Danske Invest

Global Emerging Markets, osuuslaji EUR

Morningstar Rating™ : - ESG-rahastot - ISIN: DK0060564151
Asiakirjoja
Kuukausikatsaus
Avaintietoesite
Hinnasto
Sijoittajatiedote
Rahastoesite
Sustainability-related disclosure (eng.)
Complaints procedure

14,71

Osuuden arvo 03.12.2021

+0,00%

Päivätuotto

-0,74%

Tuotto 1 kuukausi

+2,61%

Tuotto vuoden alusta

Tavoitteet ja sijoituspolitiikka

Tavoitteet

Rahasto tavoittelee vähintään kehittyvien osakemarkkinoiden yleistä kehitystä vastaavaa tuottoa. Sijoitusrahaston osuudet ovat kasvuosuuksia.

Sijoituspolitiikka

Rahaston varat sijoitetaan osakkeisiin, joiden liikkeeseenlaskijat toimivat kehittyvillä markkinoilla. Yleensä rahaston varat ovat sijoitettuina 100-125 eri yhtiön osakkeeseen.

Rahasto on luokiteltu EU:n kestävyyteen liittyvien tietojen antamisesta rahoitussektorilla (SFDR) annetun asetuksen 8 artiklan mukaiseksi ja se edistää ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia sekä hyvää hallintotapaa seulonnan, poissuljennan, sijoitusanalyysin ja päätöksenteon sekä aktiivisen omistajuuden avulla. Rahasto noudattaa Danske Investin vastuullisen sijoittamisen periaatteita.

Sijoitusrahasto on aktiivisesti hoidettu rahasto. Tämä tarkoittaa, että rahaston varat pyritään sijoittamaan kohteisiin, joilla tavoitellaan parasta mahdollista tuottoa riskitaso huomioiden. Rahaston sijoitusten jakauma saattaa siis poiketa vertailuindeksistä ja rahaston tuotto voi olla korkeampi tai alhaisempi kuin vertaluindeksillä. Rahaston sijoituksia ei ole suojattu valuuttakurssimuutoksilta, joten valuuttakurssimuutokset voivat vaikuttaa rahaston tuottoon.

Yleisesti voidaan odottaa, että rahaston sijoitukset ja arvonkehitys voivat poiketa merkittävästi vertailuindeksistä.

Rahasto-osuuksia voi normaalisti lunastaa lunastuspäivinä.

Suositus: Tämä rahasto ei välttämättä sovi sijoittajalle, joka aikoo lunastaa osuutensa rahastosta 7 vuoden kuluessa.

ESG-rahastot (8 artikla)
Rahastoja, jotka edistävät ympäristöön (Environmental) ja/tai yhteiskuntaan (Social) liittyviä ominaisuuksia sekä hyvää hallintotapaa (Governance), kutsutaan Danske Investissä ESG-rahastoiksi. Nämä rahastot edistävät ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia seulonnan, poissuljennan, sijoitusanalyysin sekä aktiivisen omistajuuden avulla, mutta kestävä sijoittaminen ei ole niiden sijoitustavoitteena. Rahastot sisällyttävät ESG-tekijät toimintaansa tunnistamalla järjestelmällisesti kestävyystekijöitä ja puuttumalla niihin sijoitusprosessin aikana.

ESG-rahastot täyttävät vaatimukset, jotka on annettu EU:n asetuksessa (EU) 2019/2088 kestävyyteen liittyvien tietojen antamisesta rahoituspalvelusektorilla (8 artikla).
Kaikki rahastomme noudattavat vastuullisen sijoittamisen periaatteitamme

Tuotto

Global Emerging Markets, osuuslaji EUR
Vertailuindeksi
Tuotto
Vuotuinen tuotto
Rahaston kuukausituotto vertailuindeksiin verrattuna
1 Vuosi
3 Vuotta
5 Vuotta
Alusta

asti
Vertaa...
China KDanske Invest
China TDanske Invest
Eastern Europe Class ADanske Invest SICAV
Eliksir KDanske Invest
Emerging Markets Debt KDanske Invest
Emerging Markets Debt TDanske Invest
Emerging and Frontier Markets Class ADanske Invest SICAV
Euro Government Bond Index KDanske Invest
Euro Sustainable High Yield KDanske Invest
Euro Sustainable High Yield TDanske Invest
Euro Yrityslaina KDanske Invest
Euro Yrityslaina TDanske Invest
Euroopan Pienyhtiöt KDanske Invest
Euroopan Pienyhtiöt TDanske Invest
Eurooppa Osake KDanske Invest
Eurooppa Osake TDanske Invest
Eurooppa Osinko KDanske Invest
Eurooppa Osinko TDanske Invest
Europe Enhanced Index KDanske Invest
Europe Enhanced Index TDanske Invest
European Corporate Sustainable Bond Class ADanske Invest SICAV
Global Sustainable 130/30 Class A-eurDanske Invest SICAV
Global Sustainable Future, osuuslaji EURDanske Invest
High Yield KDanske Invest
India KDanske Invest
India TDanske Invest
Itä-Eurooppa Konvergenssi KDanske Invest
Itä-Eurooppa Konvergenssi TDanske Invest
Japani Osake KDanske Invest
Japani Osake TDanske Invest
Kehittyvät Korkomarkkinat Paikallisvaluutta, osuuslaji EURDanske Invest
Kehittyvät Osakemarkkinat KDanske Invest
Kehittyvät Osakemarkkinat TDanske Invest
Kestävä Arvo Osake KDanske Invest
Kestävä Arvo Osake TDanske Invest
Kompassi 25 KDanske Invest
Kompassi 25 TDanske Invest
Kompassi 50 KDanske Invest
Kompassi 50 TDanske Invest
Kompassi 75 KDanske Invest
Kompassi 75 TDanske Invest
Kompassi Korko KDanske Invest
Kompassi Korko TDanske Invest
Kompassi Osake KDanske Invest
Kompassi Osake TDanske Invest
Korko KDanske Invest
Korko TDanske Invest
MediLife KDanske Invest
MediLife TDanske Invest
Multi Asset Inflation Strategy Class ADanske Invest SICAV
Neutral KDanske Invest
Neutral TDanske Invest
Obligaatio I KDanske Invest
Obligaatio I TDanske Invest
Obligaatio KDanske Invest
Obligaatio TDanske Invest
Pohjoisen Yrityslainat, osuuslaji EUR hDanske Invest
Reaalikorko Maailma, osuuslaji EUR hDanske Invest
Russia KDanske Invest
Russia TDanske Invest
Suomi Osake I KDanske Invest
Suomi Osake I TDanske Invest
Suomi Osake KDanske Invest
Suomi Osake TDanske Invest
Tavoite 2030 KDanske Invest
Tavoite 2030 TDanske Invest
Tavoite 2040 KDanske Invest
Tavoite 2040 TDanske Invest
Teknologia Indeksi KDanske Invest
Teknologia Indeksi TDanske Invest
USA Indeksi I KDanske Invest
USA Indeksi I TDanske Invest
USA Indeksi KDanske Invest
USA Indeksi TDanske Invest
Yhteisökorko KDanske Invest
Yhteisökorko Plus KDanske Invest
Yhteisökorko Plus TDanske Invest
Yhteisökorko TDanske Invest
Historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta tuotosta.

Rahaston riskitason kuvaus

Pienempi riski

Suurempi riski

Tyypillisesti alempi tuotto

Tyypillisesti korkeampi tuotto

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Rahaston riskiluokka kuvaa riskin ja tuoton suhdetta rahastossa sekä rahasto-osuuden arvonkehityksen vaihtelua viimeisen 5 vuoden ajalta tai saatavilla olevalta ajanjaksolta.

Suuri historiallinen arvonvaihtelu tarkoittaa korkeaa riskiä ja pieni arvonvaihtelu matalaa riskiä. Rahaston riski-tuottoprofiili ja riskiluokka voivat muuttua. Rahaston riskiluokan historiatietojen perusteella ei voida ennustaa riski-tuottoprofiilin ja riskiluokan tulevaa kehitystä.

Rahaston riskiluokka perustuu matemaattiseen laskukaavaan, eikä se huomioi arvonalentumisia, poliittista riskiä tai ennalta arvaamattomia korkotason tai valuuttakurssien muutoksia. Alinkaan riskiluokka (1) ei tarkoita, että sijoitus olisi täysin riskitön.

Rahaston arvo voi nousta tai laskea kaikissa riskiluokissa. Yleinen markkina- ja taloustilanne vaikuttaa rahaston arvoon.

Arvonkehitys
Napsauttamalla muuttaa määrää

0 vuotta
vuotta
7 vuotta
vuotta

joista n/a € osinkoina.
Hallinnolliset kulut ovat olleet
n/a €.

Historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta tuotosta.
Taulukko

Arvonkehitys 100 euron sijoitukselle

PeriodeVærdi
1 vuosi sittenEUR 117,81
3 vuotta sittenEUR 150,14
5 vuotta sittenEUR 137,91
7 vuotta sittenEUR 151,27
Historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta tuotosta.
Laskee

Salkunhoito

John Chow

Tehtävä: Portfolio Manager
Koulutus: BSc. (computer engineering) , CFA
Alan työkokemus vuosina: 27

Fidelity International

Fidelity International on sitoutunut vastaamaan globaalien sijoittajien erityistarpeisiin. Perusteellinen analyysi on keskeinen osa Fidelityn sijoitusprosessia ja sitä toteuttaa yksi suurimmista eri omaisuuslajeihin keskittyneistä globaaleista analyysiorganisaatioista. Fidelitylla on laaja ja syvällinen asiantuntemus kehittyvistä markkinoista ja sen sijoitusanalyytikot tapaavat Aasian, Latinalaisen Amerikan ja EMEA: n yrityksiä, mikä auttaa Fidelity Internationalia ymmärtää alueiden rakenteellisen kasvun taustat ja dynamiikan. Omien sijoitusanalyysiensa kautta saadaan syvällinen ymmärrys jokaisesta yhtiöstä johon ollaan sijoittamassa.

Fidelity on ollut Yhdysvalloissa yksityisomistuksessa yli 70 vuotta ja se on toiminut kansainvälisesti jo yli 50 vuotta. Riippumattomuus ja keskittyminen pitkän aikavälin kasvuun ovat välttämättömiä onnistuneiden tulosten saavuttamiseksi asiakkailleen.

Omistusanalyysi per 29.10.2021


Omistustiedot viivästetty 1 kuukaudella.
Global Emerging Markets, osuuslaji EUR

Omistukset per 29.10.2021

Arvopaperi %-osuus Tyyppi Valuutta Maa ISIN-koodi
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. 000000000000007.497,49% Osakkeet TWD Taiwan TW0002330008
Tencent Holdings Ltd. 000000000000005.255,25% Osakkeet HKD Hongkong KYG875721634
Alibaba Group Holding Ltd ADR 000000000000004.644,64% Osakkeet USD Yhdysvallat US01609W1027
Samsung Electronics 000000000000004.324,32% Osakkeet KRW Etelä-Korea KR7005930003
SK Hynix Inc. 000000000000002.002,00% Osakkeet KRW Etelä-Korea KR7000660001
Reliance Industries (GDR) 000000000000001.921,92% Osakkeet USD Iso-Britannia US7594701077
NetEase Inc. (ADR) 000000000000001.881,88% Osakkeet USD Yhdysvallat US64110W1027
MediaTek Inc. 000000000000001.841,84% Osakkeet TWD Taiwan TW0002454006
LUKOIL Oil Company PJSC ADR 000000000000001.831,83% Osakkeet USD Venäjä US69343P1057
Meituan Dianping 000000000000001.771,77% Osakkeet HKD Hongkong KYG596691041
Omistustiedot viivästetty 1 kuukaudella.

Rahaston palkkiot

Sijoittajan maksamia kuluja käytetään rahaston toimintakustannusten, kuten markkinointi- ja jakelukustannusten, maksamiseen. Nämä kulut vähentävät sijoituksen mahdollista tuottoa.

Rahastosta vuoden aikana veloitettavat kulut

Merkintä- ja lunastuspalkkio

Global Emerging Markets, osuuslaji EUR

Tietoa rahastosta

 • Perustiedot

  Perustiedot

  ISIN-koodi DK0060564151
  Pörssilistaus Ei
  Rahasto Danske Invest
  Rekisteröintimaa Tanska
  Tuotonjako Ei
  Rahastoyhtiö Danske Invest Management A/S
  Rahastoyhtiö rekisteröintimaa Tanska
  Säilytysyhteisö Danske Bank A/S
  Perusvaluutta EUR
  Arvonlaskenta Swinging Single Price
  Juridinen muoto UCITS
  Aloituspäivä 27.08.2014
  Markkinointilupa (Retail): Tanska, Suomi
  Markkinointilupa (Professional): Tanska, Suomi
  Sijoitusrahasto Nye Markeder - Akkumulerende KL
  Muut osuuslajit Global Emerging Markets, klass SEK
  Global Emerging Markets, klasse NOK
  Nye Markeder - Akkumulerende, klasse DKK
  Nye Markeder - Akkumulerende, klasse DKK W
 • Profiili

  Profiili

  Profiili Aktiivinen rahasto
  Rahastoluokka Osake
  Maantieteellinen alue Kehittyvät markkinat
  Vertailuindeksi MSCI EM Index TR Net
  Suositeltava sijoitusaika 7 Vuotta
 • Päivän arvot

  Päivän arvot

  Rahaston koko, milj. DKK per 02.12.2021 3.046,10
  Osuuslajin koko, milj. EUR per 02.12.2021 20,09
  Osuuden arvo EUR per 03.12.2021 14:00 14,71
 • Tunnusluvut per 31.10.2021

  Tunnusluvut per 31.10.2021

    1 vuosi 3 vuotta 5 vuotta 7 vuotta 10 vuotta
  Keskimääräinen vuosituotto-% 17,81 14,51 6,64 6,09
  Sharpe Ratio 0,82 0,46 0,41
  Volatiliteetti 16,95 14,79 15,04
  Tracking Error 2,96 3,83 4,24
  Information Ratio 0,89 -0,38 -0,16
  Laskelma perustuu kuukausihavaintoihin.
 • Esitteet ja katsaukset

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.