærdi
Efter 1 årEUR 100,07
Efter 3 årEUR 115,64
Efter 5 årEUR 132,04
Efter 7 årEUR 169,62
Efter 10 årEUR 206,56
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.
Visa beräknar

Förvaltare

Danske Bank Asset Management

Titel: Solution Team
Bakgrund: N/A
Antal års erfarenhet:

Danske Bank Asset Management

Danske Bank Asset Management är en internationell kapitalförvaltare och en del av Danske Bank Wealth Management - en division i Danske Bank koncernen.

Danske Bank Asset Management är primär rådgivare åt Danske Invest. Danske Bank Asset Management fokuserar sin rådgivning på utvalda investeringsområden. Dessa områden är nordiska aktier, europeiska aktier, östeuropeiska aktier, globala aktier, nordiska räntor, europeiska företagsobligationer, globala realräntor, tillväxtmarknadsobligationer samt indexförvaltning. Danske Bank Asset Management förvaltar även strategier för aktie- samt räntehedgefonder.

Investeringsfördelning per 31.07.2019Vänligen observera att samtliga innehav är fördröjda med 1 månad.
2030 T

Fondinnehav per 31.07.2019

Investering % Typ Valuta Land ISIN
Danske Invest Select Global Equity Solution FIN, osuuslaji EUR W 000000000000018.5318,53% Aktier EUR Danmark DK0060518397
ProCapture Europe Index Fund, osuuslaji EUR W 000000000000013.9513,95% Fonder EUR Danmark DK0060609006
Danske Invest Eurooppa Osake W K 000000000000008.568,56% Fonder EUR Finland FI4000282298
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI (DE) 000000000000006.346,34% Fonder EUR Irland IE00BKM4GZ66
Danske Invest Suomen Parhaat K 000000000000005.655,65% Fonder EUR Finland FI4000081344
Danske Invest Kehittyvät Osakemarkkinat W K 000000000000005.425,42% Fonder EUR Finland FI4000282165
Danske Invest MediLife W K 000000000000005.285,28% Fonder EUR Finland FI4000282454
Danske Invest Teknologia Indeksi W K 000000000000005.065,06% Fonder EUR Finland FI4000282553
Danske Invest Suomi Osinko Plus W K 000000000000004.904,90% Fonder EUR Finland FI4000282108
ProCapture USA Index Fund, osuuslaji EUR W 000000000000004.514,51% Fonder EUR Danmark DK0060610368
Vänligen observera att samtliga innehav är fördröjda med 1 månad.

Avgifter

Avgifterna utgör betalning för fondens kostnader inklusive marknadsföring och distribution. Dessa minskar fondens potentiella avkastning.

Avgifter som tagits ur fonden under året

Engångsavgifter som tas ut före eller efter du investerar

Övriga avgifter *)

*) Övriga avgifter är avgifter, som helt eller delvis ingår i årlig avgift och/eller engångsavgifter.
2030 T

Fakta om fonden

 • Fondfakta

  Fondfakta

  ISIN FI0008800826
  Börsnoterad Nej
  Fond under Danske Invest
  Fonds domicil Finland
  Lämnar utdelning Nej
  Fondbolag Danske Invest Fondbolag Ab
  Fondbolag domicil Finland
  Förvaringsinstitut Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsinki branch
  Minsta insättning 10 EUR
  Valuta EUR
  Prismetod Single Price
  Typ av produkt UCITS
  Startdatum 10.05.1999
  Bloomberg SA2030A FH
  Marknadsföringstillstånd i Finland
 • Profil

  Profil

  Profil Aktivt förvaltad
  Typ Nyckelfonder
  Investeringsområde Global
  Jmf-index Fonden har inget jämförelseindex.
 • Dagens siffror

  Dagens siffror

  Förvaltat kapital (milj.) EUR per 30.08.2019 242,44
  NAV-kurs EUR per 17.09.2019 1,88956
 • Risk nyckeltal per 30.08.2019

  Risk nyckeltal per 30.08.2019

    1 år 3 år 5 år 7 år 10 år
  Genomsnittlig årlig avkastning, % 0,07 4,96 5,72 7,84 7,52
  Sharpe Ratio 0,54 0,48 0,71 0,58
  Volatilitet 9,64 12,04 10,83 12,22
  Beräkningen baseras på månadsdata.
 • Ladda ner dokument

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.