Danske Invest

Pohjoisen Yrityslainat, osuuslaji EUR h

Morningstar Rating™ : - Sustainability : - ISIN: DK0060500429
Asiakirjoja
Kuukausikatsaus
Avaintietoesite
Hinnasto
Säännöt
Sijoittajatiedote
Rahastoesite
ESG restriction report

11,41

Osuuden arvo 01.10.2020

+0,00%

Päivätuotto

+0,62%

Tuotto 1 kuukausi

+0,35%

Tuotto vuoden alusta

Tavoitteet ja sijoituspolitiikka

Tavoitteet

Sijoitusrahaston tavoitteena on tarjota vähintään pohjoismaisten yrityslainojen kehitystä vastaavaa tuottoa. Sijoitusrahaston osuudet ovat kasvuosuuksia.

Sijoituspolitiikka

Varat sijoitetaan ensisijaisesti yrityslainoihin, joiden liikkeeseenlaskijan kotipaikka tai pääosa toiminnoista on Pohjoismaissa. Varoista voidaan sijoittaa enintään 25 % pohjoismaisten liikkeeseenlaskijoiden vakuudellisiin joukkolainoihin. Vähintään 75 % sijoitetaan joukkolainoihin, jotka on laskettu liikkeelle euroissa tai Norjan, Ruotsin tai Tanskan kruunuissa. Sijoitusrahasto on aktiivisesti hoidettu ja vähintään 50 % varoista on sijoitettu joukkolainoihin, joilla on korkea luottoluokitus. Sijoitusrahaston varat sijoitetaan hajauttamalla vähintään 50 eri liikkeeseenlaskijan joukkolainoihin. Rahaston sijoitukset on suojattu valuuttakurssimuutoksilta, joten valuuttakurssimuutokset eivät vaikuta rahaston tuottoon.

Rahasto sopii sijoittajalle, joka tavoittelee perinteistä joukkolainasijoitusta korkeampaa tuottoa, mutta ei halua sijoittaa varojaan osakemarkkinoille korkeamman riskin vuoksi. Sijoittajan tulee kuitenkin hyväksyä, että rahaston arvo voi myös laskea. Rahasto sopii osaksi hajautettua sijoitussalkkua.

Yleisesti voidaan odottaa, että rahaston sijoitukset voivat poiketa merkittävästi vertailuindeksistä esim. liikkeeseenlaskijan, luottoluokituksen, maan tai duraation suhteen. Tästä johtuen rahaston arvonkehitys voi poiketa vertailuindeksistä.

Suositus: Tämä rahasto ei välttämättä sovi sijoittajalle, joka aikoo lunastaa osuutensa rahastosta 3 vuoden kuluessa. Rahasto-osuuksia voi merkitä ja lunastaa jokaisena sellaisena päivänä, joka on pankkipäivä sekä Suomessa että Tanskassa.Vastuullisuuskatsaus
Integrated-merkittyjä rahastoja hoitaa aktiivisesti tiimi salkunhoitajia, jotka soveltavat kestävyyttä järjestelmällisesti osana sijoitusprosessia. 


LuxFLAG ESG -merkintä
Rahasto täyttää LuxFLAG ESG -merkinnän vaatimukset, joka on yksi Euroopan vanhimmista kestävyyssertifikaateista. Sertifikaatin saamiseen vaaditaan merkittäviä panostuksia kestävään sijoittamiseen. Lue lisää tästä.

Tuotto

Pohjoisen Yrityslainat, osuuslaji EUR h
Vertailuindeksi
Tuotto
Vuotuinen tuotto
Rahaston kuukausituotto vertailuindeksiin verrattuna
1 Vuosi
3 Vuotta
5 Vuotta
Alusta

asti
Vertaa...
China KDanske Invest
China TDanske Invest
Eastern Europe Class ADanske Invest SICAV
Eliksir KDanske Invest
Emerging Markets Debt KDanske Invest
Emerging Markets Debt TDanske Invest
Emerging and Frontier Markets Class ADanske Invest SICAV
Euro Government Bond Index KDanske Invest
Euro High Yield KDanske Invest
Euro High Yield TDanske Invest
Euro Yrityslaina KDanske Invest
Euro Yrityslaina TDanske Invest
Euroopan Pienyhtiöt KDanske Invest
Euroopan Pienyhtiöt TDanske Invest
Eurooppa Osake KDanske Invest
Eurooppa Osake TDanske Invest
Eurooppa Osinko KDanske Invest
Eurooppa Osinko TDanske Invest
Eurooppa Yhdistelmä KDanske Invest
Eurooppa Yhdistelmä TDanske Invest
Europe Enhanced Index KDanske Invest
Europe Enhanced Index TDanske Invest
European Corporate Sustainable Bond Class ADanske Invest SICAV
Global Emerging Markets, osuuslaji EURDanske Invest
Global High Dividend Class ADanske Invest SICAV
Global Sustainable 130/30 Class A-eurDanske Invest SICAV
Global Sustainable Future, osuuslaji EURDanske Invest
High Yield KDanske Invest
India KDanske Invest
India TDanske Invest
Itä-Eurooppa Konvergenssi KDanske Invest
Itä-Eurooppa Konvergenssi TDanske Invest
Japani Osake KDanske Invest
Japani Osake TDanske Invest
Kehittyvät Korkomarkkinat Paikallisvaluutta, osuuslaji EURDanske Invest
Kehittyvät Osakemarkkinat KDanske Invest
Kehittyvät Osakemarkkinat TDanske Invest
Kestävä Arvo Osake KDanske Invest
Kestävä Arvo Osake TDanske Invest
Kompassi 25 KDanske Invest
Kompassi 25 TDanske Invest
Kompassi 50 KDanske Invest
Kompassi 50 TDanske Invest
Kompassi 75 KDanske Invest
Kompassi 75 TDanske Invest
Kompassi Korko KDanske Invest
Kompassi Korko TDanske Invest
Kompassi Osake KDanske Invest
Kompassi Osake TDanske Invest
Korko KDanske Invest
Korko TDanske Invest
MediLife KDanske Invest
MediLife TDanske Invest
Multi Asset Inflation Strategy Class ADanske Invest SICAV
Neutral KDanske Invest
Neutral TDanske Invest
Obligaatio I KDanske Invest
Obligaatio I TDanske Invest
Obligaatio KDanske Invest
Obligaatio TDanske Invest
Reaalikorko Maailma, osuuslaji EUR hDanske Invest
Russia KDanske Invest
Russia TDanske Invest
Suomen Pienyhtiöt KDanske Invest
Suomen Pienyhtiöt TDanske Invest
Suomi Osake I KDanske Invest
Suomi Osake I TDanske Invest
Suomi Osake KDanske Invest
Suomi Osake TDanske Invest
Suomi Osinko Plus KDanske Invest
Suomi Osinko Plus TDanske Invest
Tavoite 2030 KDanske Invest
Tavoite 2030 TDanske Invest
Tavoite 2040 KDanske Invest
Tavoite 2040 TDanske Invest
Teknologia Indeksi KDanske Invest
Teknologia Indeksi TDanske Invest
USA Equity Factors I KDanske Invest
USA Equity Factors I TDanske Invest
USA Equity Factors KDanske Invest
USA Equity Factors TDanske Invest
Yhteisökorko KDanske Invest
Yhteisökorko Plus KDanske Invest
Yhteisökorko Plus TDanske Invest
Yhteisökorko TDanske Invest
Historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta tuotosta.

Rahaston riskitason kuvaus

Pienempi riski

Suurempi riski

Tyypillisesti alempi tuotto

Tyypillisesti korkeampi tuotto

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Rahaston riskiluokka kuvaa riskin ja tuoton suhdetta rahastossa sekä rahasto-osuuden arvonkehityksen vaihtelua viimeisen 5 vuoden ajalta tai saatavilla olevalta ajanjaksolta.

Suuri historiallinen arvonvaihtelu tarkoittaa korkeaa riskiä ja pieni arvonvaihtelu matalaa riskiä. Rahaston riski-tuottoprofiili ja riskiluokka voivat muuttua. Rahaston riskiluokan historiatietojen perusteella ei voida ennustaa riski-tuottoprofiilin ja riskiluokan tulevaa kehitystä.

Rahaston riskiluokka perustuu matemaattiseen laskukaavaan, eikä se huomioi arvonalentumisia, poliittista riskiä tai ennalta arvaamattomia korkotason tai valuuttakurssien muutoksia. Alinkaan riskiluokka (1) ei tarkoita, että sijoitus olisi täysin riskitön.

Rahaston arvo voi nousta tai laskea kaikissa riskiluokissa. Yleinen markkina- ja taloustilanne vaikuttaa rahaston arvoon.

Arvonkehitys
Napsauttamalla muuttaa määrää

0 vuotta
vuotta
6 vuotta
vuotta

joista n/a € osinkoina.
Hallinnolliset kulut ovat olleet
n/a €.

Historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta tuotosta.
Taulukko

Arvonkehitys 100 euron sijoitukselle

PeriodeVærdi
1 vuosi sittenEUR 100,13
3 vuotta sittenEUR 101,93
5 vuotta sittenEUR 106,59
Historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta tuotosta.
Laskee

Salkunhoito

Tom Lundsten & Anders Grønning

Tehtävä: Senior Portfolio Manager/Portfolio Manager
Koulutus: M.Sc./M.Sc. & CFA

Danske Bank Asset Management

Danske Bank Asset Management on kansainvälinen varainhoitaja ja osa Danske Bank konsernia.

Danske Bank Asset Management on Danske Invest -rahastojen pääasiallinen salkunhoitaja ja se pyrkii keskittymään valikoiduille ydinosaamisalueilleen. Näitä ovat pohjoismaiset, eurooppalaiset, itäeurooppalaiset ja globaalit osakkeet sekä pohjoismaiset joukkolainat, eurooppalaiset yrityslainat, globaalit inflaatiosuojatut joukkolainat, kehittyvien markkinoiden joukkolainat ja lisäksi indeksisijoittaminen. Danske Bank Asset Management hoitaa myös osake- ja korkopohjaisia hedge -rahastoja.

Omistusanalyysi per 31.07.2020


Omistustiedot viivästetty 1 kuukaudella.
Pohjoisen Yrityslainat, osuuslaji EUR h

Omistukset per 31.07.2020

Arvopaperi %-osuus Tyyppi Valuutta Maa ISIN-koodi
4 NYKREDIT BANK 3/6-2014/2036 000000000000001.971,97% Korkosijoitukset EUR Tanska XS1073143932
SIRIUS INTL FRN 22/09-2017/2047 000000000000001.891,89% Korkosijoitukset SEK Bermuda XS1683455429
1,375 SYDBANK A/S EMTN 18/9-2018/2023 000000000000001.801,80% Korkosijoitukset EUR Tanska XS1880919383
0,5 LANSFORSAKR BANK 19/09-2017/2022 000000000000001.651,65% Korkosijoitukset EUR Ruotsi XS1684785774
1,25 SYDBANK A/S EMTN 04/2-2019/2022 000000000000001.441,44% Korkosijoitukset EUR Tanska XS1945947635
POHJOLA BANK PLC FRN 25/8-2015/2025 000000000000001.411,41% Korkosijoitukset SEK Suomi XS1280147569
1,5 NESTE OYJ 07/06-2017/2024 000000000000001.401,40% Korkosijoitukset EUR Suomi FI4000261201
5,25 SVENSKA HANDELSBANKEN PERP/CALL 000000000000001.251,25% Korkosijoitukset USD Ruotsi XS1194054166
0,25 ALFA LAVAL TREAS 25/06-2019/2024 000000000000001.241,24% Korkosijoitukset EUR Ruotsi XS2017324844
Spb 1 Østlandet 18/23 0,875% 000000000000001.141,14% Korkosijoitukset EUR Norja XS1790931114
Omistustiedot viivästetty 1 kuukaudella.

Rahaston palkkiot

Sijoittajan maksamia kuluja käytetään rahaston toimintakustannusten, kuten markkinointi- ja jakelukustannusten, maksamiseen. Nämä kulut vähentävät sijoituksen mahdollista tuottoa.

Rahastosta vuoden aikana veloitettavat kulut

Merkintä- ja lunastuspalkkio

Pohjoisen Yrityslainat, osuuslaji EUR h

Tietoa rahastosta

 • Perustiedot

  Perustiedot

  ISIN-koodi DK0060500429
  Pörssilistaus Ei
  Rahasto Danske Invest
  Rekisteröintimaa Tanska
  Tuotonjako Ei
  Rahastoyhtiö Danske Invest Management A/S
  Rahastoyhtiö rekisteröintimaa Tanska
  Säilytysyhteisö Danske Bank A/S
  Perusvaluutta EUR
  Arvonlaskenta Swinging Single Price
  Juridinen muoto UCITS
  Aloituspäivä 09.09.2013
  Markkinointilupa (Retail): Tanska, Suomi
  Markkinointilupa (Professional): Tanska, Suomi
  Sijoitusrahasto Nordiske Virksomhedsobligationer - Akkumulerende KL
  Muut osuuslajit Nordisk Kredittobligasjon, klasse NOK h
  Nordiska Företagsobligationer, klass SEK W h
  Nordiska Företagsobligationer, klass SEK h
  Nordiske Virksomhedsobligationer - Akkumulerende, klasse DKK W h
  Nordiske Virksomhedsobligationer - Akkumulerende, klasse DKK h
 • Profiili

  Profiili

  Profiili Aktiivinen rahasto
  Rahastoluokka Pitkä korko
  Maantieteellinen alue Pohjoismaat
  Vertailuindeksi Barclays Corporate Scandi All Grades Index, 5 pct. issuer capped hedged til EUR
  Suositeltava sijoitusaika 3 Vuotta
 • Päivän arvot

  Päivän arvot

  Kokonaisvarat (milj. euroa) DKK per 30.09.2020 5.424,74
  Osuuden arvo EUR per 01.10.2020 14:00 11,41
  Duraatio per 31.08.2020 1,45
  Yield to maturity per 31.08.2020 2,08
 • Tunnusluvut per 31.08.2020

  Tunnusluvut per 31.08.2020

    1 vuosi 3 vuotta 5 vuotta 7 vuotta 10 vuotta
  Keskimääräinen vuosituotto-% 0,13 0,64 1,28 1,84
  Sharpe Ratio 0,27 0,47
  Volatiliteetti 3,77 3,39
  Tracking Error 1,35 1,66
  Information Ratio -0,78 -0,60
  Laskelma perustuu kuukausihavaintoihin.
 • Esitteet ja katsaukset

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.