Danske Invest SICAV

Global High Dividend Class A

Morningstar Rating™ : - Sustainability : - ISIN: LU1204913773
Asiakirjoja
Kuukausikatsaus
Avaintietoesite
Hinnasto
Säännöt
Sijoittajatiedote
Vastuullisuuskatsaus
Rahastoesite

12,659

Osuuden arvo 24.01.2020

+0,55%

Tuotto 1 päivä

+1,30%

Tuotto 1 kuukausi

+2,47%

Tuotto vuoden alusta

Tavoitteet ja sijoituspolitiikka

Tavoitteet

Rahasto tavoittelee markkinoiden yleisen kehityksen ylittävää tuottoa. Osuuslajin osuudet ovat kasvuosuuksia.

Sijoituspolitiikka

Rahasto sijoittaa pääasiassa maailmanlaajuisesti osakkeisiin, mukaan lukien kehittyvät markkinat. Osakkeiden liikkeeseenlaskijoina toimivat yhtiöt, joiden tuotteet ja palvelut ovat saavuttaneet vakiintuneen aseman ja joiden voidaan odottaa maksavan korkeaa osinkotuottoa.

Tarkemmin, rahasto sijoittaa varoistaan vähintään kaksi kolmasosaa osakkeisiin tai osakesidonnaisiin arvopapereihin, joilla käydään kauppaa säännellyillä markkinoilla maailmanlaajuisesti.

Aktiivisesti hoidettavan rahaston salkunhoitotiimi valitsee sijoituskohteiksi arvopapereita, joiden ominaisuudet vaikuttavat sijoittajan kannalta huomattavasti muita paremmilta.

Rahasto voi käyttää johdannaisia suojautumiseen ja salkunhoidon tehostamiseen.

Suositus: Tämä rahasto ei välttämättä sovi sijoittajalle, joka aikoo lunastaa osuutensa rahastosta 5 vuoden kuluessa.

Tuotto

Global High Dividend Class A
Vertailuindeksi
Tuotto
Vuotuinen tuotto
Rahaston kuukausituotto vertailuindeksiin verrattuna
1 Vuosi
3 Vuotta
Alusta

asti
Vertaa...
China KDanske Invest
China TDanske Invest
Eastern Europe Class ADanske Invest SICAV
Eliksir KDanske Invest
Emerging Markets Debt KDanske Invest
Emerging Markets Debt TDanske Invest
Emerging and Frontier Markets Class ADanske Invest SICAV
Euro Government Bond Index KDanske Invest
Euro High Yield KDanske Invest
Euro High Yield TDanske Invest
Euro Yrityslaina KDanske Invest
Euro Yrityslaina TDanske Invest
Euroopan Pienyhtiöt KDanske Invest
Euroopan Pienyhtiöt TDanske Invest
Eurooppa Osake KDanske Invest
Eurooppa Osake TDanske Invest
Eurooppa Osinko KDanske Invest
Eurooppa Osinko TDanske Invest
Eurooppa Yhdistelmä KDanske Invest
Eurooppa Yhdistelmä TDanske Invest
Europe Enhanced Index KDanske Invest
Europe Enhanced Index TDanske Invest
European Corporate Sustainable Bond Class ADanske Invest SICAV
Global Emerging Markets, osuuslaji EURDanske Invest
Global Small Cap Class ADanske Invest SICAV
Global StockPicking, osuuslaji EURDanske Invest
Global Sustainable 130/30 Class ADanske Invest SICAV
Global Sustainable 130/30 Class A-eurDanske Invest SICAV
High Yield KDanske Invest
India KDanske Invest
India TDanske Invest
Itä-Eurooppa Konvergenssi KDanske Invest
Itä-Eurooppa Konvergenssi TDanske Invest
Japani Osake KDanske Invest
Japani Osake TDanske Invest
Kehittyvät Korkomarkkinat Paikallisvaluutta, osuuslaji EURDanske Invest
Kehittyvät Osakemarkkinat KDanske Invest
Kehittyvät Osakemarkkinat TDanske Invest
Kestävä Arvo Osake KDanske Invest
Kestävä Arvo Osake TDanske Invest
Kompassi 25 KDanske Invest
Kompassi 25 TDanske Invest
Kompassi 50 KDanske Invest
Kompassi 50 TDanske Invest
Kompassi 75 KDanske Invest
Kompassi 75 TDanske Invest
Kompassi Korko KDanske Invest
Kompassi Korko TDanske Invest
Kompassi Osake KDanske Invest
Kompassi Osake TDanske Invest
Korko KDanske Invest
Korko TDanske Invest
MediLife KDanske Invest
MediLife TDanske Invest
Multi Asset Inflation Strategy Class ADanske Invest SICAV
Neutral KDanske Invest
Neutral TDanske Invest
Obligaatio I KDanske Invest
Obligaatio I TDanske Invest
Obligaatio KDanske Invest
Obligaatio TDanske Invest
Pohjoisen Yrityslainat, osuuslaji EUR hDanske Invest
Reaalikorko Maailma, osuuslaji EUR hDanske Invest
Russia KDanske Invest
Russia TDanske Invest
Suomen Pienyhtiöt KDanske Invest
Suomen Pienyhtiöt TDanske Invest
Suomi Osake I KDanske Invest
Suomi Osake I TDanske Invest
Suomi Osake KDanske Invest
Suomi Osake TDanske Invest
Suomi Osinko Plus KDanske Invest
Suomi Osinko Plus TDanske Invest
Tavoite 2030 KDanske Invest
Tavoite 2030 TDanske Invest
Tavoite 2040 KDanske Invest
Tavoite 2040 TDanske Invest
Teknologia Indeksi KDanske Invest
Teknologia Indeksi TDanske Invest
USA Equity Factors I KDanske Invest
USA Equity Factors I TDanske Invest
USA Equity Factors KDanske Invest
USA Equity Factors TDanske Invest
Yhteisökorko KDanske Invest
Yhteisökorko Plus KDanske Invest
Yhteisökorko Plus TDanske Invest
Yhteisökorko TDanske Invest
Historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta tuotosta.

Rahaston riskitason kuvaus

Pienempi riski

Suurempi riski

Tyypillisesti alempi tuotto

Tyypillisesti korkeampi tuotto

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Rahaston riskiluokka kuvaa riskin ja tuoton suhdetta rahastossa sekä rahasto-osuuden arvonkehityksen vaihtelua viimeisen 5 vuoden ajalta tai saatavilla olevalta ajanjaksolta.

Suuri historiallinen arvonvaihtelu tarkoittaa korkeaa riskiä ja pieni arvonvaihtelu matalaa riskiä. Rahaston riski-tuottoprofiili ja riskiluokka voivat muuttua. Rahaston riskiluokan historiatietojen perusteella ei voida ennustaa riski-tuottoprofiilin ja riskiluokan tulevaa kehitystä.

Rahaston riskiluokka perustuu matemaattiseen laskukaavaan, eikä se huomioi arvonalentumisia, poliittista riskiä tai ennalta arvaamattomia korkotason tai valuuttakurssien muutoksia. Alinkaan riskiluokka (1) ei tarkoita, että sijoitus olisi täysin riskitön.

Rahaston arvo voi nousta tai laskea kaikissa riskiluokissa. Yleinen markkina- ja taloustilanne vaikuttaa rahaston arvoon.

Arvonkehitys
Napsauttamalla muuttaa määrää

0 vuotta
vuotta
4 vuotta
vuotta

joista n/a € osinkoina.
Hallinnolliset kulut ovat olleet
n/a €.

Historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta tuotosta.
Taulukko

Arvonkehitys 100 euron sijoitukselle

PeriodeVærdi
1 vuosi sittenEUR 119,04
3 vuotta sittenEUR 115,02
Historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta tuotosta.
Laskee

Salkunhoito

Max Jul Pedersen

Tehtävä: Chief Portfolio Manager
Koulutus: Diploma in Business Administration, CFA
Alan työkokemus vuosina: 23

Danske Bank Asset Management

Danske Bank Asset Management on kansainvälinen varainhoitaja ja osa Danske Bank konsernia.

Danske Bank Asset Management on Danske Invest -rahastojen pääasiallinen salkunhoitaja ja se pyrkii keskittymään valikoiduille ydinosaamisalueilleen. Näitä ovat pohjoismaiset, eurooppalaiset, itäeurooppalaiset ja globaalit osakkeet sekä pohjoismaiset joukkolainat, eurooppalaiset yrityslainat, globaalit inflaatiosuojatut joukkolainat, kehittyvien markkinoiden joukkolainat ja lisäksi indeksisijoittaminen. Danske Bank Asset Management hoitaa myös osake- ja korkopohjaisia hedge -rahastoja.

Omistusanalyysi per 29.11.2019


Omistustiedot viivästetty 1 kuukaudella.
Global High Dividend Class A

Omistukset per 29.11.2019

Arvopaperi %-osuus Tyyppi Valuutta Maa ISIN-koodi
Merck & Co. Inc. (US) 000000000000004.604,60% Osakkeet USD Yhdysvallat US58933Y1055
Siemens AG (Regd) 000000000000004.284,28% Osakkeet EUR Saksa DE0007236101
Cisco Systems Inc. 000000000000004.194,19% Osakkeet USD Yhdysvallat US17275R1023
Zurich Insurance Group Regd (CH) 000000000000004.094,09% Osakkeet CHF Sveitsi CH0011075394
Roche Holding (genusscheine) 000000000000004.064,06% Osakkeet CHF Sveitsi CH0012032048
Wells Fargo Co. (US) 000000000000004.014,01% Osakkeet USD Yhdysvallat US9497461015
Coca Cola Co (US) 000000000000004.014,01% Osakkeet USD Yhdysvallat US1912161007
Nestle (Regd) 000000000000003.793,79% Osakkeet CHF Sveitsi CH0038863350
Chevron Corp. 000000000000003.733,73% Osakkeet USD Yhdysvallat US1667641005
Pfizer Inc. (US) 000000000000003.723,72% Osakkeet USD Yhdysvallat US7170811035
Omistustiedot viivästetty 1 kuukaudella.

Rahaston palkkiot

Sijoittajan maksamia kuluja käytetään rahaston toimintakustannusten, kuten markkinointi- ja jakelukustannusten, maksamiseen. Nämä kulut vähentävät sijoituksen mahdollista tuottoa.

Rahastosta vuoden aikana veloitettavat kulut

Merkintä- ja lunastuspalkkio

Global High Dividend Class A

Tietoa rahastosta

 • Perustiedot

  Perustiedot

  ISIN-koodi LU1204913773
  Pörssilistaus Ei
  Rahasto Danske Invest SICAV
  Rekisteröintimaa Luxemburg
  Tuotonjako Ei
  Rahastoyhtiö Danske Invest Management A/S
  Rahastoyhtiö rekisteröintimaa Tanska
  Säilytysyhteisö RBC Investor Services Bank S.A
  Perusvaluutta EUR
  Arvonlaskenta Normaali yksihintamenetelmä
  Juridinen muoto UCITS
  Aloituspäivä 24.06.2015
  Bloomberg DSGLHDA LX
  Wertpapierkennnummer A14U9T
  Markkinointilupa (Retail): Tanska, Ruotsi, Saksa, Luxemburg, Norja, Suomi, Sveitsi
  Markkinointilupa (Professional): Tanska, Saksa, Luxemburg, Ruotsi, Suomi, Norja, Sveitsi
 • Profiili

  Profiili

  Profiili Aktiivinen rahasto
  Rahastoluokka Osake
  Maantieteellinen alue Maailma
  Vertailuindeksi MSCI World High Dividend Index incl. net dividends
  Suositeltava sijoitusaika 5 Vuotta
 • Päivän arvot

  Päivän arvot

  Kokonaisvarat (milj. euroa) EUR per 23.01.2020 12,50
  Osuuden arvo EUR per 24.01.2020 12,659
 • Tunnusluvut per 31.12.2019

  Tunnusluvut per 31.12.2019

    1 vuosi 3 vuotta 5 vuotta 7 vuotta 10 vuotta
  Keskimääräinen vuosituotto-% 19,04 4,77
  Sharpe Ratio 0,62
  Volatiliteetti 8,18
  Tracking Error 2,91
  Information Ratio -1,08
  Laskelma perustuu kuukausihavaintoihin.
 • Esitteet ja katsaukset

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.