Danske Invest SICAV

European Corporate Sustainable Bond Class A

Sustainability : - ISIN: LU1399304283
Asiakirjoja
Kuukausikatsaus
Avaintietoesite
Hinnasto
Säännöt
Sijoittajatiedote
Rahastoesite
ESG restriction report

10,385

Osuuden arvo 17.09.2020

+0,08%

Tuotto 1 päivä

+0,45%

Tuotto 1 kuukausi

-0,92%

Tuotto vuoden alusta

Tavoitteet ja sijoituspolitiikka

Tavoitteet

Rahasto tavoittelee markkinoiden yleisen kehityksen ylittävää tuottoa. Osuuslajin osuudet ovat kasvuosuuksia.

Sijoituspolitiikka

Rahasto sijoittaa pääosin eurooppalaisiin yrityslainoihin, joiden liikkeeseenlaskija on vahvasti profiloitunut ympäristöllisissä, yhteiskunnallisissa ja hallinnollisissa (ESG) asioissa mukaan lukien ilmastonmuutos ja kasvihuonekaasupäästöt.

Tarkemmin rahasto sijoittaa vähintään kaksi kolmasosaa nettovaroistaan yrityslainoihin joilla käydään kauppaa säännellyillä markkinoilla ja jotka on laskettu liikkeelle OECD -maissa. Yritysten tulee lisäksi noudattaa kansainvälisiä vastuullisen sijoittamisen periaatteita, eikä niiden tule toimia aktiivisesti kiistanalaisilla sektoreilla kuten aseiden ja rypäleammusten valmistus, alkoholi ja porno.

Vähintään 75% rahaston joukkolainasijoituksista tulee olla luottoluokitukseltaan tasoa Baa3/BBB- tai korkeampi.

Vähintään 90% rahaston varoista tulee sijoittaa joukkovelkakirjoihin, jotka on laskettu liikkeelle euroissa, tai on suojattu euroa vastaan.

Aktiivisesti hoidettavan rahaston salkunhoitotiimi valitsee sijoituskohteiksi arvopapereita, joiden ominaisuudet vaikuttavat sijoittajan kannalta huomattavasti muita paremmilta. Yleisesti voidaan odottaa, että rahaston sijoitukset ja arvonkehitys voivat poiketa merkittävästi vertailuindeksistä.

Rahasto voi käyttää johdannaisia suojautumis- ja salkun tehostamistarkoituksessa, sekä lisäksi sijoitustarkoituksessa.

Sijoitusten modifioitu duraatio voi, käteinen mukaan lukien, olla välillä nolla ja vertailuindeksin duraatio plus 2 vuotta. Modifioitu duraatio kuvaa muun muassa rahaston sijoituskohteena olevien joukkolainojen korkoriskiä. Mitä matalampi duraatio on, sitä vakaampia joukkolainat ovat korkojen vaihdellessa.

Suositus: Tämä rahasto ei välttämättä sovi sijoittajalle, joka aikoo lunastaa osuutensa rahastosta 3 vuoden kuluessa.

Vastuullisuuskatsaus
Yhteistä Thematic-merkityille rahastoille on se, että ne ovat keskittyneet johonkin tiettyyn kestävyysteemaan tai -ratkaisuun, kuten kiertotalouteen. 

Tuotto

European Corporate Sustainable Bond Class A
Vertailuindeksi
Tuotto
Vuotuinen tuotto
Rahaston kuukausituotto vertailuindeksiin verrattuna
1 Vuosi
3 Vuotta
Alusta

asti
Vertaa...
China KDanske Invest
China TDanske Invest
Eastern Europe Class ADanske Invest SICAV
Eliksir KDanske Invest
Emerging Markets Debt KDanske Invest
Emerging Markets Debt TDanske Invest
Emerging and Frontier Markets Class ADanske Invest SICAV
Euro Government Bond Index KDanske Invest
Euro High Yield KDanske Invest
Euro High Yield TDanske Invest
Euro Yrityslaina KDanske Invest
Euro Yrityslaina TDanske Invest
Euroopan Pienyhtiöt KDanske Invest
Euroopan Pienyhtiöt TDanske Invest
Eurooppa Osake KDanske Invest
Eurooppa Osake TDanske Invest
Eurooppa Osinko KDanske Invest
Eurooppa Osinko TDanske Invest
Eurooppa Yhdistelmä KDanske Invest
Eurooppa Yhdistelmä TDanske Invest
Europe Enhanced Index KDanske Invest
Europe Enhanced Index TDanske Invest
Global Emerging Markets, osuuslaji EURDanske Invest
Global High Dividend Class ADanske Invest SICAV
Global Sustainable 130/30 Class A-eurDanske Invest SICAV
Global Sustainable Future, osuuslaji EURDanske Invest
High Yield KDanske Invest
India KDanske Invest
India TDanske Invest
Itä-Eurooppa Konvergenssi KDanske Invest
Itä-Eurooppa Konvergenssi TDanske Invest
Japani Osake KDanske Invest
Japani Osake TDanske Invest
Kehittyvät Korkomarkkinat Paikallisvaluutta, osuuslaji EURDanske Invest
Kehittyvät Osakemarkkinat KDanske Invest
Kehittyvät Osakemarkkinat TDanske Invest
Kestävä Arvo Osake KDanske Invest
Kestävä Arvo Osake TDanske Invest
Kompassi 25 KDanske Invest
Kompassi 25 TDanske Invest
Kompassi 50 KDanske Invest
Kompassi 50 TDanske Invest
Kompassi 75 KDanske Invest
Kompassi 75 TDanske Invest
Kompassi Korko KDanske Invest
Kompassi Korko TDanske Invest
Kompassi Osake KDanske Invest
Kompassi Osake TDanske Invest
Korko KDanske Invest
Korko TDanske Invest
MediLife KDanske Invest
MediLife TDanske Invest
Multi Asset Inflation Strategy Class ADanske Invest SICAV
Neutral KDanske Invest
Neutral TDanske Invest
Obligaatio I KDanske Invest
Obligaatio I TDanske Invest
Obligaatio KDanske Invest
Obligaatio TDanske Invest
Pohjoisen Yrityslainat, osuuslaji EUR hDanske Invest
Reaalikorko Maailma, osuuslaji EUR hDanske Invest
Russia KDanske Invest
Russia TDanske Invest
Suomen Pienyhtiöt KDanske Invest
Suomen Pienyhtiöt TDanske Invest
Suomi Osake I KDanske Invest
Suomi Osake I TDanske Invest
Suomi Osake KDanske Invest
Suomi Osake TDanske Invest
Suomi Osinko Plus KDanske Invest
Suomi Osinko Plus TDanske Invest
Tavoite 2030 KDanske Invest
Tavoite 2030 TDanske Invest
Tavoite 2040 KDanske Invest
Tavoite 2040 TDanske Invest
Teknologia Indeksi KDanske Invest
Teknologia Indeksi TDanske Invest
USA Equity Factors I KDanske Invest
USA Equity Factors I TDanske Invest
USA Equity Factors KDanske Invest
USA Equity Factors TDanske Invest
Yhteisökorko KDanske Invest
Yhteisökorko Plus KDanske Invest
Yhteisökorko Plus TDanske Invest
Yhteisökorko TDanske Invest
Historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta tuotosta.

Rahaston riskitason kuvaus

Pienempi riski

Suurempi riski

Tyypillisesti alempi tuotto

Tyypillisesti korkeampi tuotto

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Rahaston riskiluokka kuvaa riskin ja tuoton suhdetta rahastossa sekä rahasto-osuuden arvonkehityksen vaihtelua viimeisen 5 vuoden ajalta tai saatavilla olevalta ajanjaksolta.

Suuri historiallinen arvonvaihtelu tarkoittaa korkeaa riskiä ja pieni arvonvaihtelu matalaa riskiä. Rahaston riski-tuottoprofiili ja riskiluokka voivat muuttua. Rahaston riskiluokan historiatietojen perusteella ei voida ennustaa riski-tuottoprofiilin ja riskiluokan tulevaa kehitystä.

Rahaston riskiluokka perustuu matemaattiseen laskukaavaan, eikä se huomioi arvonalentumisia, poliittista riskiä tai ennalta arvaamattomia korkotason tai valuuttakurssien muutoksia. Alinkaan riskiluokka (1) ei tarkoita, että sijoitus olisi täysin riskitön.

Rahaston arvo voi nousta tai laskea kaikissa riskiluokissa. Yleinen markkina- ja taloustilanne vaikuttaa rahaston arvoon.

Arvonkehitys
Napsauttamalla muuttaa määrää

0 vuotta
vuotta
4 vuotta
vuotta

joista n/a € osinkoina.
Hallinnolliset kulut ovat olleet
n/a €.

Historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta tuotosta.
Taulukko

Arvonkehitys 100 euron sijoitukselle

PeriodeVærdi
1 vuosi sittenEUR 98,41
3 vuotta sittenEUR 100,42
Historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta tuotosta.
Laskee

Salkunhoito

Andreas Dankel & Tom Lundsten

Tehtävä: Chief Portfolio Manager/Senior Portfolio Manager
Koulutus: M.Sc./M.Sc.

Danske Bank Asset Management

Danske Bank Asset Management on kansainvälinen varainhoitaja ja osa Danske Bank konsernia.

Danske Bank Asset Management on Danske Invest -rahastojen pääasiallinen salkunhoitaja ja se pyrkii keskittymään valikoiduille ydinosaamisalueilleen. Näitä ovat pohjoismaiset, eurooppalaiset, itäeurooppalaiset ja globaalit osakkeet sekä pohjoismaiset joukkolainat, eurooppalaiset yrityslainat, globaalit inflaatiosuojatut joukkolainat, kehittyvien markkinoiden joukkolainat ja lisäksi indeksisijoittaminen. Danske Bank Asset Management hoitaa myös osake- ja korkopohjaisia hedge -rahastoja.

Omistusanalyysi per 31.07.2020

Laskenta perustuu sijoitussalkun joukkolainaomistuksiin.
Omistustiedot viivästetty 1 kuukaudella.
European Corporate Sustainable Bond Class A

Omistukset per 31.07.2020

Arvopaperi %-osuus Tyyppi Valuutta Maa ISIN-koodi
DANONE FRN PERP/CALL 000000000000001.901,90% Korkosijoitukset EUR Ranska FR0013292828
1,5 ICADE 13/09-2017/2027 000000000000001.901,90% Korkosijoitukset EUR Ranska FR0013281755
0,625 ATLAS COPCO 30/08-2016/2026 000000000000001.651,65% Korkosijoitukset EUR Ruotsi XS1482736185
1,069 TELEFONICA EMIS 05/02-2019/2024 000000000000001.571,57% Korkosijoitukset EUR Espanja XS1946004451
2,125 ISS GLOBAL A/S 2/12-2014/2024 000000000000001.561,56% Korkosijoitukset EUR Tanska XS1145526825
1,25 SYMRISE AG 29/11-2019/2025 000000000000001.491,49% Korkosijoitukset EUR Saksa DE000SYM7720
1,413 FCC AQUALIA SA 08/06-2017/2022 000000000000001.461,46% Korkosijoitukset EUR Espanja XS1627337881
2,5 PRYSMIAN SPA 11/4-2015/2022 000000000000001.451,45% Korkosijoitukset EUR Italia XS1214547777
0,875 KBC GROUP NV 27/06-2018/2023 000000000000001.401,40% Korkosijoitukset EUR Belgia BE0002602804
1,0 ENEL FIN INTL NV 16/09-2017/2024 000000000000001.381,38% Korkosijoitukset EUR Alankomaat XS1550149204
Omistustiedot viivästetty 1 kuukaudella.

Rahaston palkkiot

Sijoittajan maksamia kuluja käytetään rahaston toimintakustannusten, kuten markkinointi- ja jakelukustannusten, maksamiseen. Nämä kulut vähentävät sijoituksen mahdollista tuottoa.

Rahastosta vuoden aikana veloitettavat kulut

Merkintä- ja lunastuspalkkio

European Corporate Sustainable Bond Class A

Tietoa rahastosta

 • Perustiedot

  Perustiedot

  ISIN-koodi LU1399304283
  Pörssilistaus Ei
  Rahasto Danske Invest SICAV
  Rekisteröintimaa Luxemburg
  Tuotonjako Ei
  Rahastoyhtiö Danske Invest Management A/S
  Rahastoyhtiö rekisteröintimaa Tanska
  Säilytysyhteisö RBC Investor Services Bank S.A
  Perusvaluutta EUR
  Arvonlaskenta Normaali yksihintamenetelmä
  Juridinen muoto UCITS
  Aloituspäivä 15.06.2016
  Bloomberg DAECSAE LX
  Wertpapierkennnummer A2AL2V
  Markkinointilupa (Retail): Tanska, Luxemburg, Saksa, Norja, Suomi, Sveitsi
  Markkinointilupa (Professional): Tanska, Luxemburg, Saksa, Suomi, Norja, Sveitsi
 • Profiili

  Profiili

  Profiili Aktiivinen rahasto
  Rahastoluokka Pitkä korko
  Maantieteellinen alue Eurooppa
  Vertailuindeksi Bloomberg-Barclays Capital EuroAgg Corp 500 A and Below Excluding Tobacco and Aerodefence.
  Suositeltava sijoitusaika 3 Vuotta
 • Päivän arvot

  Päivän arvot

  Kokonaisvarat (milj. euroa) EUR per 16.09.2020 698,84
  Osuuden arvo EUR per 17.09.2020 10,385
  Duraatio per 31.08.2020 2,74
  Yield to maturity per 31.08.2020 1,15
 • Tunnusluvut per 31.08.2020

  Tunnusluvut per 31.08.2020

    1 vuosi 3 vuotta 5 vuotta 7 vuotta 10 vuotta
  Keskimääräinen vuosituotto-% -1,59 0,14
  Sharpe Ratio 0,13
  Volatiliteetti 4,12
  Tracking Error 1,79
  Information Ratio -0,98
  Laskelma perustuu kuukausihavaintoihin.
 • Esitteet ja katsaukset

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.