Danske Invest SICAV

Multi Asset Inflation Strategy Class A

ISIN: LU1916065078
Asiakirjoja
Kuukausikatsaus
Avaintietoesite
Hinnasto
Säännöt
Sijoittajatiedote
Vastuullisuuskatsaus

32,92

Osuuden arvo 20.05.2019

+0,10%

Viikko

+0,24%

Tuotto 1 kuukausi

+0,26%

Tuotto vuoden alusta

Tavoitteet ja sijoituspolitiikka

Tavoitteet

Saavuttaa inflaatiota suurempi euromääräinen tuotto (reaalituotto) 3-5 vuoden aikajaksolla. Osuuslajin osuudet ovat kasvuosuuksia.

Sijoituspolitiikka

Rahasto sijoittaa ensi sijassa investment grade -joukkolainoihin ympäri maailmaa, mukaan lukien kehittyvät markkinat, arvopaperisijoitusten tai muiden rahastojen kautta. Rahasto voi sijoittaa myös osakkeisiin.

Rahasto sijoittaa vähintään 50 prosenttia nettovarallisuudestaan joukkolainoihin (mukaan lukien inflaatioon sidotut valtionobligaatiot ja katetut joukkolainat) ja muihin velkainstrumentteihin sekä rahamarkkinainstrumentteihin.

Aktiivisesti hoidettavan rahaston salkunhoitotiimi käyttää joustavaa ja dynaamista allokointia (johon kuuluu sekä strategista että taktista allokointia), jonka avulla se pyrkii täysimääräisesti hyödyntämään markkinoiden muutokset ja niiden tarjoamat mahdollisuudet sekä suojaamaan rahastoa inflaatiolta. Riskiä hajautetaan ja lievennetään eri omaisuuslajien osuuksia muuttamalla sekä johdannaisten avulla.

Rahasto voi vivuttaa ja tehostaa salkun hoitoa johdannaisilla, minkä lisäksi se voi käyttää niitä myös sijoitustarkoituksiin. Vivutuksen arvioitu taso on 100-300 % ja vivutuksen arvioitu enimmäistaso: 550 %. Vivutus voi vahvistaa epäsuotuisten markkinaliikkeiden vaikutusta ja heikentää suotuisten markkinaliikkeiden vaikutusta.

Suositus: Tämä rahasto ei välttämättä sovi sijoittajalle, joka aikoo lunastaa osuutensa rahastosta 3 vuoden kuluessa.

Tuotto

Multi Asset Inflation Strategy Class A
Tuotto
Vuotuinen tuotto
Rahaston kuukausituotto vertailuindeksiin verrattuna
Alusta

asti
Vertaa...
China KDanske Invest
China TDanske Invest
Eastern Europe Class ADanske Invest SICAV
Eliksir KDanske Invest
Emerging Markets Debt KDanske Invest
Emerging Markets Debt TDanske Invest
Emerging and Frontier Markets Class ADanske Invest SICAV
Euro Government Bond Index KDanske Invest
Euro High Yield KDanske Invest
Euro High Yield TDanske Invest
Euro Yrityslaina KDanske Invest
Euro Yrityslaina TDanske Invest
Euroopan Pienyhtiöt KDanske Invest
Euroopan Pienyhtiöt TDanske Invest
Eurooppa Osake KDanske Invest
Eurooppa Osake TDanske Invest
Eurooppa Osinko KDanske Invest
Eurooppa Osinko TDanske Invest
Eurooppa Yhdistelmä KDanske Invest
Eurooppa Yhdistelmä TDanske Invest
Europe Enhanced Index KDanske Invest
Europe Enhanced Index TDanske Invest
European Corporate Sustainable Bond Class ADanske Invest SICAV
Global Emerging Markets, osuuslaji EURDanske Invest
Global High Dividend Class ADanske Invest SICAV
Global StockPicking, osuuslaji EURDanske Invest
High Yield KDanske Invest
High Yield TDanske Invest
India KDanske Invest
India TDanske Invest
Itä-Eurooppa Konvergenssi KDanske Invest
Itä-Eurooppa Konvergenssi TDanske Invest
Japani Osake KDanske Invest
Japani Osake TDanske Invest
Kehittyvät Korkomarkkinat Paikallisvaluutta, osuuslaji EURDanske Invest
Kehittyvät Osakemarkkinat KDanske Invest
Kehittyvät Osakemarkkinat TDanske Invest
Kestävä Arvo Korko KDanske Invest
Kestävä Arvo Korko TDanske Invest
Kestävä Arvo Osake KDanske Invest
Kestävä Arvo Osake TDanske Invest
Kompassi 25 KDanske Invest
Kompassi 25 TDanske Invest
Kompassi 50 KDanske Invest
Kompassi 50 TDanske Invest
Kompassi 75 KDanske Invest
Kompassi 75 TDanske Invest
Kompassi Korko KDanske Invest
Kompassi Korko TDanske Invest
Kompassi Osake KDanske Invest
Kompassi Osake TDanske Invest
Korko KDanske Invest
Korko TDanske Invest
Latin America KDanske Invest
Latin America TDanske Invest
MediLife KDanske Invest
MediLife TDanske Invest
Navigaattori KDanske Invest
Navigaattori TDanske Invest
Neutral KDanske Invest
Neutral TDanske Invest
North America Enhanced Index KDanske Invest
North America Enhanced Index TDanske Invest
Obligaatio KDanske Invest
Obligaatio TDanske Invest
Pohjois-Amerikka Osake KDanske Invest
Pohjois-Amerikka Osake TDanske Invest
Pohjoisen Yrityslainat, osuuslaji EUR hDanske Invest
Reaalikorko Maailma, osuuslaji EUR hDanske Invest
Russia KDanske Invest
Russia TDanske Invest
Suomen Parhaat KDanske Invest
Suomen Parhaat TDanske Invest
Suomen Pienyhtiöt KDanske Invest
Suomen Pienyhtiöt TDanske Invest
Suomi Osake KDanske Invest
Suomi Osake TDanske Invest
Suomi Osinko Plus KDanske Invest
Suomi Osinko Plus TDanske Invest
Suomi Yhteisöosake KDanske Invest
Suomi Yhteisöosake TDanske Invest
Tavoite 2020 KDanske Invest
Tavoite 2020 TDanske Invest
Tavoite 2030 KDanske Invest
Tavoite 2030 TDanske Invest
Tavoite 2040 KDanske Invest
Tavoite 2040 TDanske Invest
Teknologia Indeksi KDanske Invest
Teknologia Indeksi TDanske Invest
Valtionobligaatio KDanske Invest
Valtionobligaatio TDanske Invest
Yhteisökorko KDanske Invest
Yhteisökorko Plus KDanske Invest
Yhteisökorko Plus TDanske Invest
Yhteisökorko TDanske Invest
Yhteisöobligaatio KDanske Invest
Yhteisöobligaatio TDanske Invest
Historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta tuotosta.

Rahaston riskitason kuvaus

Pienempi riski

Suurempi riski

Tyypillisesti alempi tuotto

Tyypillisesti korkeampi tuotto

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Rahaston riskiluokka kuvaa riskin ja tuoton suhdetta rahastossa sekä rahasto-osuuden arvonkehityksen vaihtelua viimeisen 5 vuoden ajalta tai saatavilla olevalta ajanjaksolta.

Suuri historiallinen arvonvaihtelu tarkoittaa korkeaa riskiä ja pieni arvonvaihtelu matalaa riskiä. Rahaston riski-tuottoprofiili ja riskiluokka voivat muuttua. Rahaston riskiluokan historiatietojen perusteella ei voida ennustaa riski-tuottoprofiilin ja riskiluokan tulevaa kehitystä.

Rahaston riskiluokka perustuu matemaattiseen laskukaavaan, eikä se huomioi arvonalentumisia, poliittista riskiä tai ennalta arvaamattomia korkotason tai valuuttakurssien muutoksia. Alinkaan riskiluokka (1) ei tarkoita, että sijoitus olisi täysin riskitön.

Rahaston arvo voi nousta tai laskea kaikissa riskiluokissa. Yleinen markkina- ja taloustilanne vaikuttaa rahaston arvoon.

Salkunhoito

Søren Mose Nielsen

Tehtävä: Senior Portfolio Manager
Koulutus: M.Sc. (Economics)
Alan työkokemus vuosina: 12

Danske Bank Asset Management

Danske Bank Asset Management on kansainvälinen varainhoitaja ja osa Danske Bank konsernia.

Danske Bank Asset Management on Danske Invest -rahastojen pääasiallinen salkunhoitaja ja se pyrkii keskittymään valikoiduille ydinosaamisalueilleen. Näitä ovat pohjoismaiset, eurooppalaiset, itäeurooppalaiset ja globaalit osakkeet sekä pohjoismaiset joukkolainat, eurooppalaiset yrityslainat, globaalit inflaatiosuojatut joukkolainat, kehittyvien markkinoiden joukkolainat ja lisäksi indeksisijoittaminen. Danske Bank Asset Management hoitaa myös osake- ja korkopohjaisia hedge -rahastoja.

Omistusanalyysi per 29.03.2019Omistustiedot viivästetty 1 kuukaudella.
Multi Asset Inflation Strategy Class A

Omistukset per 29.03.2019

Arvopaperi %-osuus Tyyppi Valuutta Maa ISIN-koodi
TII 0 3/8 07/15/25 000000000000009.519,51% Korkosijoitukset USD Yhdysvallat US912828XL95
1,85 FRANCE (OAT) I/L 25/7-2011/2027 000000000000008.368,36% Korkosijoitukset EUR Ranska FR0011008705
1,25 NORDEA HYPOTEK 20/09-2017/2023 000000000000007.457,45% Korkosijoitukset SEK Ruotsi SE0010442731
BTPS 15/05-2017/2028 000000000000005.825,82% Korkosijoitukset EUR Italia IT0005246134
1,00 NYKREDIT 01E A 2032 000000000000005.745,74% Korkosijoitukset DKK Tanska DK0009504672
Danske Invest SICAV Emerging Markets Debt Hard Currency Class I 000000000000005.465,46% Sijoitusrahastot USD Luxemburg LU1204911488
Danske Invest USA - Akkumulerende, klasse DKK W h 000000000000003.983,98% Sijoitusrahastot DKK Tanska DK0060790830
1.50% 15NYK01EA40 40 000000000000003.273,27% Korkosijoitukset DKK Tanska DK0009513319
1,50 REALKREDIT DANMARK 22S.S 2037 000000000000003.203,20% Korkosijoitukset DKK Tanska DK0009297277
1 US TREASURY SEC.I/L 15/2-2046(912810RR1) 000000000000002.902,90% Korkosijoitukset USD Yhdysvallat US912810RR14
Omistustiedot viivästetty 1 kuukaudella.

Rahaston palkkiot

Sijoittajan maksamia kuluja käytetään rahaston toimintakustannusten, kuten markkinointi- ja jakelukustannusten, maksamiseen.

Rahastosta vuoden aikana veloitettavat kulut

Merkintä- ja lunastuspalkkio

Multi Asset Inflation Strategy Class A

Tietoa rahastosta

 • Perustiedot

  Perustiedot

  ISIN-koodi LU1916065078
  Pörssilistaus Ei
  Rahasto Danske Invest SICAV
  Rekisteröintimaa Luxemburg
  Tuotonjako Ei
  Rahastoyhtiö Danske Invest Management Company
  Rahastoyhtiö rekisteröintimaa Luxemburg
  Säilytysyhteisö RBC Investor Services Bank S.A
  Perusvaluutta EUR
  Arvonlaskenta Normaali yksihintamenetelmä
  Juridinen muoto UCITS
  Aloituspäivä 15.03.2019
  Markkinointilupa: Tanska, Ruotsi, Norja, Suomi, Luxemburg
 • Profiili

  Profiili

  Profiili Aktiivinen rahasto
  Rahastoluokka Yhdistelmä
  Maantieteellinen alue Maailma
  Vertailuindeksi Rahastolla ei ole vertailuindeksiä.
  Suositeltava sijoitusaika 3 Vuotta
 • Päivän arvot

  Päivän arvot

  Kokonaisvarat (milj. euroa) EUR per 16.05.2019 55,81
  Osuuden arvo EUR per 20.05.2019 32,92
 • Esitteet ja katsaukset

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.